Monthly Archives: març 2011

Aprendre a estudiar

Aquesta web anomenada Aprendre a estudiar és un excel·lent lloc perquè els alumnes sàpiguen com realitzar de manera eficaç una sèrie de tasques imprescindibles per aconseguir aprenentatge. Explica i detalla una sèrie de tècniques bàsiques per a l’estudi, la recerca i filtrat de la informació, la comprensió lectora, l’exposició oral, la realització de treballs escrits … etc.