Dimensió comunicació i representació

Competència 8.

Expressar idees i processos matemàtics de manera comprensible tot emprant el llenguatge verbal (oral i escrit).

Competència 9.

Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar matemàticament una situació.

Competència 10.

Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, i interpretar les representacions matemàtiques que ofereixen.

Conversa matemàtica:

Grafos:

Descarregar material:

Diagrames, plantilles, grafos…
https://nrich.maths.org/8506
https://nrich.maths.org/content/id/8506/7-Dots_noCentralPoint.pdf


Polígons estrellats.

CODE:

https://code.org/

Fotografia matemàtica:

http://fotografiamatematica.cat/blg/cerca-etiquetes/

Geogebra:

https://www.geogebra.org/m/fGxqM9hb

Idees claus:

CENTENES, DESENES I UNITATS!

Recurs.

SENTIT NUMÈRIC

Descobertes matemàtiques:

El gerro màgic:

Més informació.

Lego WeDo:

https://serveiseducatius.xtec.cat/noguera/robotica-educativa/lego-wedo/

Bee Bots:

https://serveiseducatius.xtec.cat/noguera/robotica-educativa/bee-bots/

Scratch:

https://serveiseducatius.xtec.cat/noguera/robotica-educativa/scratch/

[slideshare id=90384902&doc=sentitnumeric-180312121944]
[slideshare id=94086107&doc=sentitnumericpersaber-nemes-180417104538]
[slideshare id=94085837&doc=sentitnumeric-180417104145]
[slideshare id=94085538&doc=sentitnumericel0comareferencia-180417103743]
[slideshare id=94085369&doc=sentitnumericmodeldordreelquadredel100-180417103519]