Curs 2018/2019

ADREÇA AL NODES

Coneixement del Medi Natural

05 Les forces i les màquines.

 

http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/naturals.htm#mecanica

http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/naturals.htm#energia

Coneixement del Medi Social