Monthly Archives: gener 2009

WE ARE SCIENTISTS

WE ARE SCIENTISTS

OBJECTIUS

1. Utilitzar el llenguantge relacionat amb la medicina i els decobriments.

2. Conèixer descobriments importants (ex. la penicil·lina) i invents.

3. Intentar “fer i ser” un scientist.

4. Fer un comic amb la seva història.

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE

Aquestes activitats s’han realitzat amb els alumnes de 6è.

– Audició i lectura de textos sobre els cientifics i invents.

– Audició i lectura de la historieta “The discovery of penicillim”.

– Lectura i realització dels dibuixos corresponents a diferents frases.

– Realització d’un comic amb unes frases donades.

SEEING STARS

SEEING STARS

OBJECTIUS

1. Identificar objectes relacionats amb l’espai.

2. Escoltar un text i reconèixer informació específica.

3. Reconèixer vocabulari específic de l’espai.

4. Fer una audició atenta.

5. Participar activament en el treball.

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE

Aquestes activitats s’han realitzat amb els alumnes de 5è de Primària.

– Activitats d’escalfament  JOC “I can see … in teh sky”.

– Audició d’un text sobre els objectes que podem veure al cel i ordenació dels objectes.

– Confecció d’un dibuix sobre “I can see … in the sky”.

6è SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN

MERRY CHRISTMAS 2008

OBJECTIUS

1. Participar en la celebració del 3r concert de Nadal.

2. Cantar la cançó de Nadal en anglès “Santa Claus is coming to town”.

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE

– Audició i repetició d’una cancó de Nadal en anglès.

– Interès per les tradicions nadalenques ene l món anglosaxó. 

5è RUDOLPH

MERRY CHRISTMAS 2008

OBJECTIUS

1. Participar en la celebració del 3r concert de Nadal.

2. Cantar la cançó de Nadal en anglès “Rudolph”.

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE

– Audició i repetició d’una cancó de Nadal en anglès.

– Interès per les tradicions nadalenques ene l món anglosaxó. 

4t OH CHRISTMAS TREE

MERRY CHRISTMAS 2008

OBJECTIUS

1. Participar en la celebració del 3r concert de Nadal.

2. Cantar ka cançó de Nadal en anglès “Oh Christmas Tree”.

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE

– Audició i repetició d’una cancó de Nadal en anglès.

– Interès per les tradicions nadalenques ene l món anglosaxó. 

3rB JINGLE BELLS CRAZY FROG

MERRY CHRISTMAS 2008

OBJECTIUS

1. Participar en la celebració del 3r concert de Nadal.

2. Cantar la cançó de Nadal en anglès “Jingle Bells Crazy Frog”.

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE

– Audició i repetició d’una cancó de Nadal en anglès.

– Interès per les tradicions nadalenques ene l món anglosaxó. 

3rA JINGLE BELLS REMIX

MERRY CHRISTMAS 2008

OBJECTIUS

1. Participar en la celebració del 3r concert de Nadal.

2. Cantar la cançó de Nadal en anglès “Jingle Bells Remix”.

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE

– Audició i repetició d’una cancó de Nadal en anglès.

– Interès per les tradicions nadalenques ene l món anglosaxó. 

2nB OH CHRISTMAS TREE

MERRY CHRISTMAS 2008

OBJECTIUS

1. Participar en la celebració del 3r concert de Nadal.

2. Cantar la cançó de Nadal en anglès “Oh Christmas Tree”.

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE

– Audició i repetició d’una cancó de Nadal en anglès.

– Interès per les tradicions nadalenques ene l món anglosaxó. 

2nA OH CHRISTMAS TREE

MERRY CHRISTMAS 2008

OBJECTIUS

1. Participar en la celebració del 3r concert de Nadal.

2. Cantar la cançó de Nadal en anglès “Oh Christmas tree”.

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE

– Audició i repetició d’una cancó de Nadal en anglès.

– Interès per les tradicions nadalenques ene l món anglosaxó. 

1rB WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS

MERRY CHRISTMAS 2008

OBJECTIUS

1. Participar en la celebració del 3r concert de Nadal.

2. Cantar la cançó de Nadal en anglès “We wish you a Merry Christmas”.

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE

– Audició i repetició d’una cancó de Nadal en anglès.

– Interès per les tradicions nadalenques ene l món anglosaxó.