L’Escola del Parc participa al concurs: The Fonix 2016

L’Escola del Parc participa al concurs: The Fonix 2016

Els alumnes de 5è i 6è han participat a la Fase Local del concurs The Fonix 2016 i els candidats de l’escola són

l’Anna Martí Prieto, de 5èA  i la Davinia Mireia Stoica, de 6èA.

Les dues participaran, el dissabte 27 de febrer, en la Fase Territorial a Barcelona.

Les nostres alumnes hauran d’enfrontar-se a una prova d’anglès que consistirà en la realització d’una sèrie de comprensions lectores i redaccions en les quals hauran de demostrar la seva competència lingüística en la llengua anglesa.

En el cas que algun de les alumnes aconsegueixi quedar finalista passarà a participar a la gran final que se celebrarà a Barcelona el proper Dissabte 18 d’abril i que comptarà amb la participació de tots els finalistes de Catalunya.

El concurs Fonix és una iniciativa que pretén complementar els plans de millora de la llengua anglesa als centres educatius de Catalunya i s’organitza amb la finalitat d’estimular i motivar l’aprenentatge d’aquest idioma, atesa la seva importància a la societat actual.

El concurs està organitzat per International House Barcelona i per la Fundació Catalana de l’Esplai. La participació és totalment gratuïta i es financia exclusivament amb les aportacions dels organitzadors, patrocinadors i col·laboradors.

Compta amb el suport de la Direcció General de Planificació i Entorn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, com a activitat organitzada en el marc d’iniciatives socials d’accions d’entorn i d’activitats vers l’excel·lència i en el del Pla d’impuls de la llengua anglesa als centres educatius catalans.

GOOD LUCK!!

TOUCH

TOUCH

* Our skin is the organ we use to touch.

* Our body is covered in the skin. It is the largest organ in the human body.

* Our skin can tell us if something fells soft or hard, hot or cold, rough or smooth.

* Sensory nerves send this information to our brain.

TOUCH

The middle layer of sky, called the dermis, contains nerves and tiny clood vessels. These nerves detect sensations, such as temperature, pain and texture and send this information to our brain.

SMELL AND TASTE

SMELL AND TASTE

SMELL

* Our nose is the organ we use to smell.

* Air enters the nose through the nostrils.

* The olfactory nerve sends information to our brain which tell us what we can smell.

* We ca smell about 10,000 different odours.

TASTE

* Our tongue is the organ we use to taste.

* Our tongue is convered in taste buds. These identify different tastes.

* Nerves send information about the different tastes to our brain.

* We can identify four basic tastes: sweet, salty, bitter and sour.

 SMELL AND TASTE

* Our sense of smell detects chemicals in the air. When the air enters our nose through our nostrils, these chemicals come into contact with nerve receptors. The nerve receptors send this information along the ofactory nerve to our brain.

* The receptor cells for taste are on the tongue inside each taste bud. The receptors detect different tastes (bitter, sour, salty and sweet).

THE DIGESTIVE SYSTEM

THE DIGESTIVE SYSTEM

The digestive system allows our body to get nutrients it needs. Digestion begins in the mouth. The food then travels down the oesophagus and into the stomach. The small intestine separates the nutrients from the waste. The nutrients pass to the circulatory system and travel to all the body cells. The waste passes to the large intestine and leaves the body through the anus.

THE CIRCULATORY SYSTEM

THE CIRCULATORY SYSTEM

The circulatory system sonsist of the heart, blood vessels and blood. It moves blood through the heart and around the body. Blood gives our cells the oxygen and nutrients they need. Blood also collects waste products, such as carbon dioxide, and takes them to the parts of the body which expel them.

THE RESPIRATORY SYSTEM

THE RESPIRATORY SYSTEM

The respiratory system is made up of a group of organs that help us breathe. We breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide.

Air enters our lungs through the nose, mouth, trachea and bronchi. Oxygen then passes into our blood through the alveoli. Carbon dioxide from our blood passes into our lungs, also through the alveoli. When we breathe out, the carbon dioxide leaves our lungs.

The diaphragm is a strong muscle below the lungs which contracts when we breathe in and relaxes when we breathe out.

THE EXCRETORY SYSTEM

THE EXCRETORY SYSTEM

Our excretory system excretes waste from our body. Two organs called kidneys clean waste from our blood. The waste combines with water to make urine. Urine travels down two tubes called ureters and collects in a bag called the bladder. When the bladder is full, the urine leaves the body through the urethra.

Our body also eliminates waste through the skin. This waste is in the form of a liquid called sweat.