Mostra tots els articles de Toni

Merlí, capitol 21 (Freud)

LINK: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/merli/merli-freud-capitol-21/video/5627618/

PREGUNTES:
1 Què li ha passat al Millan a la classe?
2 De què està cansat el Merlí?
3 Per què el pare de l’Oliver està preocupat pel seu fill?
4 Freud parlava del “psicoanalisis”, què és això? (busca a internet).

5 Què està passant amb la relació entre Joan i Mónica?

6 Com creus que ha de ser la relació entre dues persones que s’estimen?

7 L’Oliver està depressiu, què és el que li molesta i li diu als seus pares?

Polseres vermelles, capítol 18

LINK: https://youtu.be/wUfCVlNgSeY


PREGUNTES:
1 Per què creus que el Benito conta aquesta història al Lleó?

2 En la història, la mare els explica que un grup ha d’estar format per… quants integrants? quin rol hauria de tenir cadascun? el líder….qui més?

3 Quin era el desig de la mare del Benito per als seus fills?

4 La mare volia que quan morís, “les seves cendres volessin”, què vol dir això? el seu pare ho va respectar?

5 Conta com va ser la primera vegada que el Benito i el Lleó es van conéixer. De què van parlar?

6 Per què creus que el Benito li va agafar l’anell a la seva mare quan estava morint-se?

Merlí, capítol 20 (Judith Butler)

LINK: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/merli/merli-judith-butler-capitol-20/video/5626484/

PREGUNTES:

1 Qui és la substituta de la professora d’anglès? com és?

2 Per què la Coralina vol que torni l’Elisenda?

3 Per què l’Iván sospita que la seva mare s’ha “liat” amb algú?

4 Què opines tu sobre els homes que volen ser dones i sobre les dones que volen ser homes? Aquestes persones ho tenen fàcil avui en dia? explica per què.

5 Què han decidit fer els alumnes per a fer-li suport a la Quima?

6 Per què penses que la Quima i el Marc es cauen bé (tenen bona relació)?

 

 

 

Merlí, capítol 19 (Montaigne)

LINK: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/merli/merli-montaigne-capitol-19/video/5625051/

PREGUNTES:

1 Què li exigeix el pare del Pol al seu fill?

2 Per què la Coralina li demana a la tutora del Pau que s’agafi la baixa?

3 La Gina li conta al Merlí que s’ha gitat amb altres homes. Per què creus que el Merlí no s’enfada?

4 Sobre què parlen el Marc i el seu germà quan aquest acaba de fumar?

5 Quina pregunta es feia Montaigne? i què els demana Merlí als seus alumnes?

6 Per què el Gerard es queixa de la seva mare? què creus que pensen els seus companys Pol, Marc i Oliver sobre això?

7 Per què la Mireia no vol deixar al seu marit?

Polseres Vermelles, capítol 17

LINK: https://youtu.be/bGebwYsM5eU

PREGUNTES:
1–Per què el Roc demana ajuda al Toni sobre una noia que està en coma? com es diu aquesta noia?

2–Per què està en coma aquesta noia?

2–Què li ha passat al Benito exactament?

3–Què li demana el Benito al Lleó quan està a la UCI (Urgències)?

4–Quina sorpresa li fa el Víctor a la Cris a l’escenari?

5–El lloc on el Roc parla amb la Núria és diu gorg. Què és un gorg?

 

Els nens perduts del Califat

PREGUNTES:

—Què és ISIS o Dáesh i què volen fer amb els nens?

—Al video apareixen tres germans. Què els van obligar a fer els jihadistes? i què li està passant a un dels germans?

—Qui és Cristina (3 anys) i què li ha passat?

—Què li passa a la Joumana (6 anys)? què pensa la psicòloga?

—Qui es queda amb l’Akram, germà de la Joumana?

—Què li va pasar a l’Ayad (14 anys) quan era més petit? on anirà ara i per què?

—Qui és Bahzad i quina és la seva missió?

—Què explica el mestre sobre les matemàtiques que li feien explicar els jihadistes d’ISIS?

LA TEVA OPINIÓ:

1 Què passarà amb aquesta generació de nens/es perduda?

2 S’ha de tractar als nens soldats com a víctimes o com a botxins? (busca aquesta última paraula al diccionari.

3 Serà possible recuperar aquests nens perduts del Califat?

VIDEO –> https://youtu.be/XItMKfivJNk

Merlí, capítol 18 (Hipàrquia)

LINK: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/merli/merli-hiparquia-capitol-18/video/5623762/

1 Sobre què parlava Hipàrquia? (busca més informació a internet)

2 La Coralina està sent molt dura ambel Millán, què li està passant? amb qui té confiança i li conta el problema?

3 Què tenen en comú la Glòria i el Toni respecte a la seva vida?

4 Quina actitud està tenint el Joan amb la seva parella Mònica?

5 Què està passant amb la mare de l’Ivan i el Pol? Que els dos senten atraccio per el altre Què penses tú sobre això?

 

 

 

Polseres Vermelles, capítol 16

Continuar veient el video. Ens vam quedar al minut 39

VIDEO–> https://youtu.be/mJAEME_GZuk

PREGUNTES (Contesta-les fent un comentari):

1 On treballa el Jordi? Per què està preocupat?

2 Com s’entera la mare del Jordi del problema que té?

3 Conta com va conéixer la Cristina al seu novio a Toulouse.

4 La Rim comparteix habitació amb el Lleó i en aquest capítol li diu la veritat sobre on té el càncer. On el té realment? quina mentida li havia dit?

5 Per què el Lleó li toca els pits a la Rim?

Examen A2 Aracely

LLEGIR I GRAMÀTICA

Exercici 1

1.c

2.a

3.b

0 punts

Exercici 2

1. a X

2.b

3.c X

2 punts

Exercici 3

1.

2.b ofereix una carta basada en productes locals

3.a. El convida a acompanyar-los. X

2 punts

Exercici 4

1.e. X

2.d.

3.a. X

4.c. X

5.j. X

6.e.

2 punts

ESCOLTAR

Exercici 5

1.Supermercat

2.Tenda de roba

3.Estació de tren

4.Biblioteca

8 punts

Exercici 6

1.c

2.

3.

4.

5.

6.

Exercici 7

1.

2.

3.

4.

LLEGIR I ESCRIURE

11.

Merlí, capítol 17 (Kant)


Link: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/merli-kant-capitol-17/video/5622803/

PREGUNTES:

1.Què deia Kant sobre la mentida?

2.Quina mentida ha dit el germà del Marc (Pau) ?

3.Per què creus que el Bruno no contesta la pregunta que li fa la Coralina?

4.El Merlí li ha dit una mentida a la seva mare, quina? per què ha dit eixa mentida?

5.Què penses tu sobre la mentida? hem de mentir? o no ho hem de fer mai com diu Kant?

6.Quan el Merlí li diu la veritat a la seva mare, li diu que li agrada viure amb ella, per què li agrada?

7.Segons la redacció del Pau (germà petit del Marc), quina penses que és la situació que tenen a casa?