Monthly Archives: febrer 2010

MY DAY

MY DAY

Els nens i nenes de ens diuen què fan durant un dia qualsevol.
Endavant!!

MARC

I get up at a quarter paste eight
I go to school with my mother at a quarter to nine.
I have lunch spaghetti and hamburger.
I go home at a quarter past six.
I play computer games.
I have dinner fish and chips and a banana.
I do homework and study.
I go to bed a half past ten.

img_3882

ELISABETH

Hi! I’m Elisabeth, I’m ten years old. I’m a schoolgirl.
I get up at half past seven. Then I have breakfast.
I go to school on foot.
Classes begin at nine. I have four classes in the morning.
At one o’clock I have lunch in the school canteen.
Afternoon classes finish at five o’clock and I go home.
Then I make my homeworks.
I have dinner at eight o’clock.
After dinner I watch TV.
I go to bed at ten.
img_3883

SUKAINA

I get up at eight o’clock.
I have breakfast milk and cereals in the living room at a quarter past eight.
I go to school on foot a quarter to nine.
I have lunch hamburger and bananas in the school canteen at half past one.
I go home on foot with my dad.
I do homework and study.
I have dinner soup, fish and an apple in the kitchen at nine o’clock.
I watch TV.
I go to be dat ten o’clock.
img_3885

IVAN

I get up at eight o’clock.
I have breakfast milk and biscuits in the living room at a quarter past eight.
I go to school on foot at a quarter to nine.
I have lunch spaghetti, soup and a yogur at home at a quarter past one.
I go home on foot with m brother and my mother at five o’clock.
I do homework and study.
I play with my computer.
I have dinner hamburger, dhips and an apple in the living room at nine o’clock.
I go to bed at half past nine.
img_3886

MIQUEL

Hi! I’m Miquel. I’m ten years old. I’m a schoolboy.
I get up at seven o’clock. Then I have breakfast.
I go to school on foot.
Classes begin at nine. I have four classes in the morning.
At one I have lunch in the school canteen.
Afternoon classes finish at five o’clock and I go home.
Then I go to music classes on Tuesdays an Thursdays.
I have dinner at half past eight.
After dinner I watch TV.
I go to bed at half past nine.
img_3889

ALBERTO

I get up at eight o’clock.
I have breakfast milk and cookies in the living room at a quarter past eight.
I go to school on foot at a quarter to nine.
I have lunch spaghetti, fish and an apple at home at two o’clock.
I go home with my mother and grandma
I do homewok and watch TV.
I have dinner soup, hamburger and an apple in the living room at nine o’clock.
I go to bed at a quarter to eleven.
img_3890

MATIAS

I get up at eight o’clock.
I have breakfast milk and biscuits in the bedroom at eight o’clock.
I go to school on foot at ten to nine.
I have lunch sausages, potatoes and fruit at home at a quarter past one.
I go home on foot with my little sister at five o’clock.
I do homework and study.
I have dinner pizza and water in the living room at half past nine.
I watch TV.
I go to bed at half past ten.
img_3891

IRINA

Hi! I’m Irina. I’m ten years old. I’m a schoolgirl.
I get up at eight o’clock. Then I have breakfast.
I go to school on foot.
Classes begin at nine. I have four classes in the morning.
At a quarter past one I have lunch in the school canteen.
Afternoon classes finish at five o’clock and I go home.
Then I help mum and dad at home.
I have dinner at nine.
After dinner I go to bed.
img_3892

ALBERT

I get up at eight o’clock.
I have breakfast milk and cereals.
I go to school on foot.
I have lunch vegetables, hamburger and yogur.
I go home on foot.
I play with the playstation and watch TV.
I have dinner spaghetti and sausages.
I do homework and study.
I go to bed at a quarter past nine.
img_3893

SHEILA

Hi! I’m Sheila. I’m eleven years old. I’m a schoolgirl.
I get up at eight o’clock. Then I have breakfast.
I go to school on foot.
Classes begin at nine o’clock. I have four classes in the morning.
At one o’clock I have lunch in the school canteen.
In the afternoon I have two classes.
At five o’clock I go back home.
Then I help my mum at home.
I have dinner with my mum and brother.
After dinner I read and watch TV.
I go to bed at half past ten.
img_3894

FERRAN

I get up at a quarter past eight.
I have breakfast milk and cereals in the living room at half past eight.
I go to school on foot at a quarter to nine.
I have lunch vegetables,hamburger and yogur at home at half past one.
I go home on foot with my dad at five o’clock.
I do homework and study.
I have dinner soup, fish and an apple in teh living room at eight o’clock.
I play with my play station 3.
I go to bed at half past ten.
img_3895

FATIMA

I get up at half past seven.
I have breakfast milk and cereals in the kitchen at a quarter past eight.
I go to school on foot or by bus at half past eight.
I have lunch spaghetti, hamburger and yogur in the school canteen at half past one.
I go home on foot with my sister at a quarter past six.
I watch TV at seven o’clock.
I have dinner soup, fish and an apple in the kitchen at nine o’clock.
I do homework and study.
I go to bed at a quarter to ten.
img_3896

ISABEL

I get up at eight o’clock.
I have breakfast milk and cereals in the living room at a quarter past eight.
I go to school on foot with my mother at a quarter to nine.
I have lunch vegetables, hamburger and yogur at home at half past one.
I go home on foot with my mother at five o’clock.
I play with playstation.
I have dinner soup, fish and an apple in the living room at nine o’clock.
I do homework and study.
I go to bed at eleven o’clock.
img_3897

AYOUB

I get up at eight o’clock.
I have breakfast milk and cocoa in the living room at a quarter past eight.
I go to school on foot at a quarter to nine.
I have lunch yogur and banana at home at two o’clock.
I go home on foot at five o’clock.
I do homework and study.
I have dinner chips and banana in the living room at twenty to nine.
I play with the computer and watch TV.
I go to bed at ten o’clock.

FERMI

Hi! I’m Fermi. I’m ten years old. I’m a schoolboy.
I get up at eight o’clock. Then I have breakfast.
I go to school on foot.
Classes begin at nine o’clock. I have four classes in the morning.
At one o’clock I have lunch in teh school canteen.
Afternoon classes finish at five o’clock. I go home.
I pkay with PS3 and I have dinner at nine o’clock.
I go to bed at half past ten.

YASMIN

I get up at eight o’clock.
I have breakfast milk and biscuits in the living room at a quarter past eight.
I go to school on foot at a quarter to nine.
I have lunch spaghetti, vegetables and yogur at home at half past one.
I go home on foot with my mother at five o’clock.
I do homework and study.
I have dinner soup, fish and an apple in the living room at nine o’clock.
I watch TV.
I go to bed at ten o’clock.
img_3900

JULIA

Hello, my name is Julia. I’m ten years old. I’m a schoolgirl.
I get up at a quarter to eight, but before I read a book.
Yhen I have breakfast.
I dress up and go to school on foot.
At school , I have two classes, and then it’s time for a break. I have two classes and I go yo the school canteen. At one o’clock it’s time for lunch.
After lunch, I study. Two classes.
I go home at five o’clock.
On Mondays and Wednesdays I go to the swimming-pool. On Tuesdays I go to drawing classes. On Thursdays I go to my grandpa’s home and I paly. On Fridays I go to the park with my friends.
At half past eight I have dinner.
Then I read a book and I go to bed at half past nine.
img_3902

CARLA

Hi! I’m Carla. I’m ten years old. I’m a schoolgirl.
I get up at eight o’clock. Then I have breakfast.
I go to school on foot.
Classes begin at nine. I have four classes in the morning.
At one, I habe lunch in the school canteen.
Afternoon classes finish at five o’clock. I go home.
Then I play football in the park.
I have dinner at nine.
After dinner I watch TV.
I go to bed at ten o’clock.
img_3904

CRISTHIAN

I get up at eight o’clock.
I have breakfast milk in the living room at a quarter past eight.
I go to school on foot.
I have lunch sausages, potatoes and an apple.
I go home on foot.
I play football.
I have dinner pizza in the kitchen at half past nine.
I do homework and study.
I go to bed at half past ten.
img_3905

THE LOCH NESS MONSTER

Els nens i nenes de han investigat sobre “Nessie. The Loch Ness Monster”.

* EL LLAC NESS *
-El mostré del Llac Ness, es conegut com Nessie, es el nom de l’ una criatura legendaria que suposa que viu en el llac Ness, profunt d’ aigua dolça, a prop de la ciutat d’Inverses. La versió tradicional del monstre , abans que fossin conegudes les restes de fòssils , de grans rèptils era de fet d’un cavall. Es un mite, que mai a pogut ser demostrat de la seva assistència igual que el Ieti.
Judith Blach Estradera .

El Monstre del Llac Ness

El monstre del llac Ness, conegut familiarment com a Nessie, és el nom d’una criatura llegendària que suposadament viu al llac Ness,(un llac d’aigua dolça que es situa a Escòcia)
Nessie és possiblement el misteri més difós de la criptozoologia.
La majoria de científics i altres experts afirmen que les proves que donen suport a l’existència de Nessie no són convincents, i consideren que aquests informes són fraus o identificacions errònies de criatures reals. Si existeix, és possible que fos un rèptil marí, tot i que ja es podria haver extingit.

Aquesta imatge pot ser falsa:

image001

 

A aquestes fotografies es veu que són un montatge:

image002

Aparició de Nessie:1933
Añs 50: Nessie, ¿acussat de asessinat?
Añs 60: El submari groc busca a Nessie.
Añs 70: Fotografies falses
Añs 80: Ni rastre de Nessie
Añs 90: Cau el Mit.

Amanda.

 

 

LOCH NESS

MONSTER

 

 

 

 

Loch Ness monster en un monstre mari que viu al Loch Ness. El llac Ness esta situat a Escòcia a prop de la ciutat de Inverness.

11

El llac es d’aigua dolça . Hi han científics que diuen que pot existir el monstre en el llac Ness. Algunes persones pensen que es un drago o que es un peix i altres un rèptil marí . Loch Ness monter també el nombren Nessie , es un fet misteriós des de el seu descobriment ,han fet trobat fotografies que mai han sabut si són certes o no per què estaven fetes de lluny com aquesta:
foto-2

 

Fet per : Kaoutar el Araibi Aouaj 6è

 

 

 

 

The Loch Ness Monster:
El monstre del Llac Ness, habitualment conegut com a Nessie és una criatura legendaria que es diu que habíta al Llac Ness(Escocia,Regne Unit).
Aquesta criatura es diu que és un Plesiosauri, un tipus de rèptil que ja es debia haver exingut.
A Estats Units com al Regne Unit aquesta criatura legendaria ja es una mena de cultura pero també es un dels misteris més llargs que encara no s’ha descobert.
The Monster of Loch Ness is a myth,which dominates almost all of the United Kingdom and the United States.
The Loch Ness located in Scotland has a great history because it has created more than 1,500 years.Many scientists say that the between sound false or are not enough credible as to approve the existence of Nessie.
Here i leave some images of the recreation of this ancient myth:

1
2
5
6
7
One of the most famous which have been published in this creature is this mich sees the alleged top of the animal.
After having analyzed has confirmed that there was no real because it was joke of several people.
One of the great hunters,had been convinced falsely to searchmfor a monster imaginary in the surrounding area which proved to be joke of children.
This photo was that it had results er one of the more convincing evidence that Nessie
8
Mireia

el monste del llac ness

El monstre del llac Ness, familiarment anomenat Nessie, és el nom d’una criatura llegendària que es diu viu al llac Ness, un profund llac d’aigua dolça (conegut a Escòcia com Loch Ness) prop de la ciutat de Inverness. Juntament amb Big Foot i el Yeti, Nessie és potser el “misteri” més difós de la criptozoologia.

La majoria dels científics i altres experts afirmen que les proves que recolzen l’existència d’Nessie no són convincents, i consideren aquests informes fraus o identificacions errònies de criatures reals.

loch-ness-monster-juan-ma_html_628707e1

Origen
La majoria de les descripcions modernes sobre l’aspecte del monstre, indiquen que hi hauria una criatura que s’assemblaria als extints plesiosaures, unes criatures aquàtiques prehistòriques. Així, la descripció moderna que se li dóna normalment són com una que presenten els fòssils de plesiosaures pertanyents a l’era mesozoica, que indiquen que aquest animal prehistòric va haver de ser un animal físicament enorme, amb un coll allargat, un cap petit i dos parells d’aletes de propulsió sota l’aigua. La debatuda hipòtesi de la connexió de plesiosaure amb el monstre del Llac Ness, va fer que es convertís en un assumpte popular en l’inici del camp de la criptozoologia.

No obstant això, els científics, i fins i tot actualment també la gran majoria dels criptozoòlegs, suggereixen que la hipòtesi que el monstre del Llac Ness sigui un romanent de l’espècie plesiosaure, és una cosa que es presenta altament inversemblant. Entre les raons donades destaquen:

Es necessitaria tenir una colònia de criança d’aquestes criatures perquè poguessin experimentar una supervivència a llarg termini, i juntament amb el fet que els plesiosauros necessitaven emergir a la superfície per respirar, això donaria lloc a observacions més freqüents dels que s’han divulgat en l’actualitat.
Molts biòlegs també assenyalen que el llac Ness no és prou gran o productiu per tenir una biomassa que pugui mantenir fins i tot a una família petita d’aquestes criatures.
D’altra banda, el llac va ser originat com el resultat d’una glaciació geològica recent i va estar en estat sòlid i congelat durant l’era del gel.
Malgrat tot això, molts criptozoòlegs argumenten que el Llac Ness és un llac amb sortida al mar durant certa època de l’any i que potser la criatura no sigui nativa del llac mateix.

La fotografia obtinguda per Wetherell
loch-ness-monster-juan-ma_html_m3d55b183

Juan Manuel Avilés

*EL MONSTRE DEL LLAC NESS*

El monstre del llac Ness, conegut familiarment com a Nessie, és el nom d’una criatura llegendària que suposadament viu al llac Ness, un profund llac d’aigua dolça conegut a Escòcia com a Loch Ness.La majoria de científics i altres experts afirmen que les proves que donen suport a l’existència de Nessie no són convincents, i consideren que aquests informes són fraus o identificacions errònies de criatures reals. Si existeix, és possible que fos un rèptil marí , tot i que ja es podria haver extingit.
Molts habitants locals argumenten a favor de la seva existència, però alguns escèptics suggereixen que aquests rumors de Nessie existeixen en la seva gran majoria per afavorir la indústria del turisme. L’història dels presumptes observacions i la creació del mite del Monstre del llac Ness, seria la següent:
Sant Columba hauria salvat a algú que suposadament estava sent atacat per un monstre al riu Ness. No obstant això, molts crítics han qüestionat la credibilitat d’aquesta història,
La primera descripció moderna va succeir el 1868. Un article publicat aquest any en el Inverness Courier, és el primer a referir-se sobre rumors sobre l’existència d’un “peix enorme o una altra criatura” a la profunditat de les aigües. Després de passar molts anys, en 1930, el diari El Northern Chronicle, va publicar una notícia titulada “Una estranya experiència en el llac
El 1932, K. MacDonald va afirmar que havia vist una criatura semblant a un cocodril remuntant el riu Ness.
La preocupació per la criatura, ja coneguda com un monstre prehistòric del Llac Ness, va ser despertada per la fotografia per la criatura, ja coneguda com un monstre prehistòric del Llac Ness, va ser despertada per la fotografia més tard, el 12 de març de 1994, Marmaduke Wetherell va afirmar haver falsificat la fotografia indicant també que Wilson no hauria pres la foto, i que el seu nom va ser utilitzat només per donar-li més credibilitat a la mateixa. No obstant això i malgrat la confessió, aquesta foto ja havia estat difosa per tot el món com una “evidència absoluta”, la qual cosa va posar definitivament en la cultura popular, la llegenda del Monstre del llac Ness d’Escòcia.
12
Aquesta fotografia va ser la més famosa de “Nessie” , que va ser demostrada falsa, en realitat un muntatge d’argila enganxada a un submarí de joguina.
Scarlett Jara

THE LONCH NESS MONSTER
El monstre del Llac Ness, li diuen Nessie, aquest monstre viu en el llac Ness que es un profund llac de aigua dolça (conegut com el Loch Ness).
Alguna gent diu que no es veritat la existencia de Nessie, però altres si ho creu-ne i li diuen que tenen molta imaginació.

El fotògraf Wetherell va fer una foto com que ecística el monstre del llac Ness. Però uns van pensar que era un submarí de joguina que uns nens volien fer una broma.
Llavors Wetherell va fer una escultura para dir que era de veritat i va passar el mateix.
Diuen que algunes persones encara creuen que existeix.

This is a Loch Ness Monster (Aquest és Nessie)
nessie

The Monster of Loch Ness, it his name is Nessie, this monster live in Loch Ness Monster what is a profound loch of water freshwater (Known with the Loch Ness).
Some people said what don’t is true the resistor of Nessie, but other if believe and said what have very imaginations.
The photographer Wether did a photo with what site the monster of a loch Ness, But a thought with are a submarine of toy what a boys wanted have a joke.
Then Wetherell did a sculpture by said what are of true and happened the same.
Said what some people yet relieve what avoids.
Nerea Carrón

Loch ness monsterPeople say that a monster lives in Loch Ness.
Loch Ness Monster is in Scotland. The monster have two names one is well known is Loch Ness Monster and the other is Nessie.
Can be a big fish,or a dinosaur,or a dragon.
Some people saw the Nessie has got long neck and small head.Not eat a persons eat lots of fish and ships.
The Legend
Many people think that the first time the Loch Ness monster appeared was around 1930 but this is not accurate.  By the time the Picts lived on the Highlands, there were many stories about the monster.
Residents around the loch used to tell their children stories of a monster to keep them away from the dark dangerous waters of the loch. In the story, the monster lived in the loch and when hungry, it would leave the loch transforming itself into a beautiful horse which waited for unlucky people to climb on its back; then, it would gallop straight into the waters and feed on its victim. This story certainly kept the children away from the loch but the locals never stopped fishing its salmon.
The very first sight of Nessie dates back to 565 when St. Columba, an Irish Priest who was travelling through the Highlands teaching Christianity to the Picts, saw the creature. St. Columba met some local people who were burying one of their friends who, in an attempt to retrieve the boat that had come loose, was attacked by a great beast.
St. Columba asked one of his followers to swim into the loch and bring the boat to the shore and, when he did, the beast came out of it in order to attack the man. On seeing this, St. Columba held up his cross and shouted “Stop and do not touch the man”. The beast went into the loch.
During the 18th and 19th centuries there were other testimonies of strange things seen in the loch. 1933 was the year which heralded The Loch Ness Monster as we know it nowadays.
1
First photo of Nessie.
1933
2
Second photo of Nessie.
1934
Alicia

PANCAKE DAY

foto-pancake

Shrove Tuesday 2010 (Pancake Day)

Shrove Tuesday
Pancake Day (Christian)
Christian carnival day on the eve of Ash Wednesday, which begins Lent, a time of fasting and devotions. Pancakes are often served. The day concludes the season of Epiphany.

In the UK, Shrove Tuesday is also known as Pancake Day (or Pancake Tuesday to some people) because it is the one day of the year when almost everyone eats a pancake.

In 2010 Pancake Day is on Tuesday 16 February.

Pancake Recipe

Ingredients
For the pancake mixture:
220g/8oz plain flour, sifted
pinch of salt
2 eggs
1 pint of milk
50g/2oz butter

Method for making the batter
1. Sift the flour and salt into a large mixing bowl with a sieve held high above the bowl so the flour gets a airing.
2. Make a well in the centre of the flour and break the eggs into it.
3. Whisk the eggs making sure any bits of flour from around the edge of the bowl are mixed in with the egg.
bowl
4. Gradually add small quantities of the milk, still whisking
5. Continue whisking until the batter is smooth, with the consistency of thin cream.
6. Melt the 50g/2oz of butter in a non-stick frying pan.
7. Spoon 2 tbsp of the melted butter into the batter and whisk it in.
8. Let the pancake mix stand for at least 30 minutes before cooking.
9. Pour any left over butter into a dish. This will be used later to grease the frying pan after each pancake has been made.
pou
10. Make sure the non-stick frying pan is really hot before adding about 2 tbsp of the batter mixture.
11. As soon as the batter hits the hot pan, tip the pan around from side to side to get the base evenly coated with batter.
12. Carefully lift the edge of the cooked pancake with a palette knife to see if it’s tinged gold as it should be.
13. Flip the pancake over with a pan slice or palette knife to cook the other side
panpan1
14. Slide it out of the pan onto a plate.
15. Stack the pancakes as you make them between sheets of greaseproof paper on a plate.

To serve
Sprinkle each pancake caster sugar and freshly squeezed lemon juice.
lemon1
squeeze
Roll them up.
pancake1

MYTHS

Hello 6th, us deixo les llegendes de CYCLOPS, MINOTAUR, SIRENS and CENTAUR que hem treballar en la unitat 4. Espero que us agradin.

Minotaure
De Viquipèdia
180px-theseus_minotaur_mosaic
Teseu derrotant al Minotaure dins el laberint

En la mitologia grega, el Minotaure era un monstre que tenia el cos d’home i el cap de toro. Havia nascut de la unió de Pasífae amb el Brau de Creta. Pasífae era l’esposa de Minos, rei de Creta. Aquest, després de consultar un oracle, va ordenar a l’inventor Dèdal que construís el famós Laberint i el monstre hi va ser tancat a dins.
Durant aquella època, la principal ciutat que rivalitzava amb Creta pel domini del Mediterrani era Atenes. Egeu, rei d’Atenes, sospitava que Androgeu, fill de Minos, planejava una rebel•lió contra ell. En una ocasió en què Androgeu havia acudit a Atenes per a participar en uns jocs, Egeu va ordenar matar-lo.
Minos va viatjar a Atenes buscant una explicació i un culpable per a la mort del seu fill i com que no va trobar ni una cosa ni l’altra, va decidir venjar-se. Minos va enviar una expedició de càstig que va assolar tota la regió i va imposar un tribut especial a Atenes. El tribut consistia en què, cada nou anys, els atenencs havien d’enviar set nois i set noies a Creta, destinats a ser menjats pel Minotaure.
Però Egeu tenia un fill anomenat Teseu i quan aquest tribut havia de ser enviat per tercera vegada, Teseu es va oferir voluntari per ser inclòs entre els elegits.
Un cop a Creta, i abans de ser tancat dins del Laberint, Teseu va conèixer Ariadna, filla de Minos. Ariadna es va enamorar de Teseu i va decidir ajudar-lo donant-li un cabdell de fil. Així, després de matar el Minotaure, Teseu podria trobar el camí de sortida del Laberint només seguint el fil que havia anat desenrotllant prèviament. Teseu va trobar el Minotaure, va lluitar amb ell cos a cos i el va matar (els joves eren tancats al Laberint sense armes), alliberant així als atenencs d’haver de pagar més el tribut de sang.

Ciclop
De Viquipèdia
180px-libr0328
Ciclop, d’Erasmus Francisci zu Nürnberg, 1627-1680)

En la mitologia grega, els ciclops eren uns gegants amb un sol ull enmig del front. Fills d’Urà i de Gea. Podria ser que la paraula ciclop en grec signifiqués “ull circular”.
Els 3 primers Ciclops
Al principi dels temps hi havia 3 Ciclops (amb majúscula): Brontes (el tro), Estèropes (el llampec) i Arges (el llamp). Urà els va fer fora del cel i els va encadenar al Tàrtar. Cronos els va alliberar, però més tard el propi Cronos els va tornar a encadenar. Finalment van ser alliberats per Zeus, ja que un oracle li havia dit que només aconseguiria guanyar a Cronos i als Titans si alliberava a tots els presoners del Tàrtar. Com a senyal de gratitud, els Ciclops van donar el llamp i el tro a Zeus, el trident a Posidó i el casc que feia invisible a Hades.
Com a divinitats que eren, els Ciclops eren immortals, no obstant, Apol•lo els va matar en venjança perquè Zeus havia mort a Asclepi.

Sirena
De Viquipèdia
225px-the_siren
La Sirena, pintura de John William Waterhouse (1900)

La sirena és un ésser mitològic que té cos de dona i cua de peix (tot i que les primitives sirenes tenien aparença de mig ocells o rèptils). També és coneguda com a ondina en català poètic.

Significat de les sirenes

La primera menció a la sirena és la història assíria d’Atargatis, qui es va transformar per amor. Aquesta connotació amorosa i de seducció acompanyarà la majoria de representacions posteriors de la figura. Veure sirenes era signe de mala sort per als mariners, que podien naufragar o perdre’s, per no tornar a casa. Per contra els finesos la veien com un auguri de surt, ja que la sirena era una mena de fada aquàtica que podia concedir un desig o guarir una malaltia.
La equació d’extrema bellesa i perill és una constant en alguns mites sobre la dona (com el de la vagina dentata o la femme fatale), dels quals la sirena en seria un exemple. El fet de tenir escates estava associat al pecat durant l’Edat Mitjana (especialment a la luxúria) i per això apareixen en nombrosos capitell junt a serps (la temptadora d’Eva) i peixos.

Les sirenes de la mitologia grega
400px-john_william_waterhouse_-_ulysses_and_the_sirens_28189129
Quadre Ulisses i les sirenes de John William Waterhouse

L’origen de les sirenes no és clar. Eren filles de Forcis, o d’un déu fluvial, el riu Aqueloos, segons uns mites la seva mare era la musa Melpòmene, segons altres Terpsícore o Cal•líope. Les sirenes de la mitologia grega eren nàiades (nimfes marines), meitat dones i meitat aus, no molt diferents de les Harpies. A partir de la Edat Mitjana es va considerar que tenien el cos de dona i cua de peix. Els noms de les sirenes, companyes de la deessa Persèfone, sembla ser, que depenen del seu nombre: si són tres són Leucòsia (blanca), Ligeia (cridanera), i Partènope (veu de donzella). Quan eren dues: Himeropa (dolça veu) i Telxiepea (parla encantadora). Si són quatre: Telxiepea, Aglafoe (bella veu), Pisínoe (persuasiva), i Molpe (cançó). La sirena Partènope està lligada a l’origen de Nàpols.
Vivien a la illa Antemessa (florida) on la terra era blanca degut als ossos blanquejats dels navegants morts. Segons una altra versió les seves victimes naufragaven als esculls. Segons altres versions vivien a l’estret entre Escil•la i Caribdis, a la costa occidental de la Itàlia Meridional. Foren representades sovint en vasos pintats, ceràmiques, mosaics, sarcòfags amb cos d’ocell amb cua i ales amples tocant un instrument com la cítara o voltant la nau d’Ulisses.
Segons un oracle quan un vaixell passàs davant la seva illa sense morir els mariners saltarien al mar i s’ofegarien. Aquesta situació es donà en dues ocasions.
Segons el mite dels argonautes, Orfeu tapà amb la seva veu el cant de les sirenes, i així evitaren xocar contra les roques del Sirenum Scopuli, on habitaven les nimfes. Butes va sentir el cant de les nimfes i es va llançar per la borda, però Afrodita el va salvar. Segons la llegenda les sirenes, abatudes, es transformaren en pedra, mentre segons altres versions moriren ofegades a la mar.
Segons l’ Odissea, d’Homer, Ulisses, aconsellat per Circe, va poder evitar el perill del seu cant tapant les orelles dels seus companys amb cera, mentre ell, que volia escoltar el seu encisador cant, es va fermar al pal del vaixell, ordenant als seus companys que quan demanàs que el deslliguassin l’havien de fermar més fort.
Segons Ovidi (cant V de les Metamorfosis) Persèfone fou raptada per Plutó (anomenat també Hades) i les sirenes la van buscar per la terra sense trobar-la, per la qual cosa imploraren als déus unes ales per poder cercar-la també per la mar.

Centaure (mitologia)
De Viquipèdia
180px-pallasetlecentaure
 
Un centaure i la deessa Atena, segons Sandro Botticelli

En la mitologia grega, els centaures eren unes criatures meitat home, meitat cavall. La tradició els fa fills d’Ixió i Nèfele (o bé d’Apol•lo i Estilbe).
Els centaures
Segons la llegenda, vivien als boscos i a les muntanyes de les regions d’Arcàdia, l’Èlide i Tessàlia. Generalment, són imaginats amb sis extremitats: quatre potes de cavall i dos braços d’home; encara que, a vegades, apareixen en les històries com homes amb cames humanes i un cos de cavall que els surt del darrere. Es diu d’ells que eren rudes i de costums brutals. Menjaven la carn crua i s’emborratxaven fàcilment.
L’origen de la paraula centaure no està gens clar. Podria ser que provingués d’un gentilici aplicat a un poble molt primitiu (comparat amb els grecs) que vivia a les muntanyes (potser a Magnèsia). De fet, en gairebé totes les seves aparicions en la mitologia són descrits com un poble. Per exemple, quan lluiten amb Hèracles o quan són derrotats pels Làpites. Aquesta última lluita és l’escena que apareix representada en les metopes del Partenó a Atenes (Grècia).
Tal com hem dit en la primera frase de l’article, la descripció habitual dels centaures és que eren meitat home; i diem home i no dona ja que normalment només apareixen centaures mascle en la mitologia. Tot i això, és cert que en alguna ocasió es parla de les centauresses, centaures femella.
Degut a la seva participació més o menys destacada en alguna de les històries de la mitologia grega, alguns dels centaures tenen nom i personalitat pròpia. Alguns centaures coneguts són: Quiró, Nessos i Folos.

VALENTINE’S DAY

225px-victorian-valentines-cards-two-cherubs-red-hearts1

Dia de Sant Valentí

El Dia de Sant Valentí és una celebració tradicional en la qual els nuvis, enamorats o esposos s’expressen el seu amor o afecte mútuament que se celebra el 14 de febrer. En molts països és considerat el Dia dels Enamorats, celebrat en aquesta data perquè es creia que era el dia en què les aus triaven parella. A Colòmbia, per motius comercials, aquesta festa se celebra el tercer cap de setmana de setembre i es coneix com Dia de l’Amor i l’Amistat. A l’actualitat, és celebra mitjançant l’intercanvi de notes d’amor conegudes com “valentines”, amb símbols com la forma simbòlica del cor i Cupido.

Des del segle XIX es va introduir l’intercanvi de postals produïdes massivament. A aquesta pràctica es va sumar el donar altre tipus de regals com roses i xocolates, normalment regalats a les dones pels homes. Als Estats Units, aquesta celebració també es va començar a associar amb una salutació d’amor platónic de “Happy Valentine’s”, enviat pels homes a les seves amigues -rarament als seus amics-. Típicament el Dia de Sant Valentí ha sigut una festa occidental, ja que es remunta a l’Antiga Grècia i a Roma, però últimament s’ha estès a altres països, com Japó, la Xina i Taiwán. A Catalunya el dia dels enamorats se celebra el 23 d’abril, Sant Jordi.

Valentine’s Day

Saint Valentine’s Day[1] (commonly simply Valentine’s Day[1][2][3]) is an annual holiday held on February 14 celebrating love and affection between intimate companions.[1][3] The holiday is named after one or more early Christian martyrs named Valentine and was established by Pope Gelasius I in 496 AD. It is traditionally a day on which lovers express their love for each other by presenting flowers, offering confectionery, and sending greeting cards (known as “valentines”). The holiday first became associated with romantic love in the circle of Geoffrey Chaucer in the High Middle Ages, when the tradition of courtly love flourished.

Modern Valentine’s Day symbols include the heart-shaped outline, doves, and the figure of the winged Cupid. Since the 19th century, handwritten valentines have largely given way to mass-produced greeting cards,[4] and Valentine’s Day has become the second-largest greeting card-sending holiday in the United States, behind only Christmas

Let’s play with those games
valentines-2
Feu un click a l’imatge per començar a jugar.

valentines-day1
Feu un click a l’imatge per començar a jugar.

eu-queria-ser-amor-geisa2

bye bye

WHAT DO YOU WANT TO BE?

Hi 6th

Us en recordeu del poem I want to be a … amb els jobs?

Aquí trobareu uns jocs molt divertits per recordar les professions.

Cliqueu en cada dibuix i trobareu un joc diferent.

Bye bye

camarera

Feu un click a l’imatge per començar a jugar.

profesiones
Feu un click a l’imatge per començar a jugar.

dentista_blog
Feu un click a l’imatge per començar a jugar.