L’Escola

Benvinguts/des al Bloc de l’Escola Montoliu .

l'escola2

La nostra escola està situada a La Riera de Gaià ( Tarragonès)

i és un Centre Públic d’una linea d’educació Infantil i de Primària .

Podeu contactar amb nosaltres a la següent adreça :

CEIP MONTOLIU

C/ Sant Jordi, s/n

43412 La Riera de Gaià

email : e3005157@xtec.cat

Telèfon i fax : 977655539


El CEIP Montoliu és l’escola pública del poble de la Riera de Gaià. El municipi està situat a la vall baixa del Gaià. A banda i banda del riu hi ha terrenys de gran qualitat per als conreus on es localitza el regadiu . El municipi comprèn, a més, el poble d’Ardenya i la casaria i antiga quadra de Virgili. Des dels darrers anys, el poble es troba en uns moments d’expansió urbanística en la qual s’alternen blocs de pisos i zones amb cases unifamiliars ubicades als extrems del poble i d’altres als afores. La nostra escola està situada en un dels extrems del municipi.

El CEIP Montoliu  ha format part de la ZER Baix Gaià des de la seva creació el curs escolar 1991-1992. La zona escolar rural es va constituir amb la finalitat d’oferir un ensenyament  de major qualitat en zones de baixa demografia escolar.

La ZER Baix Gaià (Zona Escolar Rural) va néixer com a conseqüència de la inquietud d’un grup de mestres que  es van començar a reunir per tal de compartir i intercanviar experiències sobre l’escola rural.

Al llarg dels anys hem viscut  canvis importants de composició i reestructuració de la ZER Baix Gaià. Al curs 2000-2001 el CEIP L’Agulla del Catllar va disgregar-se de la zona i el CEIP Montoliu de La Riera,va passar a convertir-se en la seu i centre de reunions de la ZER. El curs 2005-06 el CEIP Els Ametllers de la Pobla de Montornès deixa de formar part de la zona escolar rural.

Per aquest curs actual 2008-2009 el CEIP Montoliu inicia una nova etapa deixant de formar part d’aquest projecte de ZER per a funcionar com a centre independent.

El fet de formar part d’una zona escolar ha comportat  per part de tots els membres de la comunitat educativa, respectar i tenir en compte les diferències de cada centre.

Aquest canvi en la reestructuració de la ZER ha estat donat per l’ increment de l’alumnat de la nostra escola. La previsió urbanística  del municipi preveu la construcció de  nous habitatges i com a conseqüència  el creixement de la població de La Riera.

El nostre centre absorbeix l’alumnat bàsicament procedent del mateix municipi,de la urbanització “El Castellot” i de la urbanització anomenada “El Torrent”  a més   d‘Ardenya i d’una família de Virgili.

En quant a les característiques socioeconòmiqes i culturals de la població on incideix l’escola, un 80% són dels pares nascuts a Catalunya, i un 20% nascuts en d’altres comunitats espanyoles o d’altres països. L’activitat socioeconòmica prioritària ha sofert un desplaçament des de la pagesia tradicional cap al sector secundari o de serveis vinculats a la ciutat més propera.

La llengua vehicular és el català per a una majoria, el castellà per a una població significativa i l’àrab – o dialectes d’aquest – per a una minoria.

Edifici i dependències del centre:

Història i instal·lacions del CEIP Montoliu

Després de molts esforços, l’ actual edifici de l’escola pública va ésser inaugurat a finals de 1936, ja en el marc de la Guerra Civil. La clausura del convent de Carmelites va implicar que per primera vegada l’escola pública acollís la totalitat del nens i nenes de la vila. Un cop acabada la guerra el centre privat va tornar a obrir les seves portes convertint-se un altre cop en receptor de la majoria de nenes del poble. L’escola pública va tenir un gran nombre d’alumnes de pares immigrants, procedent del sud d’ Espanya. Fruit de la bonança econòmica, al 1969 s’inaugura una pista poliesportiva en els terrenys adjacents a l’escola, la pista està separada per una tanca.

L’edifici actual, consta de dues plantes. L’ampliació de la primera planta data del mes de juny de 1987 essent inaugurada pel President de la Generalitat Jordi Pujol, i fins al curs 1999-2000 no es va tornar a fer cap tipus de reforma, moment en què per necessitats d’espai les dues aules de primària es varen modificar i  adequar per a la cabuda de tres aules. La segona reforma important es  va produir l’estiu de l’any 2003, quan el centre es va convertir en la seu de la ZER, i s’evidencià la manca d’espais i d’aules. En aquest moment es va dignificar considerablement la planta baixa: les dues aules antigues van passar a convertir-se en tres aules: dues d’infantil i una tercera ocupada per a despatx i sala de mestres. Es construeix un nou menjador, que també es fa servir com a aula “polivalent”, i a conseqüència de l’obra, es perd una part del pati d’educació infantil. La tercera reestructuració i ampliació d’espais,va ser el 2n trimestre del curs 2004-2005 estrenem una nova sala de mestres i reunions i un nou despatx per a la direcció del centre i de la ZER. En  fer aquesta obra es perd una part de la pista de terra que envolta l’edifici escolar.

L’última reforma és ben recent ja que pel curs 2007-2008 no es va executar l’obra que es tenia prevista, i en conseqüència es va incloure un mòdul prefabricat a la part posterior del centre. L’obra s’ha dut a terme un any posterior i per l’actual curs 2008-2009 hem estrenat una nova aula a la primera planta. La resta d’aules cada any les adaptem segons les necessitats d’alumnat.

Analitzades les dependències de l’actual edifici, es fàcil deduir les necessitats bàsiques.La realitat d’una escola en fase de creixement  comporta l’existència d’uns espais menors,amb motiu de desdoblaments, petits grups i atencions individualitzades.

Les instal·lacions escolars han de donar resposta al mapa escolar del municipi, oferint igual o millor garanties i  serveis que la resta de les escoles de la zona, cosa que l’edifici actual no disposa. Actualment estem pendents de l’inici de les obres del nou edifici escolar, esperat per tota la comunitat educativa en el darrers anys, ja que en cas contrari, implicarà realitzar noves ampliacions de l’edifici i fer l’estudi de manera rigorosa de l’adequació, millora i ampliació de l’edifici existent, mentre no es garanteixi la construcció d’una nova escola.

dependències actuals:

Planta baixa
 • Ø Vestíbul.
 • Ø Sala de mestres.
 • Ø Despatx compartit per l’equip directiu .
 • Ø Tres aules d’educació infantil amb pati exterior al que s’accedeix des d’una d’aquestes.
 • Ø Serveis compartits per a educació infantil i primària.
 • Ø Servei per a mestres.
 • Ø Una petita aula de suport i desdoblament i biblioteca.
 • Ø Sala de menjador i ús divers.
 • Ø Cuina en servei de càtering.
 • Ø Un petit quartet per al material de neteja.
 • Ø Un espai sota l’escala que es fa servir per a desembaràs i guardar algun material de plàstica.
 • Ø Mòdul exterior: per a desdoblaments, psicomotricitat, sala per a descans de P3, AMPA…
Primera Planta
 • Ø Vestíbul.
 • Ø Cinc aules ordinàries de primària.
 • Ø Aula per a fer suports, desdoblament de grups per nivell .
 • Ø Sala d’ordinadors, vídeo i reprografia. Aquesta aula s’utilitza també per a fer suports individuals i desdoblar grups.
El terreny escolar que envolta l’edifici es pot dividir en tres grans zones:
 • Ø Zona tancada en la seva totalitat, és la zona que correspon a l’espai escolar pròpiament.
 • Ø Zona enquimerada, correspon a la pista esportiva del municipi, s’utilitza en les hores d’esbarjo de primària i per a realitzar educació física.
Al darrera del Centre: pista de terra, també pertany a l’Ajuntament i  l’escola l’utilitza en l’horari escolar.