PELE

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

19 de febrer. Aniversari de l’Andrew!

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Premeu sobre de la imatge si el voleu felicitar.

……………………………………………………………………..

  • CURS 2012/13.

……………………………………………………………………..

http://blocs.xtec.cat/zerelsio/files/2013/02/andrew.jpg

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Estem molt contents/es amb l’arribada de l’Andrew! Amb ell i la Laia estem fent un munt de coses! Nosaltres li hem ensenyat els nostres pobles i presentat a alguns veïns i a algunes veïnes. Ell ens ha acompanyat a totes les sortides i ha celebrat amb nosaltres les festes que cada curs fem. Coneix el Parc Astronòmic d’Àger, l’Espai Guinovart i el Museu de la xocolata i el torró d’Agramunt, … I encara no s’ha acabat el curs!

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Abans de Nadal va venir a veure’l la seva germana i ens van explicar històries de la seva terra, Escòcia.

Amb l’ajuda de l’Andrew estem millorant MOLTÍSSIM la nostra parla en llengua anglesa. L’activitat del VOKI, és una passada!

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

THIRD TRIMESTER

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

PETITS/ES

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

UNIT 5:
Places Zone

……………………………………………………………………..

Vocabulary:

……………………………………………………………………..

– City places.

http://www.angles365.com/classroom/c5places.htm

– Food. Groups.


http://blocs.xtec.cat/english61/2013/01/24/food/

……………………………………………………………………..

UNIT 6:
Beach Zone

– Beach.

– Recycling.

http://www.bbc.co.uk/schools/barnabybear/games/recycle.shtml

……………………………………………………………………..

Songs:

……………………………………………………………………..

– Chocolate cake:

– Beach song:

……………………………………………………………………..

Stories:

……………………………………………………………………..

– Mr. Bump.

http://blocs.xtec.cat/english61/a4/
http://www.kindersite.org/Content/Mr.%20Bump%20Loses%20His%20Memory.swf

……………………………………………………………………..

Other activities:

……………………………………………………………………..

– Spring, Saint George, Rose Calligram.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Role-play:

– Going shopping: money, coins and notes.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

MITJANS I GRANS:

……………………………………………………………………..

Tercer i Quart:

……………………………………………………………………..

http://blocs.xtec.cat/english61/a3/
http://blocs.xtec.cat/english61/a4/

……………………………………………………………………..

UNIT 7:
Troll troube.

– Body vocabulary.

……………………………………………………………………..

UNIT 8:
The Elves and the Shoemaker.

……………………………………………………………………..

Cinquè:

……………………………………………………………………..

http://blocs.xtec.cat/english61/actv-5/

……………………………………………………………………..

UNIT 7:
Champion.

– Horse vocabulary.

http://www.studystack.com/flashcard-562648

……………………………………………………………………..

– Seabiscuit film.

……………………………………………………………………..

UNIT 8:
Fact or fantasy?

– Nature and mystery vocabulary.

http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-87017.php

……………………………………………………………………..

Sisè:

……………………………………………………………………..

http://blocs.xtec.cat/english61/a6/

……………………………………………………………………..

UNIT 7:
The biggest prize.

– Geography vocabulary.

http://quizlet.com/7668883/mystery-vocabulary-words-1-flash-cards/

……………………………………………………………………..

UNIT 8:
Save the trees!

– Camping vocabulary.

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/speak/the-camping-adventure

……………………………………………………………………..

Songs:

– Bugs World’s Songs.

……………………………………………………………………..

Festivities:

http://blocs.xtec.cat/english61/festivities/

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Theatre:

– “The elves and the shoemaker”.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

SECOND TRIMESTER

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

THE TRAVELLING BACKPACK

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

PETITS/ES

……………………………………………………………………..

UNIT 3:
Jungle Zone

Jungle animals vocabulary.
– Snake, crocodile, elefant, lion, hippo, parrot, monkey, giraffe.
– Create your animal jungle!


………………………………………………………………………………………

– Grasslands, river, jungle.
– It’s got a long tail.
– Has it got a tail?
– Yes it has/No, it hasn’t.
– Why has it got a big mouth?
– Parrots live in the jungle.

……………………………………………………………………..

UNIT 4:
Clothes Zone.

– Clothes vocabulary.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

– What are you wearing?
– I’m wearing a jacket.
– It’s got a design.

……………………………………………………………………..

Stories:

– The Lion King story.

……………………………………………………………………..

Songs:

– Bare necessities.

……………………………………………………………………..

– The hippo song.

watch?v=2O0k7e5ApFU

……………………………………………………………………..

– The jungle song.

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/jungles-brazil

……………………………………………………………………..

Rhymes:

– Three blind mice.

……………………………………………………………………..

Arts and crafts:

……………………………………………………………………..

Feelings:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

MITJANS I GRANS:

……………………………………………………………………..

Quart:

……………………………………………………………………..

UNIT 4:
Quick, Sarah quick!

– Shopping vocabulary. Backer’s, newsagent’s,…

– Euros, pounds, cents, pence, coins, notes.
– I’m going to the newsagent’s.
– He/She goes to the supermarket.
– He/She buys some sausages at the butcher’s.
– How much is it?
– It’s 90 pence/2 punds.
– What time is it?
– It’s a quarter to /past seven.
– It’s twenty to /past ten.

……………………………………………………………………..

http://blocs.xtec.cat/londontourist/

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/category/topics/shops

……………………………………………………………………..

UNIT 5:
The concert.

– City vocabulary.

……………………………………………………………………..

– Library, cinema, hospital, museum,…

……………………………………………………………………..

– Months of the year.


……………………………………………………………………..

– Ordinal Numbers: 1st, 2nd, 3rd, 4th.

http://www.montsemorales.com/vocabulary.htm

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

– May Day, Boxing Day, New Year’s Eve, parties, fireworks, maypoles.
– There’s a museum, thre are three parks,
– When’s your birthday?, It’s 24th April.

……………………………………………………………………..

– What celebrations are there in your country?

……………………………………………………………………..

UNIT 6:
Let’s go on a treasure hunt.

-In, on, under, next to, behind, in front of.

……………………………………………………………………..

– Bench, fence, statue, leaf
– Treasure hunt, instruction, clue, crown, congratulations
– Frog, squirrel, owl, mouse, bat, fox
– Hunt, upside down, dark
– Where’s the frog?
– It’s next to the dog.
– Is it in the tree?
– Yes, it is. /No, it isn’t.
– The tree is next to the house.
– Where are they?
– They’re behind the tree.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Cinquè:

……………………………………………………………………..

UNIT 4:
The amazing pet.

– Animals vocabulary. Bat, eel, frog, koala,…

http://www.montsemorales.com/vocabulary.htm

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

– Climb, eat, fly, jump, like, live, run, swim, walk
– Ears, eyes, legs, nose, tail, teeth, wings.
– Does it live/fly/eat…?
-Yes, it does./No, it doesn´t.
– Is it big/small/long? Yes, it is./No, it isn´t.
– Has it got…? Yes, it has./No, it hasn´t.
– It´s got…/It hasn´t got…

……………………………………………………………………..

UNIT 5:
The Queen’s crown.

– Street vocabulary.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

– Bench, bridge, bus stop, map, pavement, traffic lights, underground, zebra crossing.
– Café, cinema, library, museum, park, restaurant, shop, theatre.
– Look, sit, stand, wait, walk, wear.
– Go straight on.
– Turn left/right.
– Where’s…? He’s/She’s/It’s near, opposite, between, in, on, under…
– I’m looking, sitting, standing, waiting, walking, wearing…
– Are you…ing? Yes, I am/ No, I’m not.

……………………………………………………………………..

UNIT 6:
Volcano!

– Nature vocabulary.

http://www.montsemorales.com/vocabulary.htm

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

– Bigger, colder, faster, higher, hotter, longer, louder, shorter, smaller, stronger, taller, wider.

……………………………………………………………………..

– The volcano is high. The volcano i s higher than the mountain. There’s a…/There are…
– Is there…?/ Are there…?

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Sisè:

……………………………………………………………………..

UNIT 4:
Talent competition.

– Activities vocabulary.
– Dancing to music, going shopping, going to the theme park, having a party, having a picnic, playing sports, telling jokes, watching films cartoon, film, game show, soap opera, sports programme, the news.
– I like/don’t like…He/She likes/doesn’t like…
– Do you like…? Yes, I do. No, I don’t.
– Does he/she like…?
– Yes, he/she does. No, he/she doesn’t.
– Is he/she…? Yes, he/she is. No, he/she isn’t.

……………………………………………………………………..

UNIT 5:
Forest fire!

– New technologies vocabulary.

http://www.montsemorales.com/vocabulary.htm

……………………………………………………………………..

– CD-ROM, computer, fax, magazine, mobile, newspaper, radio, TV
– At the weekend, last night, last week, this morning, yesterday
– Communicate, invent.
– I /he/she/we/They went, saw, sent, read…
– Did you/he/she/they go, see, send, read…?
– Yes, I did.
– No, I didn’t.
– He/she was, they were…

……………………………………………………………………..

UNIT 6:
Delicious chocolate!

– Food vocabulary.

http://www.montsemorales.com/vocabulary.htm

……………………………………………………………………..

– Banana, cherry, chocolate, milkshake, mint, sauce, strawberry, toffee.
– Bread, cake, chicken, fish, ice cream, orange juice, pizza, rice, salad, soup.

……………………………………………………………………..

– Chinese, Greek, Japanesea nd Italian.
– I/He/She ate, drank, had, made…
– I didn’t eat, didn’t have…
– Did you eat, drink, go, listen…?

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Stories:

……………………………………………………………………..

Songs:

– Bugs World’s.

……………………………………………………………………..

Other activities:

– New Year’s Resolutions: letter of intentions.

……………………………………………………………………..

– Canival.

……………………………………………………………………..

– Valentine cards.

……………………………………………………………………..

– Easter egg hunt.

……………………………………………………………………..

Crosswords:

……………………………………………………………………..

Letters:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

FIRST TRIMESTER

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

http://blocs.xtec.cat/escolatorrebarona/exercicis-per-alumnes/

……………………………………………………………………..

PETITS/ES

……………………………………………………………………..

UNIT 1:
Introduction. Hello!

– Hello/Goodbye.

……………………………………………………………………..

– Colours.

http://blocs.xtec.cat/englishcanserra/?page_id=7

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

– Numbers 1-10.

http://blocs.xtec.cat/englishcanserra/?page_id=9

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

– What’s your name? How old are you?
– How are you? I’m fine, thank you.

……………………………………………………………………..

– What’s this? It’s my watch.

……………………………………………………………………..

House Zone

– House vocabulary

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

– Where’s my book? It’s in the kitchen. Let’s look in the study.
– It’s made of brick.

……………………………………………………………………..

Halloween and Autumn

– Halloween vocabulary (hat, cat, bat, frog, mouse, witch, cauldron, …)

……………………………………………………………………..

– Autumn fruits.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Stories:

– It’s not easy being big.
– Humpty Dumpty.

……………………………………………………………………..

– What am I?…

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

UNIT 2:
Toy Zone

………………………………………………………………………………………..

– Kite, bike, doll, scooter, board game, car, computer game, karaoke Machine.
– Plane, boat, train bus.
– What are you doing? I’m playing with my toys. I’m riding my bike. I go by bus.
– Transports vocabulary.

……………………………………………………………………….

Christmas and Winter

– Christmas vocabulary (nuts, stocking, scarf, build a snowman).
– Winter vocabulary.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Rhymes:

– Peter, Peter pumpkin eater

……………………………………………………………………..

– Ten little indians.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Songs:

– Jack and Jill.

……………………………………………………………………..

– London Bridge.

……………………………………………………………………..

– Do you know the Muffin Man?

……………………………………………………………………..

– Ten little monsters.

……………………………………………………………………..

– Five little pumpkins.

……………………………………………………………………..

– Jingle Bells.

……………………………………………………………………..

Games:

– Simon says
– Memory
– Bingo
– Flashcards
– Hangman
– Outside games (handkerchief, …)

……………………………………………………………………..

Role-plays:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Arts and crafts:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

MITJANS I GRANS:

……………………………………………………………………..

Quart:

……………………………………………………………………..

UNIT 1.
Introduction. Welcome!

– Greetings.

……………………………………………………………………..

Alphabet.

……………………………………………………………………..

http://www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/ngfl/ngfl-flash/alphabet-eng/alphabet.htm

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

– Spelling.

……………………………………………………………………..

The magic spell

– We’ve got Maths.
– We haven’t got Art?
– What have you got on Tuesday?
– Are you in the library?
– Yes, I am/ No, I’m not.
– School vocabulary.

http://blocs.xtec.cat/englishcanserra/?page_id=17

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

Halloween and Autumn

– Halloween vocabulary (hat, cat, bat, frog, mouse, witch, cauldron, …)

……………………………………………………………………..

– Autumn vocabulary.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

UNIT 2:
Super Samantha

– Comic’s vocabulary.

……………………………………………………………………..

– Playing cards, drawing a picture, writing a letter, doing a jigsaw, making a cake, reading a comic.
– Numbers 50-100.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

– What are you doing? I’m playing cards. Are you reading a comic? Do you live at number 72? Yes, I do/No, I don’t.
– Making a comic, we bring comics, …

……………………………………………………………………..

Christmas and Winter

…………………………………………………………………………………………..

– Christmas vocabulary.
– Winter vocabulary.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

UNIT 3:
A very special day.

– Washing up, watching TV, listening to music, tidying up, playing on the computer, cooking dinner.
– Make a birthday cake, phone my friends, find some music, decorate the room.
– Open the window, close the window, give me a pen/pencil.
– Rollerblades, cd-player, posters, MP3 player, cuddly toys.
– What’s she/he doing, he’s/she’s washing up, can you give me a pen, please? Yes, here you are. Can you help me please? Yes, OK.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Cinquè:

……………………………………………………………………..

UNIT 1:
Introductory unit. Meet the Bugs Band

– Hello, goodbye, What’s your name? How old are you? The alphabet, days of the week.

……………………………………………………………………..

Pop competition

– Instruments vocabulary.
– Types of music vocabulary.
– Verbs: Fly, go, jump, live, run, sit, turn around.
– I dance, play, sing,..badly, well, very well, brilliantly.
– Have you got…? Do you…?

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

UNIT 2:
A twinning project

– Different countries vocabulary.

http://blocs.xtec.cat/englishcanserra/?page_id=19

……………………………………………………………………..

– Seasons.
It rains, it snows, it’s hot, warm, cold, sunny, cloudy, windy.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

– Fruits and veggetables vocabulary.
– Where are you/… from?, What’s the weather like in…?

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

UNIT 3:
Raft rescue

– Sports vocabulary.
Cycling, ice-skating, rafting, rock climbing, sailing, surfing, swimming, water- skiing.
Boat, canoe, helmet, life jacket, paddle, raft, rope, surfboat, water-skis, wetsuit,
windsurf.

…………………………………………………………………………………………

– When’s….?
– It’s in/on/at…
– It’s o’clock, a quarter past/to, half past…
– I want to go, try,…
– You need…

……………………………………………………………………..

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/paint-the-words/things-sport

……………………………………………………………………..

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/sports-maze

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Sisè:

……………………………………………………………………..

UNIT 1:
The Bugs Band concert.

– Clothes vocabulary.

……………………………………………………………………..

– Verbs: Do homework, get up, go to bed/to school/to the gym, have brakfast/lunch, play basketball/football.

……………………………………………………………………..

– Adverbs: Always, usually, sometimes, never.
– Verbs: ING.
– Adverbs: brilliantly, very well.
– On + days of the week, in +months, at…o’clock/half past.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

UNIT 2:
What a painting!

– Places vocabulary.

……………………………………………………………………..

– Animals, artists, birds, buildings, clothes, food, painting, people, river, shops, trees.
– Nationalities.

……………………………………………………………………..

– There is/isn’t, some/any
– Is there…?
– How old is…?

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

UNIT 3:
Artic Base Adventure.

– Jobs vocabulary.

http://blocs.xtec.cat/englishcanserra/?page_id=20

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

– Verbs: I want /don’t want to be a/an…
– Countries.

……………………………………………………………………..

– He /she wants/ doesn’t want to buy, go, be…
– Do you want to be, buy, go,play, seee…?
– Yes, I do/No, I don’t.
– He’s/she’s got long/ short/ curly/ straight hair.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Stories:

……………………………………………………………………..

Rhymes:

……………………………………………………………………..

Songs:

– Quest Songs.
– Bugs songs.
– Halloween Songs.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

– Skeleton dance.

……………………………………………………………………..

– Little Snowflake.

……………………………………………………………………..

Games:

……………………………………………………………………..

– Simon says
– Memory
– Bingo
– Flashcards
– Hangman
– Outside games (handkerchief, …)

……………………………………………………………………..

Arts and crafts:

……………………………………………………………………..

Crosswords:

……………………………………………………………………..

Computer:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *