Monthly Archives: octubre 2009

MY TIMETABLE 4th

MY TIMETABLE

Els alumes de 4th han treballat subjects i timetable.

OBJECTIUS:

– Escriure sobre les subjects treballades a classe.

ACTIVITATS:

– Repasar la cançó “I’ve got Music on Monday”.

– Completar els seus timetables amb el vocabulari que s’ha après al tema.

– Seguint un model de frase del llibre del alumne, escriure frases des del Monday fins al Friday amb les subjects que treballen al llarg de la setmana.

– Comprobar que l’activitat està correcta fent una correcció oral amb tota la classe llegint, els mateixos, les frases que han escrit.

 Vocabulari:

 

Maths

 

Language

 

English

 

Science

 

Art

 

Music

 

P.E.

 

 

4th A

 

DAY/TIME

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

9 – 10

English

Maths

Maths

Language

 

10 – 11

 

Language

Language

Maths

 

11 – 11:30

break

break

break

break

break

11:30 – 12:15

Language

Language

Art

Maths

Science

12:15 – 13

Maths

English

Art

P.E.

Language

13 – 15

lunch

lunch

lunch

lunch

lunch

15 – 16

Science

Science

Science

Science

P.E.

16 – 17

Music

 

 

English

Science

 

1.      I’ve got English, Language, Maths, Science and Music on Monday

but I haven’t got P.E.

2.      I’ve got Maths, Language, English and Science on Tuesday

but I haven’t got Art.

3.      I’ve got Maths, Language, Art and Science on Wednesday

      but I haven’t got English.

4.      I’ve got Language, Maths, P.E., Science and English on Thursday

      but I haven’t got Music.

5.      I’ve got Science, Language and P.E. on Friday

      but I haven’t got Maths.

 

4th B

  

DAY/TIME

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

9 – 10

 

Maths

 

Language

English

10 – 11

 

Language

Language

Maths

P.E.

11 – 11:30

break

break

break

break

break

11:30 – 12:15

Language

Language

Art

Maths

Maths

12:15 – 13

English

Science

Art

 

Language

13 – 15

lunch

lunch

lunch

lunch

lunch

15 – 16

P.E.

Maths

Science

English

 

16 – 17

Science

Science

Science

Music

 

 

 

1.      I’ve got Language, English, P.E. and Science on Monday

but I haven’t got Art.

2.      I’ve got Maths, Language and Science on Tuesday

but I haven’t got P.E.

3.      I’ve got Language, Art and Science on Wednesday

      but I haven’t got Music.

4.      I’ve got Language, Maths, English and Music on Thursday

      but I haven’t got Science.

5.      I’ve got English, P.E., Maths and Language  on Friday

      but I haven’t got Art.