Els Cotxes CI – METODOLOGIA

Aspectes organitzatius

Hem dissenyat diferents activitats : activitats individuals, activitats en petits grups heterogenis i mixtes i activitats de tot el grup-classe. Sempre tenint en compte la diversitat de l’alumnat i els seus interessos. Per realizar algunes activitats hem fet grups cooperatius, així com activitats enfocades a l’expressió oral per tal de motivar a tot l’alumnat i que es sentíssin partíceps en aquest projecte i construir així, un coneixement compartit.

El fet que cada alumne havia de buscar informació inicialment amb la seva familia a casa, ha fet que el rol i la col·laboració de les famílies fós molt important per poder arrencar el projecte i per crear vincle amb l’escola.

Durant el mes que es va dur a terme el projecte, es van repartir els alumnes de les dues classes en tres grups per tal de poder treballar amb una ràtio més reduida. Quan es realizaven les exposicions orals, es feien en  una aula de 2n. D’altra banda, les activitats individuals es  duien a terme a la aules respectives de cada grup de segon. A més a més, durant la setmana dedicada al projecte es van dur a terme de manera rotativa els 3 tallers ja esmentats anteriorment. Per a aquest efecte es van necessitar 3 aules: l’aula de música i les dues aules ordinàries de 2n.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *