Dimensió raonament i prova

A Primària no cal que demostrin (això a l’ESO), sinó que argumentin. En aquesta dimensió hi ha: Relacions i canvi, càlcul, mesura, geometria, el significat de les operacions…

El raonament pot ser de 4 tipus: geomètric, numèric, probabilístic…

Competència 4.

Fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes i comprovar-les.

No és el mateix una hipòtesis (suposició) que una conjectura. Conjecturar és anar més enllà, perquè hi ha indicis. Suposa fer bones preguntes.

Ex: Conjectura de Pierre Fermat.
Altres conjectures

Competència 5.

Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos propers.

Activitats

NOMBRES CAPICUA

Sòcrates ja deia que el càlcul ajuda a pensar. Càlcul productiu.
Recurs Drive.

QUELI: QUin És L’Intrús?

Recurs Drive.

MÀQUINES MATEMÀTIQUES

Recurs Drive.

CIGRONS I TRIANGLES

Recurs Drive.

TÀNGRAM

Recurs Drive.

El tangram i les fraccions.

MOSAICS

Recurs Drive

Fitxa Mosaic amb peces. mòbils. Anton Aubanell.
Fitxa Mosaic amb polígons regulars. Grup Cúbic.
Activitat Anoia.

TERNES TRIANGLES

Recurs Drive.

MÈTODE ABN

Recurs Drive.

SENTIT DE LES OPERACIONS

Recurs.

POLÍGONS

Recurs Drive.

DESENVOLUPAMENT CUBS

Recurs.

BOLES DE COLORS/CONJECTURAR/PROVAR

Recurs.
La bola 102, de quin color serà? Si volem que sigui blava, s’ha de posar la 2 blava.

TAPES CAPSES A ESCALA

Recurs Drive.

Idees claus