Connectors textuals

Els nexes o connectors són paraules que connecten idees dins un text i ajuden a estructurara ordenar i a fer de manera més clara la funció del missatge. Els connectors textuals estableixen relacions de significat entre dos sintagmes, oracions o paràgrafs.

Exemple: Ens estimem molt, però no podem viure junts perquè sempre ens barallem. 

Ara llegeix les frases prescindint dels connectors. La relació no és tan explícita:

Ens estimem molt; no podem viure junts; sempre ens barallem.

Connectors per estructurar un text 

Per introduir el tema
L’objectiu principal de / Aquest escrit tracta de / Ens hem reunit per
Ens proposem d’exposar / Ens adrecem a vostè per
El motiu d’aquesta convocatòria és
Per marcar l’ordre de les idees o els fets
Per a l’inici: d’entrada, per començar, primer, primerament, en primer lloc

Per a la continuació: a continuació, tot seguit, segon, tercer…, en segon lloc, en tercer lloc

Per a l’acabament: per acabar, per últim, finalment, per finalitzar, en darrer lloc, en últim lloc, així doncs /En conclusió / En definitiva / En conseqüència /

 Per referir-se a un tema anunciat
respecte a / quant a / en relació amb / pel que fa a / sobre
Per encetar un nou tema
un altre punt és / el punt següent és /  una altra qüestió a tractar és
 Per continuar sobre un mateix punt
A més a més / A més / Així mateix
Com també  / Com dèiem / Continuant amb el que deia
Després / Tot seguit / També
Per distingir
D’una banda,… / De l’altra
Per un costat,… / Per l’altre,…
D’altra banda,… / Altrament,…
Al contrari / En canvi
Per introduir una explicació
És a dir / Això és / En altres paraules / En altres termes
Dit d’una altra manera / O siguiEl més important / La idea central / Convé ressaltar / Val la pena recordar / Cal insistir en/a…S’ha de tenir en compte…
Per donar detalls
Per exemple / Un bon exemple d’això és… / Com a exemple
En particular / En concret / Com ara
Posem per cas / Com a mostra /  Així
Per resumir
En resum / Resumint el més important…
En conjunt / Globalment…

 

Connectors per estructurar les idees

Per indicar causa
perquè (+ v. indicatiu) / ja que / vist que / com que
atès que / a causa de / gràcies a / per culpa de…
Per indicar condició
Si / en cas de / a condició de / posat que
Per indicar finalitat
perquè (+ v. subjuntiu) / a fi de / per tal que / amb l’objectiu de
amb la finalitat de…
Per indicar concessió
 encara que / malgrat que / tot i que / per bé que
Per indicar conseqüència
 en conseqüència / consegüentment / per tant / de manera que / per això
 Per indicar oposició (adversatives)
 en canvi / al contrari / tanmateix / ara bé
No obstant això…/ Malgrat això…

Merlí, capítol 29 (Albert Camus)

Link: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/merli/merli-albert-camus-capitol-29/video/5690347/

PREGUNTES:

1-Escriu una redacció contant el que passa al capítol. Ajuda’t del següent esquema:

Al principi, la Tania, el_________ i la __________ queden junts per anar a…(continúa, mínim 20 paraules)

Desprésel Merlí aconsella als seus alumnes que…(continúa, mínim 20 paraules)

Seguidamentquan acaba la classe, l’Òliver i el Merlí parlen sobre….(continúa, mínim 20 paraules)

Més tardel Merlí té una conversa amb un taxista i parlen sobre… (continúa, mínim 20 paraules)

A continuació, la Berta parla amb la seva mare i li diu que…(continúa, mínim 20 paraules)

Quasi al final del capítol, l’Òliver i el Merlí tenen una conversa sobre…(continúa, mínim 20 paraules)

Al final, l’Ivan i la seva mare parlen sobre el suïcidi i…(continúa, mínim 20 paraules)

2-Les paraules que estan de color blau, s’anomenen_____________________.

3-Analitza oracions que apareixen al capítol.

a) Albert Camus creia en l’existència de Déu.

–Sintagma Nominal (subjecte) –>

Nucli (substantiu) –>

–Sintagma Verbal (predicat) –>

Nucli (verb) –>

b) M’he deixat la cartera dins d’un taxi, que haig de fer?

–Sintagma Nominal (subjecte) –>

Nucli (substantiu) –>

–Sintagma Verbal (predicat) –>

Nucli (verb) –>

c) El meu pare va morir quan jo tenia catorze anys.

–Sintagma Nominal (subjecte) –>

Nucli (substantiu) –>

–Sintagma Verbal (predicat) –>

Nucli (verb) –>

Merlí 26

1 La Coralina está amargada i ho paga amb els professors, per què creus que li passa això?

Jo crec que ella està així perquè viu sola i no té cap amics o persones que l’estimen per això no li agrada veure la gent feliç,perquè ella està sola sense fills,sense marit,sense amics.i no podem oblidar que ella té un fill però crec que ell viu fora del país ,no li-truca i no li-visita.Ningú li-suporta,no li agrada que la gent estigui contenta,perquè ella no és feliç.

 

2 Boeci parla de la roda de la fortuna. Digues el subjete i el predicat d’aquesta frase.

Subjecte –>Boeci

Predicat –>la roda de la fortuna

3 Explica què ha passat amb el mòbil de l’Ivan a classe.

Ivan li agrada molt la Berta i com que el Merlí sap que el Ivan es molt tímid i té dificultat a dir per la Berta com es sent doncs el Merlí va posar el mòbil del Ivan en la motxilla de la Berta i tot això era per ajudar_li a connectar amb la Berta o per ajudar_li a crear una conversa amb ella.
El Ivan no tenia idea que era el merlí el que va posar el mòbil,però no estava enfadat,ell intentava salvar la Berta.

4 El pare del Pol anima al seu fill a que vagi al treball del taller…(escriu on) allà treballa el seu germà Óscar (digues el seu nom) però s’assabenta que el seu germà ja no treballa allà…

5 Verdader o Fals

a) El Gerard és l’encarregat d’entrar a consergeria a buscar la clau.V

b) La Coralina té un accident a la cantina.F

c) El Merlí ha posat el mòbil de l’Ivan a la motxilla de la Berta.V

d) A la festa, alguns alumnes fumen droga.V

e) La Mireia s’enfada amb l’Eugeni per culpa de la Coralina.V

6 Què passa abans? Ordena les frases cronològicament.

Exemple: B-C-A-D-E

A) Merlí parla del filòsof Boeci a la classe.A

B) A la festa el Pol li diu a la Berta que l’Ivan està enamorat d’ella.D

C) El Pau s’enfada perquè la Coralina ha tret el mural de la pared.C

D) L’Ivan pega al Pol a la festa.E

E) L’Eugeni s’enfada amb la Coralina perquè no vol anar de Colònies.B

 

7 Els pronoms són paraules que substitueixen a altres paraules (noms) per a no repetir-les de nou. Busca els pronoms al següent text i digues 

Els alumnes volen organitzar una festa a l’institut, sembla que els ha agradat la idea del Merlí. La Coralina ha tingut un accident, li ha caigut la cisterna del lavabo. El Pol li diu a la Berta que l’Iván està enamorat d’ella, després de dir-li-ho, l’Ivan s’enfada molt.

 
Pronom Paraules que substitueix
 Els  Alumnes
 Li  Carolina
 Ella  Berta
 Li             Berta

ho           Que l’iván està enamorat d’ella.

ALI BABA I 40 LLADRES

Ali Baba i el seu gran germà Cassim són fills d’un comerciant. Després de la mort del seu pare, l’avidesa Cassim es casa amb una dona rica i es converteix en bona personalitat, basant-se en el negoci del seu pare. Ali Baba es va casar amb una dona pobra i es va establir en el comerç d’un llenyataire.

Un dia, Ali Baba està treballant per recollir i tallar llenya al bosc, quan passa a escoltar un grup de 40 lladres que visiten la seva botiga de tresors. El tresor es troba en una cova, la boca està segellada per màgia. S’obre les paraules “obrir el sèsam” i es tanca amb les paraules “tancar sèsam”. Quan els lladres han desaparegut, Ali Baba entra a la cova ell mateix i discretament porta una sola bossa de monedes d’or a casa. Ali Baba i la seva esposa prenen les escales de la seva cunyada per pesar les seves noves riqueses. Sense conèixer-los, l’esposa de Cassim posa una gota de cera a les balances per esbrinar què és el que usa Ali Baba, ja que té curiositat per saber quina mena de gra ha de mesurar el seu empunyat cuñado. Per sorpresa, troba una moneda d’or que s’adhereix a les escales i li diu al seu marit. Sota la pressió del seu germà, Ali Baba es veu obligat a revelar el secret de la cova. Cassim va cap a la cova, prenent-se un ase amb ell per prendre el màxim tresor possible. Entra a la cova amb les paraules màgiques. Però en la seva cobdícia i emoció sobre el tresor, oblida les paraules per tornar a sortir. Els lladres el troben i el maten. Quan el seu germà no torna, Ali Baba va a la cova per buscar-lo, i troba el cos acantonat i amb cada peça que apareix a l’entrada de la cova, com a advertència a qualsevol altra persona que intenti entrar.

Ali Baba porta la casa del cos on confia a Morgiana, una intel·ligent esclava de la casa de Cassim, amb la tasca de fer que altres creuen que Cassim ha mort una mort natural. Primer, Morgiana adquireix medicaments d’un farmacèutic i li diu que Cassim està greument malalt. Després, troba un ancià sastre anomenat Baba Mustafa, que paga, amb els ulls embenats i condueix a la casa de Cassim. Allà, durant la nit, el sastre conté les peces del cos de Cassim junts. Ali Baba i la seva família poden donar a Cassim un enterrament adequat sense que ningú sospiti res.

Els lladres, trobant el cos desaparegut, s’adonen que una altra persona ha de conèixer el seu secret i es van establir per seguir-lo. Un dels lladres es dirigeix ​​al poble i es troba amb Baba Mustafa, que esmenta que acabava de cosir el cos d’un home mort. Al adonar-se que l’home mort ha d’haver estat la víctima dels lladres, el lladre li demana a Baba Mustafa que dirigeixi el camí cap a la casa on es realitzava l’escriptura. El sastre es torna a veure amb els ulls embenats, i en aquest estat pot retrocedir els seus passos i trobar la casa. El lladre marca la porta amb un símbol perquè els altres lladres puguin tornar aquella nit i matar a tots a la casa. No obstant això, el lladre ha estat vist per Morgiana, que, fidel al seu amo, fulleja el pla del lladre tot marcant totes les cases del barri. Quan els 40 lladres tornen aquella nit, no poden identificar la casa correcta, i el seu líder mata al lladre frustrat d’una ràbia furiosa. L’endemà, un altre lladre revisa a Baba Mustafa i torna a intentar-ho. Només aquesta vegada, un tros es treu del pas de pedra a la porta d’Ali Baba. De nou, Morgiana fulleja el pla realitzant fitxes similars a totes les altres portes, i el segon lladre també mata per la seva falla. Per fi, el líder dels lladres va i es veu a si mateix. Aquesta vegada, memoritza tots els detalls que pot de l’exterior de la casa d’Ali Baba.

El líder dels lladres pretén ser un comerciant d’hidrocarburs que necessita l’hospitalitat d’Ali Baba, portant amb ell mules carregades de 38 pots de petroli, una plena d’oli, mentre que les altres 37 amaguen als altres lladres. Quan Ali Baba està adormit, els lladres planegen matar-lo. Una vegada més, Morgiana descobreix i llança el pla, matant els 37 lladres en els seus pots de petroli alliberant-los l’oli bullint. Quan el seu líder torna a despertar als seus homes, descobreix que estan tots morts i s’escapen. L’endemà, Morgiana li diu a Ali Baba sobre els lladres dels flascons. Els enterren, i Ali Baba mostra la seva gratitud donant a Morgiana la seva llibertat Per vendre la venjança després d’un cert temps, el líder dels lladres s’estableix com a comerciant, es fa amic del fill d’Ali Baba (que ara està a càrrec del negoci de la tarda de Cassim), i és convidat a sopar a la casa d’Ali Baba. No obstant això, el lladre és reconegut per Morgiana, que realitza una dansa d’espasa amb una punyalada per als diners i la submergeix en el cor del lladre quan està fora de la seva guàrdia. Ali Baba està en un primer moment enutjat amb Morgiana, però quan s’assabenta que el lladre volia matar-lo, li agraeix molt i premia a Morgiana casant-la amb el seu fill. Ali Baba és llavors l’únic que coneix el secret del tresor a la cova i com accedir-hi.

Merlí, capítol 26 (Boeci)

Link: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/merli/merli-boeci-capitol-26/video/5636420/

PREGUNTES:

1 La Coralina está amargada i ho paga amb els professors, per què creus que li passa això?

2 Boeci parla de la roda de la fortuna. Digues el subjete i el predicat d’aquesta frase.

Subjecte –>

Predicat –>

3 Explica què ha passat amb el mòbil de l’Ivan a la classe de Coralina.

4 El pare del Pol anima al seu fill a que vagi al…(escriu on) allà treballa el seu germà (digues el seu nom) però s’assabenta que…

5 Verdader o Fals

a) El Gerard és l’encarregat d’entrar a consergeria a buscar la clau.

b) La Coralina té un accident a la cantina.

c) El Merlí ha posat el mòbil de l’Ivan a la motxilla de la Berta.

d) A la festa, alguns alumnes fumen droga.

e) La Mireia s’enfada amb l’Eugeni per culpa de la Coralina.

6 Què passa abans? Ordena les frases cronològicament.

Exemple: B-C-A-D-E

A) Merlí parla del filòsof Boeci a la classe.

B) A la festa el Pol li diu a la Berta que l’Ivan està enamorat d’ella.

C) El Pau s’enfada perquè la Coralina ha tret el mural de la pared.

D) L’Ivan pega al Pol a la festa.

E) L’Eugeni s’enfada amb la Coralina perquè no vol anar de Colònies.

7 Els pronoms són paraules que substitueixen a altres paraules (noms) per a no repetir-les de nou. Busca els pronoms al següent text i digues 

Els alumnes volen organitzar una festa a l’institut, sembla que els ha agradat la idea del Merlí. La Coralina ha tingut un accident, li ha caigut la cisterna del lavabo. El Pol li diu a la Berta que l’Iván està enamorat d’ella, després de dir-li-ho, l’Ivan s’enfada molt.

 
Pronom Paraules que substitueix