One thought on “SON OF THE MAN

  1. Ricard

    GOOD. Bon treball però curt. Havia demanat 8 frases.
    Magritte és un pintor molt interessant. Val molt la pena contemplar els seus quadres, plens d’imaginació i lirisme.

Comments are closed.