Monthly Archives: gener 2008

La imatge en moviment

Les tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació (TIC) són ja un recurs que venim utilitzant des de fa un cert temps, encara que, per manca de dotacions, estem en una etapa es podria dir que prehistòrica. Ara que tenim una certa qualitat en infraestructura (ens acaben de cablejar el centre), ens manca el maquinari adequat per treballar a les aules ordinàries. Però, tot i així, els nostres alumnes treballen un cop a la setmana a l’aula d’informàtica.

No té, però, el mateix tractament l’educació en audiovisuals (MAV) a nivell general i, en particular, a la nostra escola. És la gran oblidada! Per una banda, per manca de formació i preparació del professorat. Per l’altra, per una deficient dotació en el material necessari per al seu ús. Concretament, a l’escola disposem d’una càmera de fotos digital MAVICA (arcaica), una càmera de vídeo, un projector portàtil i un aparell reproductor de DVD. Això és tot, per a una escola amb 18 aules ordinàries i més de 450 alumnes.

Pot haver, però, un canvi en els pròxims anys. El nou currículum d’infantil i primària introdueix la competència digital juntament amb la comunicativa, l’ús dels suports i eines tecnològiques per a adquirir la competència artística i cultural i el tractament de la informació i la competència digital com a competència metodològica.

cinema.jpgVegeu, per exemple, un recull de continguts relacionats amb l’educació cinematogràfica, extrets del nou currículum, a http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/cinema/?page_id=73.

Els missatges sonors i la imatge fixa

Podeu consultar els antics materials del curs Formació en MAV en centres educatius, concretament els blocs A i B sobre equips, eines i llenguatge del so i de la imatge fixa. Trobareu també aquí l’explicació de com funciona la tradicional càmera digital MAVICA. Però si voleu saber com és i com funciona una càmera digital estàndard, podeu consultar la pàgina http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/camera/index.htm.

Algunes pràctiques d’interés:

L’educació audiovisual i les competències bàsiques

El curs 1994-95 el Departament va distribuir a tots els centres d’Educació Infantil i Primària un document on es donaven orientacions per a relacionar l’Educació Audiovisual com a eix transversal amb les àrees del currículum. Podeu recuperar aquest document a http://www.xtec.net/audiovisuals/educacioaudiovisual/pdf/AV.INF1.pdf.

L’any 2001, el Departament va presentar a la web de l’XTEC La competència bàsica en educació audiovisual, on trobem els objectius generals d’aquesta matèria i una proposta de seqüenciació per cicles.

Per a més informació, podeu consultar els materials del curs Formació en MAV en centres educatius, que està reestructurat i ara més aviat ens mostren exemples del tercer nivell de concreció.

AulaClic

He trobat una web que ens pot ser molt útil. En ella hi podem trobar cursos online sobre les diferents versions de Windows o sobre les diferents eines Office i la seva utilització, tutorials i manuals de diversos aspectes i articles força interessants. I tot de manera gratuïta! Val la pena fer-hi un cop d’ull!

aulaclic.jpg