Monthly Archives: febrer 2009

IT’S CARNIVAL

IT’S CARNIVAL!!

Aquestes activitats s’han realitzat amb els nens i nenes de 3r de primària.

OBJECTIUS

1. Identificació del lèxic bàsic del tema de CARNIVAL amb ajut d’il·lustracions.

2. Associació de grafia, pronunciació i significat a partir de models escrits.

3. Coneixement d’algunes semblances i diferències en els costums de carnaval als països on es parla la llengua estrangera i el nostre.

4. Interès per la bona presentació de les feines.

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE

– Repassar el vocabulari bàsic de carnaval.

– Dibuixar disfresses. Les cinc primeres disfresses són les presentades

CLOWN – KING – PIRATE – MAGICIAN – QUEEN

– La sisena nina han de dibuixar-la amb la seva pròpia disfressa que portaran.

 

WHERE IS…?

WHERE IS…?

OBJECTIUS

1. Parlar sobre les situacions dels objectes.

2. Escriure sobre la situacions dels objectes.

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE

– Joc d’amagar objectes i fer preguntes per tal de localitzar-los.

– Audició d’un text per tal d’esbrinar on estan els objectes.

– Compleció escrita de frases sobre on són diferents objectes amb suport visual.

– Cada nen/nena dibuixa set objectes i escriu, seguint un model ja donat, on són utilitzant:

IN – ON – UNDER – BEHIND – IN FRONT OF -NEXT TO – BETWEEN

 

BubbleShare: Share photos – Easy Photo Sharing

What are you wearing?

WHAT ARE YOU WEARING?

OBJERCTIUS

1. Reconèixer i utilitzar el llenguatge relacionat amb la roba.

2. Descriure la roba que porten posada.

3. Relacionar les peces de roba amb les estacions de l’any corresponents.

4. Descriure la roba d’un personatge inventat.

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE

Aquestes activitats s’han realitzat amb els alumnes de 4t de primària.

– Identificació i localització de diferents peces de roba a una il·lustració o a ells mateixos.

– Relació de personatges amb la seva roba i escriptura del nom d’aquesta.

– Retallables de peces de roba.

– Joc amb retallables (vestir i desvestir els personatges seguint instruccions orals).

– Dibuix i descripció escrita de la roba personal.

– Dibuix i descripció escrita de la roba d’un personatge que ells han inventat.

&nbs