Dimensió connexions

L’objectiu de les connexions és aprendre a entendre el sentit de les coses. Connectar-se és relacionar-se. Dimensió més important, amb 2 competències. La més difícil d’avaluar, però pot ser no!

Generalitzar és raonament i prova, però també connexions. Els mapes conceptuals, els murals… ajuden a fer connexions. A l’alumnat els hi agrada! Quan poden explicitar o justificar una connexió, això és un nivell superior.

Continguts claus: Relacions, patrons, relacionar fraccions amb potències, representació geomètrica… S’ha de connectar tot! També equivalències 1/2 = 2/4…

Competència 6.

Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte.

Fer les connexions dins de les matemàtiques és la competència 6. Ex: Mirar maneres de resoldre un problema, veure que una estratègia és equivalent a una altra, …

Competència 7.

Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes.
[slideshare id=12951487&doc=conferenciageometriabarbacalvo-120516024014-phpapp02]
La Competència 7 busca les connexions de les matemàtiques amb la realitat, amb ulleres matemàtiques.

Hi ha una pregunta clau: Et sona això que estàs fent amb alguna cosa que ja hem fet.

Tipus de connexions, vídeo conferència,Per pescar val més una xarxa que una canya, Carme Burgués Flamarich.

Regletes numèriques de la Maria Antònia Canals, t’ajuden a fer connexions.

Activitats Anoia.

Recurs Drive.

FOTOGRAFIA MATEMÀTICA

Del pla a l’espai. Miquel Alberti.

DOBLEGAR UN PAPER.

BARRA DE 7 CUBS

TREBALL MANUAL

GUARNINT PASTISSOS

NOMBRES POLIGONALS I ALTRES TIPUS

Idees claus