Implementació

Els reptes plantejats no són de solució única. La cerca d’informació es fa a través de mitjans electrònics, consulta de material bibliogràfic de la biblioteca del centre, entrevistes amb experts i preguntes amb familiars. Amb les vivències i experiències amplien els coneixements previs a fer l’activitat.

Observant l’evolució de l’hort amb un seguiment diari poden extrapolar el que han après a la vida quotidiana.

A mesura que van assolint els objectius, van passant a uns altres de nous, regulant el seu aprenentatge i augmentant la seva motivació ja que l’hort tira endavant.

Al treballar de manera transversal des de diferents àrees, la transferència d’aquests continguts és fàcil i tenen consciencia que engloba diferents àrees.

El progrés dels alumnes queda reflectit en el diari de l’hort.

A les hores de coordinació de l’equip de nivell, s’acordaven les actuacions a dur a terme.

Al començament s’han marcat uns objectius, al llarg del projecte hem anat modificant els indicadors ja que els alumnes han assolit molt ràpidament el nivell d’excel.lència.

La metodologia de la mestra era a través de l’observació directa,  de manera sistemàtica i el descobriment guiat.

La mestra ha penjat notícies a la plataforma de l’escola, ha fet un seguiment fotogràfic setmanal de l’estat de l’hort. De cada activitat la mestra ha anat omplint un registre d’avaluació.

El projecte està a punt de finalitzar i la valoració és molt positiva, ja que tots els alumnes han assolit els objectius de manera satisfactòria i i s’han sentit protagonistes del seu aprenentatge. Hem pogut gaudir de l’hort, d’un espai a l’aire lliure i d’una manera diferent d’aprendre.

S’ha de tenir en compte que hi ha factors externs (meteorològics, o animals) que et poden fer variar el desenvolupament del projecte, per tant s’ha de preveure una possible modificació d’alguna activitat.

ASPECTES A MILLORAR:

  • Marcar els rols dels alumnes dins de cada grup.
  • Haurien d’haver fet una exposició oral.
  • Fer un mural amb tots els aprenentatges, tipus mapa conceptual.  
  • Transformar el diari de l’hort en un joc (gamificació, un memory, un joc de taula, etc).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *