Amic especial

Com ja sabeu entre 5é y 6é fem un total de 6 o 7 treballs de l’amic especial…

A mi m’ha tocat a la Núria i a tu??

 

-Marc 😛

8 thoughts on “Amic especial

  1. marcperezclofent Post author

    A mi m’es igual qui em toqui mentres que pugui fer el treball…

Comments are closed.