Monthly Archives: abril 2008

April Fool’s Day

APRIL FOOL’S DAY!!!

OBJECTIUS

1. Aprende que diferents països celebren festes similars a April Fool’s Day.

2. Conèixer la manera en que se celebra a la cultura anglosaxona.

 

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE

Aquestes activitats s’han realitzat amb els alumnes de 6è.

– Audició i lectura d’informació sobre com i quan se celebren a diferents països festes com la d’April Fool’s Day.

– Confecció d’una targeta seguint les instruccions donades.

– Lectura de notícies de diaris escrites el dia d’April Fool’s Day.

– Escriptura d’una notícia per l’April Fool’s Day.

– Audició i lectura d’endevinalles i solució de les mateixes.