Monthly Archives: març 2009

My Monster

MY MONSTER

Els nens i les nenes de 3r han començat a fer descripcions divertides.

 

This is Marc, my monster.

The monster has got one head, four noses, five ears, four eyes, nine mouths and eight necks.

The monster has got ten arms, ten hands and eleven fingers.

The monster has got two legs and ten feet.

My monster is happy.

De My monster

This is Tommy, my mosnter.

The mosnter has got five heads, five noses, six ears, seven eyes, nine mouths and five necks.

The monster has got ten arms, ten hands and ten fingers.

The monster has got five legs and ten feet.

My monster is happy.

De My monster

This is Manolo, my mosnter.

The mosnter has got three heads, four noses, five ears,, four eyes, six mouths and five necks.

The mosnter has got three arms, five hands and ten fingers.

The mosnter has got five legs and six feet.

My monster is happy.

De My monster

This is Karen, my monster.

The mosnter has got six heads, twelve noses, three ears, seven eyes, eight mouths and six necks.

The monster has got two arms, four hands and eight fingers.

The monster has got two legs and five feet.

My mosnter is happy.

De My monster

This is Alex, my monster.

The monster has got two heads, four noses, three ears, five eyes, two mouths and three necks.

The monster has got five arms, eight hands and one finger.

The monster has got one leg and five feet.

My monster is happy.

De my monster 3rb

This is Paul, my monster.

The monster has got five heads, six noses, eight ears, five eyes, ten mouths and seven necks.

The monster has got four arms, eight hands and ten fingers.

The monster has got five legs and eight feet.

My monster is scared.

De My monster

This is Harry, my monster.

The monster has got three heads, one nose, four ears, two eyes, one mouth and five necks.

The monster has got two arms, five hands and six fingers.

The mosnter has got three legs and four feet.

My monster is happy.

De My monster

This is Marc, my monster.

The monster has got five heads, eight noses, six ears, seven eyes, ten mouths and five necks.

The monster has got six arms, six hands and fifteen fingers.

The monster has got seven legs and ten feet.

The monster is happy.

De My monster

This is Toni, my monster.

The monster has got three heads, six noses, five ears, seven eyes, nine mouths and three necks.

The monster has got five arms, six hands and eleven fingers.

The monster has got five legs and nine feet.

My monster is happy.

De My monster

This is Marc, my monster.

The monster has got two heads, two noses, five ears, four eyes, two mouths and two necks.

The monster has got seven arms, four hands and twenty fingers.

The monster has got four legs and four feet.

My monster is happy.

De My monster

This is Zag, my monster.

The monster has got one head, three ears, two mouths, threee eyes, four noses and one neck.

The monster has got five arms, six hands and one finger.

The monster has got two legs and three feet.

My monster is happy.

De my monster 3rb

This is Pol, my monster.

The monster has got three heads, four ears, five mouths, three eyes, eight noses and two necks.

The monster has got seven arms, eight hands and seven fingers.

The monster has got eight feet.

The monster is sad

De my monster 3rb

This is Pepin, my monster.

The monster has got three heads, four ears, three mouths, five eyes, four noses and three necks.

The monster has got five arms, four hands and ten fingers.

The monster has got four legs and five feet.

The monster is happy.

De my monster 3rb

This is Sue , my monster.

The monster has got two heads, three ears, four mouths, three eyes, six noses and two necks.

The monster has got six arms, seven hands and four fingers.

The monster has got five legs and six feet.

The monster is sad.

De my monster 3rb

This is Sue, my monster.

The monster has got three heads, five mouths, six eyes, two noses and two necks.

The monster has got seven arms, four hands and eight fingers.

The monster has got six legs and six feet.

The monster is sad.

De my monster 3rb

This is Terrori, my monster.

The monster has got five heads, six ears, one mouth, two eyes, four noses and five necks.

The monster has got three arms, three hands and one finger.

The monster has got one leg and two feet.

The monster is scared.

De my monster 3rb

This is Saima, my monster.

The monster has got four heads, two ears, five mouths, three eyes, one nose and four necks.

The monster has got four arms, three hands and two fingers.

The monster has got two and four feet.

The monster is happy.

De my monster 3rb

This is Susie, my monster.

The monster has got three heads, one ear, six mouths, eight eyes, fou noses and two necks.

The monster has got five arms, six hands and two fingers.

The monster has got nine legs and one foot.

The monster is happy.

De my monster 3rb

This is Lola, my monster.

The monster has got three heads, five ears, three mouths, four eyes, two noses and three necks.

The monster has got four arms, six hands and nine fingers.

The monster has got four legs and ten feet.

The monster is happy.

De my monster 3rb

This is Maria, my monster.

The monster has got three heads, seven eyes, four mouth, five ears, seven noses and four necks.

The monster has got eight arms, nine hands and three fingers.

The monster has got six legs and seven feet.

The monster is happy.

De my monster 3rb

This is Frank, my monster.

The monster has got three eyes, four ears, two heads, fives noses, two mouths.

The monster has got four arms and five fingers.

The monster has got seven feet.

De my monster 3rb

This is Marc, my monster.

The monster has got one head, four ears, three eyes, two noses, two mouths and two necks.

The monster has got four arms, four hands and six fingers.

The monster has got three legs and fourfeet.

The monster is happy.

De my monster 3rb

This is Rot, my monster.

The monster has got one head, six ears, one mouth, four eyes, one nose and one neck.

The monster has got ten arms, ten hands and fifty fingers.

The monster has got one leg and two feet.

The monster is happy.

De my monster 3rb

This is Pepito, my monster.

The monster has got two heads, one ear, five mouths, two eyes, six noses and two necks.

The monster has got five arms, four hands and six fingers.

The monster has got four legs and five feet.

The monster is happy.

De my monster 3rb

POEMS

POEMS

Els alumnes de 5è de Primària han realitzat aquests poemes o “chants”.

OBJECTIUS

1. Llegir petits poemes o “chants”.

2. Crear el seu propi chant.

3. Memoritzar un chant.

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE

– Lectura , preparació i recitació d’un chant.

– Creació de nous “chants” a partir d’un model.

– Audició atenta.

– Demostració d’una actitud respetuosa i oberta cap a l’expressió d’altres companys.

 

In an old, old world

there is an old, old park,

and in the old, old park

there is an old, old shop,

and in the old, old shop

there is …MY FRIEND.

 

In an old, old world

there is an old, old city

and in the old, old city,

there is an old, old school,

and in the old, old school

there is … A TEACHER.

 

In a small, small school

there is a small, small classroom,

and in the small, small classroom

there is a small, small boy,

and in the small, small boy

there is … A BOOK.

 

In a nice, nice town

there is a nice, nice place,

and in the nice, nice place

there is a nice, nice park,

and in the nice, nice park

there is … A GIRL.

 

In a big, big sea

there is a big, big shark,

and in the big, big shark

there is a big, big fish,

and in the big, big fish

there is … A LITTLE FISH.

 

In a small, small house

there is a small, small bedroom,

and in the small, small bedroom

there is a small, small bed,

and in the small, small bed

there is … A MOUSE.

 

In a big, big town

there is a big, big zoo,

and in the big, big zoo

there is … A LION.

 

In a little, little circus

there is a little, little magician,

and in the little, little magician

there is a little, little hat,

and in the little, little hat

there is … A CAT.

 

In an old, old town

there is an old, old castle,

and in the old, old castle

there is … A GHOST.

 

In a beautiful, beautiful school

there is a beautiful, beautiful chair,

and in the beautiful, beautiful chair

there is a beautiful, beautiful notebook,

and in the beautiful, beautiful notebook

there is a beutiful, beautiful pencil,

and in the beautiful, beautiful pencil

there is a beautiful, beautiful rubber,

and in the beautiful, beautiful rubber

there is … A CLASSROOM.

 

In the big, big planet

there is a big, big comet,

and in the big, big comet

there is a big, big house,

and in the big, big house

there is … A MOUSE.

 

In an old, old wardrobe

there is an old, old box,

and in the old, old box

there is an old, old pencil case,

and in the old, old pencil case

there is … A PENCIL.

 

In the beautiful, beautiful sky

there is a beautiful, beautiful animal,

and in the bautiful, beautiful animal

there is a beautiful, beautiful day,

and in the bautiful, beautiful day

there is … A BUTTERFLY.

 

In a big, big home

there is a big, big kitchen

and in the big, big kitchen

there is a big, big table,

and in the big, big table

there is a big, big flower,

and in the big, big flower

there is … A SPIDER.

 

In a nice, nice house

there is a nice, nice room,

and in the nice, nice room

there is a nice, nice pencil case,

and in the nice, nice pencil case

there is … A PENCIL.

 

In a small, small continent

there is a small, small country,

and in the small, small country

there is a small, small sea,

and in the small, small sea

there is … A DOLPHIN.

 

In a big, big park

there is a big, big tree,

and in the big, big tree

there is a big, big  nest,

and in the big, big nest

there is a big, big egg,

and in the big, big egg

there is … AN BIRD.

 

In the blue, blue sky

there is a blue, blue plane,

and in the blue, blue plane

there is … A PASSAGER.

 

In an old, old field

there is an old, old house,

and in the old, old house

there is an old, old living room,

and in the old, old living room

there is an old television,

and in the old, old television

there is … A BLUE FLOWER.

 

In a big, big country

there is a big, big village,

and in the big, big village

there is a big, big street,

and in the big, big street

there is a big, big school,

and in the big, big school

there is … A BOY.

 

 

My Story “A Balloon Ride”

MY STORY 

“A BALLOON RIDE”

Aquestes activitats s’han realitzat amb els nens i nenes de 4t de primària.

OBJECTIUS

1. Fer i escriure accions relacionades amb el conte treballat a classe “A balloon ride”.

2. Crear un conte propi seguint un model donat.

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE

– Audició i seguiment de la història “A Balloon ride”.

– Discriminació de frases veritables/falses sobre la història.

– Finalització d’un text substituint dibuixos per la paraula corresponent.

– Compleció il·lustració d’una història semblant a la treballada al llarg de la unitat.

 

My Day.

MY DAY

OBJECTIUS

1. Parlar sobre la seva rutina diària.

2. Llegir sobre altres rutines i els horaris en que es fan les activitats.

3. Escriure sobre un dia ideal i un dia normal.

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE

– Audició d’un text sobre la rutina diària d’una nena i explicació oral i escrita del que fa la nena abans, durant i després de l’escola.

– Comparació de la rutina diària de la nena i la seva propia contestant a preguntes orals i fer un escrit amb la seva rutina diària seguint el model.

– Els alumnes es fan preguntes orals sobre les seves rutines diàries i escriuen les respostes.

– Audició d’un text d’un dia ideal d’un nen.

– Escriptura d’un text sobre el dia ideal d’ells mateixos seguint el model donat.

– Fer els dibuixos i les frases de les rutines diaries d’un dia normal.

 

I get up at eight o’clock.

I make my bed.

When I wake up, I wash my face.

I have breakfast cereals, milk and fruit at half past eight in the kitchen.

I go to school on foot at a quarter to nine.

I have lunch vegetables, sausages and fruit at school at a quarter past one.

I finish school at five o’clock in the afternoon.

I go home on foot with my mother at a quarter past five.

I do homework at home.

I play football.

I help my mum to clean my bedroom.

I clean my shoes.

I watch TV, the news, at nine o’clock.

I have dinner soup, hamburger and fruit at nine o’clock.

I read my favourite book in my bedroom at half past nine.

I go to bed at ten o’clock.