Avaluació del documental “A l’altra banda de la via”

AVALUACIÓ DEL DOCUMENTAL  

Per tal d’avaluar les tres matèries implicades en el projecte del documental, és a dir, els mòduls de Llengua catalana III, Moviments migratoris i Tecnologia, ens hem servit d’una part de la nota pròpia de la matèria sumada a una part de la nota corresponent al projecte documental.

Cada mòdul es valora amb un 40% de la nota pròpia de la matèria i un 60% de la nota obtinguda del rodatge del documental.

Un requisit indispensable per aprovar cadascun dels mòduls és que cal superar les dues parts per separat amb una nota superior a 5, tant pel rodatge, com pel mòdul.

Rodatge (60%):

Avaluació persona experta

Autoavaluació

Coavaluació

Avaluació professorat

Matèries (40%)

S’han emprat els mateixos indicadors d’assoliment en tots els instruments d’avaluació: avaluació de la persona experta, autoavaluació, coavaluació i avaluació del professorat.

A més, un altre instrument d’avaluació ha estat el diari de rodatge que l’alumnat ha anat elaborant al llarg del procés. En aquest diari, cada persona descriu la funció desenvolupada, el sentiment de complicitat al grup, la percepció d’haver aportat o beneficiat el grup, la resolució d’imprevistos i les opinions personals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *