Repensem l’Edat Mitjana (Avaluació)

Pel que fa a l’avaluació, establiríem tres aspectes fonamentals:

  • Avaluació del procés d’aprenentatge, especificat en l’assoliment d’un seguit d’objectius proposats pels professors implicats. Aquests objectius es classificaran en tres categories : estratègies, conceptes i actitud. Dins de cadascuna d’aquestes categories es definirien un seguit d’ítems valorats en una escala del 0 al 5 cadascun d’ells. Tot això podria quedar recollit en l’anomenada “Carpeta d’aprenentatge”.
  • Avaluació del producte final. Per tal d’avaluar el resultat final del projecte és necessari l’elaboració d’uns criteris d’avaluació, consensuats i redactats per l’equip de professors del Projecte. Els alumnes haurien de conèixer per avançat aquests criteris.
  • Auto-avaluació del projecte. Els alumnes intervenen de manera activa en l’avaluació de la seva feina –individual- i de la feina dels companys- col·lectiu-. En aquest sentit, podem establir taules de valoració individuals i col·lectives, amb criteris qualitatius i quantitatius.
  • Avaluació del disseny i la implementació del projecte per part de l’alumnat i del professorat implicat. ( enquesta)

Aspectes transversals

  • Es faran servir eines d’edició de documents de text, elaboraran presentacions multimèdia i si s’escau processament de dades numèriques. També treballaran el llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo.

S’utilitzarà el moodle o blog per compartir documents i elaboració dels mateixos. Aquesta plataforma digital també s’utilitzarà com a eina de comunicació entre el professorat i el alumnes o entre els propis alumnes. Els alumnes també empraran les eines enumerades en el primer punt de la plataforma digital esmentada.

S’empraran diferents tipus de cercadors per la gestió d’informació de la xarxa, tant generals (Google), com específics (Alexandria).

  • Els aprenentatges transversals es realitzaran combinant tant el treball individual com el col·lectiu en funció de les tasques encomanades.

És molt important que les explicacions en aquests treballs siguin clares i concises i amb un suport ja sigui escrit o visual per tal de poder-ho avaluar i compartir.

La col·laboració entre els membres d’un mateix grup, els valors i les actituds s’avaluarà mitjançant la realització d’un producte final i un registre diari de les tasques de grup que s’han anat fent a nivell individual i col·lectiu.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *