Sistemes d’equacions lineals

1-Equacions lineals amb dues variables de primer grau

Una equació és una igualtat matemàtica on hi ha lletres i nombres, i per diferents processos es busca la solució.

Així ens troben equacions de primer grau (x+1=4), de segon grau(ecuaciçon ),etc.

Existeixen unes equacions lineals on apareixen dos incògnites generalment x i y, s’anomenan equacions lineals de primer grau amb dues incògnites.La incògnita x s’anomena variable independent i la y variable dependent ( depen dels valors que pren la x). Aquestes equacions es representen per ax+by=c . Tenen infinits de parell de solució (x,y) , que es poden representar en un pla i donen lloc a una recta.

1.1-Activitats:

a)Ves al Geogebra i escriu abaix de tot on posa entrada, l’equació x+y=4, observa que s’obté una recta. Passa pel punt (4,0) , (0,4) , (3,1) i molts més, observa que tots compleixen l’equació x+y=4  (0+4=4 per exemple).

b)Escriu x+2y=3. Aparreix un altre recta que talla a la primera en el punt (5,-1), es a dir aquest punt es solució de les dos equacions lineals.

c)Aquestes equacions lineals es poden escriure d’un altre forma: y=mx+n prova y=2x+1, observa com es dibuixa també una recta.El nombre que hi ha davant de les x s’anomena pendent i ens dona una idea de l’inclinació de la recta.

d)Escriu y=x+1 i y=2x+1 observa si es més vertical la que té  major pendent.Prova altres exemples.

2-Sistemes d’equacions lineals con dos variables de primer grau

Si tenim dos equacions ax+bx=c i dx+ex=f ,es tracta d’un sistema d’equacions.

Activitats:

2.1.Entra en aquesta pàgina :

http://www.xente.mundo-r.com/ilarrosa/GeoGebra/SistemasEcuacLineales.html

2.2.Aquest sistemes poden tenir una solució si les rectes són secants.Prova en geogebra y=x  , y=2x+2. Creus que (-2,-2) és la solució del sistema?

2.3.Poden tenir O solucions el sistema, escriu y=x+2 , y=x-2 . Com són les rectes?.On es tallen?.Escriu ara x+2y=4 i x+2y=5 què observes?.

2.4.Poden tenir infinites solucions perquè una està sobre l’altre. Escriu x+y=2 , 2x+2y=4. Què observes?.

3-Aplicacions de les equacions lineals

Si als croissants li diem x i a la tassa y , poden tenir 2x+y=2.8  i 3x+2y= 4.8

Activitat 3.1 escriu aquestes equacions en el geogebra. Observa que es tallen en un punt aproximat, per trobar-lo. Busca la icona “intersección entre dos objetos” (està en la segona icona) i toca després les dues rectes. Observa que el punt és (0.8 , 1.2), aquests valors són el preu del croissant (x) i del xocolata (y).

 4-Per practicar on line

Entra en “algebra con papas” i busca l’apartat sistema que hi ha al final del full.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29700989/departamentos/departamentos/departamento_de_matemat/recursos/algebraconpapas/recurso/index.htm

Fes els següents exercicis i comprova si són correctes les teves respostes:

http://www.vitutor.com/ecuaciones/sistemas/sis0_Contenidos_e.html

Si vols inventar-te tu els sistemes i saber les solucions:

http://equationsolver.intemodino.com/es/resolucion-de-sistemas-de-ecuaciones-lineales-con-dos-incognitas.html

Aquí tens exercicis resolts per practicar:

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/EDAD_3eso_sistemas_de_ecuaciones/3eso_quincena4.pdf

Aquest exercicis són d’amplició, t’atreveixes !!

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3321

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat dins de matematiques | Deixa un comentari

Orientació acadèmica i professional

1-Introducció

Decidir què estudiar o de què es vol treballar no és gaire fàcil. Cal tenir en compte una sèrie de factors que són els que ajuden a aprendre una decisió:

Presa de decisions

2-Autoconeixement:-

Les característiques que defineixen l’autoconeixement són:

  • Les habilitats personals(què saps fer?, en què destaques?, quines assignatures et van millor?)
  • La personalitat (com ets?,t’agrada treballar en equip?, quina és la teva millor qualitat?)
  • Els valors( què és important per tu? )
  • Els interessos professionals.( què t’agrada fer?)

http://www.educaweb.cat/orientacio/interessos-professionals/

test:http://queestudiar.gencat.cat/es/orientacio/autoconeixement/acces_questionari/

 3-Ofertes acadèmiques universitàries

mafalda

1.2.1-Aquí trobaràs que és un grau, un master i un doctorat

http://www.educaweb.cat/continguts/educatius/estudis-universitaris/ensenyaments-universitaris-espai-europeu-educacio-superior/

1.2.2-Oferta de titulacions universitàries per branques del coneixement

http://www.educaweb.cat/continguts/educatius/estudis-universitaris/oferta-titulacions-universitaries-branca-coneixement/

1.2.3-Vies d’accés a la universitat

http://www.educaweb.cat/continguts/educatius/estudis-universitaris/vies-acces-universitat/

1.2.4-Càlcula la teva nota

http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/preSimulador.do?partMenuId=82

1.2.5-Taula de ponderació

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques_i_universitat_de_vic/taules_de_ponderacio/

1.2.6-Què estudiar i on

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/que-estudiar-donde.html

 

4-Ofertes de formació profesional

1.3.1.-Families professionals

http://www.educaweb.cat/continguts/educatius/formacio-professional/les-families-professionals/

1.3.2.Cicles formatius grau mitjà

http://www.educaweb.cat/continguts/educatius/formacio-professional/cicles-formatius-grau-mitja/

1.3.3-Cicles formatius grau superior

http://www.educaweb.cat/continguts/educatius/formacio-professional/cicles-formatius-grau-superior/

1.3.4-Prova d’accés al cicle superior

Si has fet batxillerat, cicle formatius de grau mitjà pots accedir al cicle superior fent una prova

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_acces/prova_acces_gs_fp/

5-Universitats de Catalunya

5.1.-Universitat de Catalunya

Si entres aquesta web tens un llistat d’universitats i els graus que es fan:

http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/sistema/universitat_catalanes/llista/

5.2.Dobles titulacions

Si estes pensant en tenir una doble titulació, aquí hi ha un llistat molt interessant:

http://graus.unportal.net/wb/unportal/ca/dobles_titulacions/#.VOTojPmG9GQ

http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/dobles-titulaciones-grado/

5.3-Titulacions en angles

http://graus.unportal.net/wb/unportal/ca/graus_angles/index.html

 

 

Publicat dins de 4t d'ESO | Deixa un comentari

Fractals

 

Un fractal és un objecte geomètric bàsic, que es va repetint infinitat de vegades a diferents escales. En la naturalesa ens troben aquestes formes geomètriques.

naturalesa fractal 2naturalesa fractal 3natutralesa fractal 4

Existeixen diferents tipus de fractals, nosaltres amb paper anem a construir alguns dels fractals clàssics:

1-El triangle de Sierpinski- El va crear el matemàtic Sierpinski al principi del s.XX, parteix d’un triangle equilàter i aquest es va dividint cada costat per la meitat i van sortint diferents triangles equilàters que es van dividint infinitament, observa el dibuix:

triangle fractal

Mira aquest vídeo:

Ara ho has de fer tu.

2-Escala de fractal

Parece una escalera, aquí tienes como hacerla:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=A53WfpOTAMQ[/youtube]

3-Conjunto de Cantor

4-Corba de Dragó

       

5-Aquí pots veure més fractals

https://profmate.wordpress.com/fractales-en-papel/

6-Altres construccions amb papers.

7-Crea el teu propi llibre de fractals i kirigami (art de paper retallat)

T’atreveixes amb fermés kirigami?

https://peterdahmen.de/wp-content/uploads/2015/12/3D-paper-structure.pdf

http://www.grupoalquerque.es/ferias/2005/fractales/doblando.htm

 

Publicat dins de matematiques | Deixa un comentari

Expressions algebraiques i equacions de primer grau

L’àlgebra és una part de les matemàtiques on és representen nombres i lletres unides per els signes de les operacions. El seu origen és molt antic, es coneix des de l’època dels babilònics i egipcis, es a dir 3000 a 4000 anys abans de Jesucrist.

Mira aquest vídeo:

Per què serveix l’algebra?

Exercicis on line

1-http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29700989/departamentos/departamentos/departamento_de_matemat/recursos/algebraconpapas/recurso/index.htm

2-

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/equacio/jclic/equacio.jclic.zip&lang=ca&title=Les+equacions

3.Entra en el taller, i practica

http://www.genmagic.net/educa/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=52

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Nombres enters 1r ESO

Aquí tenim un vídeo que ens fa una explicació de exemples de nombres enters

[youtube]http://youtu.be/b2qsDRlFyb0[/youtube]

Els nombres enters s’ordenen en la recta numèrica:

Activitats d’aprenentatge

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena3/index1_3.htm

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/numenteros/enteros_p.html

http://www.amolasmates.es/primero%20eso/mat1eso4.html

Ed Anaya (PI)

 http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/04/03.htm

Treballem amb jclic

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/enters/jclic/enters.jclic.zip&lang=ca&title=Els+nombres+enters

Treballa tu amb aquestes webs

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/numenteros/enteros_p.html

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Triar batxillerat

 

orientacio batxillerat 14-15

Orientaciu00F3 acadu00E8mica als alumnes de 4t du2019ESO-El Batxillerat lomce (1)

 

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Treballem amb el tangram

1-Objectius matemàtics

  • Saber construir figures geomètriques amb regle i escaire.
  • Calcular perímetres
  • Calcular àrees
  • Comprovar que figures amb la mateixa àrees poden tenir perímetres diferents.
  • Veure paradoxes geomètriques.

2-Activitats d’aprenentatge

2.1-Construcció d’un tangram

Has de dibuixar un tangram amb llapis i paper, per fer-ho segueix les instruccions d’aquesta web.Has de construir aquest tangram de 10cm de costat.

www.slideshare.net/aylagasmiron/instruccion-tangram
Retalla el tangram que has construit  i fes diferents construccions.

2.2-Practica diferents construccions

Per fer diferents figures, pots fer servir aquestes adreces:

http://www.juguetes.es/soluciones-tangram/
http://www.juguetes.es/figuras-tangram/
http://mural.uv.es/amargas/

3-Càlcul d’àrees i perímetres

Amb les fotocopies que tens del tangram de 10 cms de costat, pots pintar les peces i enganxar-les en la llibreta formant les següents figures:

3.1.Amb un regle mesura el perímetre de cadascuna de les tres figures i observa que són diferents.Escriu a sota de cada tangram la resposta

3.2.Calcula el àrea del tangram de 10cm de costat.

Si no recordes les formules de les àrees pots veure aquest vídeo

[youtube]http://youtu.be/iUZDIER6Hfs[/youtube]

3.3-Calcula l’àrea de cada figura, fes primer l’àrea de cada peça.Posa en la llibreta l’area dels triangles taronja, blau clar, blau fosc ,verd, el quadrat i el paral·lelogram.

Fes la suma de cada peça i tindràs l’àrea total.Totes les figures tenen la mateixa àrea?.La suma de les àrees de totes les figures dona 100cm^2, que l’àrea del quadrat inicial?

3.4.Ara pots aprofitar per practicar el càlcul de les àrees on line amb les pàgines següents:

http://www.calculararea.com/

http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/area/launch.html

3.5.Has comprovat que una mateixa àrea es pot presentar per diferents figures i a vegades a simple vista pots pensar que l’àrea del tangram inicial (quadrat) és més gran que la del gat o de la persona fets amb el tangram.

T’animo a mira aquesta paradoxa matemàtica on assembla que no es possible que un triangle que està dividit en parts quan es canvia de posició aquestes parts no ocupa la mateixa àrea.

[youtube]http://youtu.be/IngbNUBTtzE[/youtube]

3.6.Les paradoxes matemàtiques són aquelles resultats erronis que resulten de fer càlculs o processos matemàtics correctes.Si tens curiositat aquí tens una web amb paradoxes del tangram.

Tangram-despiece-y-paradojas

 4-El tangram i Geogebra

També es pot fer un tangram amb l’ordinador. En l’escritori trobarás la icono de Geogebra,que és un software matemàtic que el farem servir per dibuixar un tangram.

Ara en comptes de fer el tangram de 10 cm de costat al farem de 10 quadrats.Mira aquesta presentació que t’ayudarà a fer-ho.

http://es.slideshare.net/aylagasmiron/tangram-amb-geogebra

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

La pressió

Principi de Pascal

https://www.youtube.com/watch?v=MtzP2_3UrwA

https://www.youtube.com/watch?v=DvunLVtLegI

Principi d’Arquimides

-Per què floten els vaixells?

https://www.youtube.com/watch?v=SNlkow9kpwg

.Història d’Arquimides (erase una vez la vida)

https://www.youtube.com/watch?v=izwiA_02ixU

 

Publicat dins de 4t d'ESO | Deixa un comentari

Polinomis 2n d’ESO

Per treballar els polinomis:

1-Expressió algrebraica. Valor numèric. Monomis semblants.Operacions amb monomis.Operacions amb polinomis.

http://www.amolasmates.es/diver/diver_mate_2.html

2-Polinomis i productes notables

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29700989/departamentos/departamentos/departamento_de_matemat/recursos/algebraconpapas/recurso/

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Fraccions a 1r d’ESO

Es poden treballar el següents exercicis:

1-Representació de fraccions i fraccions equivalents

http://www.educaplus.org/cat-5-p1-Fracciones_Matem%C3%A1ticas.html

2.Passar de nombre mitx a fracció i de fracció a misxt. Fer operacions senzilles amb fraccions.

http://www.juegoseducativosvindel.com/fracciones.swf

3.Operacions combinades

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=3&pos=3

Publicat dins de General | Deixa un comentari