Anem descobrint “Les Hortes de Cardona”

Per respondre la pregunta inicial de A quin lloc de Cardona viviu?, i les posteriors qüestions que van sorgint, s’utilitzen diverses fonts d’informació:

  • Orals, a través de preguntes a les famílies i persones expertes de Cardona.
  • Gràfiques: plànols, Google-maps, fotografies…
  • Escrites: llibres de les biblioteques escolar i municipal, revistes, internet…

La tasca més difícil ha estat acompanyar l’alumnat a sintetitzar la informació de manera que sigui entenedora per ells mateixos, evitant la còpia literal.

A cada sessió es recorda en quin punt del projecte ens trobem, i al final es fa un resum del que s’ha après.

Per documentar el projecte l’alumnat disposa de la llibreta de l’explorador, on va anotant els principals continguts que treballa, així com els dubtes que puguin sorgir, allò que és més important que recordi o que li cal portar per la següent sessió. També s’hi fa l’autoavalució.

A més a més es va documentant el projecte a la cartellera, en murals-síntesi o mapes conceptuals i es fan, sovint, exposicions orals.

En ser la mestra tutora la que imparteix les principals matèries implicades en el projecte, no fa falta la coordinació entre especialistes, però sí amb la mestra de reforç.

En tots els cursos de primària, s’ha elaborat un llistat dels continguts que es pretén assolir i, en cada projecte es van marcant els treballats, per tal d’evitar buits i repeticions curriculars.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *