Monthly Archives: març 2008

Happy Easter

HAPPY EASTER!

OBJECTIUS

1. Escoltar, reproduir i representar una cançó.

2. Comptar els ous de Easter i identificar els seus colors.

3. Conèixer el vocabulari relacionat amb  Easter.

4. Realització d’ous de Easter.

5. Participació en les activitats de la celebració de Easter.

6. Gust per la realització d’activitats relacionades amb la celebració.

7. Interès per diferents formes de celebrar  Easter.

8. Respecte i interès per la tradició de la festa de Easter en una altra cultura.

9. Gaudir de celebrar  Easter en anglès.

10. Gaudir de cantar i reprentar cançons de Easter.

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE.

ACTIVITATS 1r.

– Audició i reproducció de la cançó “The Easter bunny rock”.

– Recompte d’ous de Easter en una il·lustració i pintat d’aquests.

 

ACTVITATS 2n.

– Elaboració d’una targeta d’Easter.

– Visionat de la pel·lícula “Los Baby Loones en la gran aventura de Pascua”.

ACTIVITATS  3r.

– Audició i repetició de la cançó “Easter Song”.

– Confecció d’una felicitació d’Easter.

– Identificació d’elements propis d’Easter i encerclat dels mateixos.

ACTIVITATS 4t.

– Confecció d’una targeta d’Easter.

– Elaboració d’una il·lustració amb motius propis d’Easter.

– Elaboració d’un ou d’Easter.

 ACTIVITATS 5è.

– Identificació d’elements propis d’Easter, escriure les paraules de vocabulari al costat dels dibuixos.

– Fer un puzzle amb motius propis d’Easter.