Professorat

Professorat i responsabilitats:
Equip Directiu:
Directora…………………….. Núria Grabiel Bosch
Cap d’Estudis………………. Vanessa Hidalgo Morales
Secretària…………………… M. Àngels Colomina Solera
Educació Infantil:,
Meritxell Paül Agustí, Noelia Gómez León, Yolanda Valiño Fernández, Rocío Franco Hidalgo, Núria Grabiel Bosch i Rocio Rodríguez Giménez.
Educació Primària:
Magda Duch Venteo, Mercè Zapata Almendro, M.Neus Virgili Casas, Cristina Anglès Vázquez, Vanessa Hidalgo Morales, M. Àngels Colomina Solera, Sandra Valderrama Pablo, Rocio Rodríguez Giménez i Raül Flores Márquez.
Especialistes:
Educació especial…………….. M. Carmen Morato
Educació Física……………….. Ana Pastor
Música…………………………… Raül Flores
Anglès…………………………….. Jordina Abellán
Religió…………………………….. Araceli Ortega
Tutories:
P3………………………………….. Meritxell Paül
P4 …………………………………. Noelia Gómez
P5 A……………………………….. Yolanda Valiño
P5 B……………………………….. Rocío Franco
Primer…………………………..… Sandra Valderrama i Rocio Rodríguez
Segon A………………………….. Magda Duch
Segon B …………………………… Mercè Zapata
Tercer………………………………. Cristina Anglès
Quart…………………………..….. M.Neus Virgili
Cinquè………………………………. Raül Flores
Sisè…………………………………. M.Àngels Colomina
Coordinacions:
Educació Infantil………………… Meritxell Paül
Educació Primària……………… Cristina Anglès
Informàtica……………………….. Rocio Franco
Riscos Laborals………………….. Mercè Zapata
Llengua i cohesió (LIC)……………… Magda Duch
Pla català de l’esport……………………… Ana Pastor