Continguts claus

Operacions. Suma i resta.

[slideshare id=94077545&doc=multiplicaciodivisioideesclau-180417090635]
[slideshare id=94077073&doc=multiplicaciodivisiopropietats-180417090134]
[slideshare id=94082172&doc=geometriadelespai-180417095540]
[slideshare id=94075308&doc=multiplicaciodivisioidees-180417084353]

Fraccions i decimals.

Mesura i transformacions geomètriques.

Estadística i probabilitat.