Competència matemàtica

FENT TACA D’OLI!

A Matemàtiques tenim: conceptes (substantius), activitats (preguntes més concretes), processos/procediments (són més personals, s’ha de saber generalitzar), metodologia/avaluació (com ho hem de fer)…

Els processos són molt importants. Els continguts poden ser conceptes i processos. Hi ha activitats que treballen diverses dimensions. S’ha de focalitzar.

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES.

Enllaç

DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA.

Enllaç

DIMENSIÓ CONNEXIONS.

Enllaç

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ.

Enllaç

BLOCS

Enllaç

CONTINGUTS CLAUS

Enllaç

ARA MATEMÀTIQUES

“Saber-ne més per ensenyar-les millor”

ARA MAT4

Formadores: Núria Cardet Carné i Maria Ricart Aranda (curs 2019-2020)
IES Ronda Lleida.

Drive: Referent de centre. Enllaços.
Sessió 1: Les 4 dimensions i el continguts claus.
Sessió 2: Espai i forma.
Sessió 3: Acabar Espai i forma. Mesura.
Sessió 4
Sessió 5
Sessió 6
Sessió 7

 

ARA MAT3

Formadores: Núria Cardet Carné i Maria Ricart Aranda (curs 2017-2018)
Recursos SE Urgell.

ARA MAT2

Formadores: Núria Cardet Carné i Maria Ricart Aranda (curs 2016-2017)
Recursos SE Urgell.
Formadores: Núria Elies Gavernet i Laia Torres Vilalta (curs 2017-2018)
Recursos SE Noguera.

ARA MAT1

Formadores: Núria Cardet Carné i Maria Ricart Aranda (curs 2015-2016)
Recursos SE Urgell.
Recursos SE Noguera.
Recursos SE Pallars.

MALETA ARA MAT

Recursos.

Material:
Polifieltros 3D. José Lluís Rodríguez Blancas. Mago Moebius.
Pattern Blocks. Online1. 2.
Multicubs: Activitats Anoia, Racó,..
Pentomino: Activitats Anoia.
Geogebra. Programa online.

GRAELLA ACTIVITATS

Per saber si una activitat és competencial: Indicadors competencials.

NORMATIVA


http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/prim-matematic.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/normativa/
Les competències de l’àmbit matemàtic en un cop d’ull.

LLOCS D’INTERÈS


Resultat d'imatges de cesire creamat

Resolució de problemes a l'educació infantil i primà ria
Itinerari: Resolució de problemes.
El cà lcul a l'educació infantil i primà ria
Itinerari: Càlcul.

Itinerari: Competència Matemàtica.

Ateneu. Mòdul 1 i 2. Ara matemàtiques.
FEEMCAT

Resultat d'imatges de avaluació diagnòstica
Resultat d'imatges de avaluació educació primà ria

Altres revistes.

Taules de multiplicar
https://sites.google.com/xtec.cat/eXploraSTEAM/programa/pon%C3%A8ncia
http://mon.uvic.cat/tlc/files/2013/04/anton-aubanell.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=b9VPMeEHvo0
Web. Anton Aubanell.
Descobertes matemàtiques. Núria Cardet.
Raonament Geomètric. Maria Ricart, Núria Cardet i Assumpta Estrada.
Appletspuntmat.
Estratègies i eines matemàtiques.
Espai Jordi Esteve.
http://agora.xtec.cat/cesire/
Revista Nou Biaix. Activitats pas Primària Secundària.
Lectures matemàtiques.