Competencies bàsiques de matemàtiques 4t d’ESO

1-Competències bàsiques

Llegir, analitzar,sintetizar i pendre decisions per resoldre

 La competència matemàtica consisteix en la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar els nombres, les informacions numèriques i els aspectes espacials de la realitat. Inclou les operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i de raonament matemàtic, problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana, el coneixement científic i social.

Blocs de continguts: Numeració i càlcul; espai, forma i mesura; canvi i relacions; estadística.


Numeració i càlcul
S’avaluen:
-la comprensió dels nombres i les diferents formes de representar-los;
-la interpretació del significat de les operacions;
-l’agilitat en el càlcul i la capacitat de fer estimacions raonables;
-el reconeixement de la fracció com a part d’una unitat.
Espai, forma i mesura
S’avaluen:
-l’anàlisi de les característiques i propietats de les figures geomètriques;
-la utilització de la visualització i de models geomètrics per resoldre problemes;
-la comprensió de les magnituds mesurables i de les unitats;
-l’aplicació de tècniques i instruments per mesurar.
Relacions i canvi S’avaluen:
-la comprensió i l’anàlisi de patrons i relacions;
-l’ús de models per representar les relacions;
-la utilització de models matemàtics per representar i comprendre relacions quantitatives.
Estadística i atzar 
S’avaluen:
-l’obtenció de conclusions i l’establiment de prediccions a partir de dades;
-la comprensió i l’aplicació de conceptes bàsics d’atzar.

2-Exercicis per practicar curs 2014-2015

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-quart-eso/avaluacio_quart_eso_2015/proves-ESO-2015/ESO_MATEMATIQUES_2014-2015.pdf

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-quart-eso/avaluacio_quart_eso_2015/proves-ESO-2015/criteris-correccio-mates.pdf

3-Exercicis per practicar curs 2013-2014

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/prova_avaluacio_eso_2014/4t_ESO_MATEMATIQUES_2014.pdf Solucions: http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/prova_avaluacio_eso_2014/4t_ESO_MATEMATIQUES_2013_2014-RESPOSTES.pdf

4-Curs 2012-2013

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/prova_avaluacio_eso_2013/4t_ESO_MATEMATIQUES_2012-2013.pdf Solucions: http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/prova_avaluacio_eso_2013/corregida-mates-2013.pdf

5-Curs 2011-2012

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/prova_avaluacio_eso_2012/proves/Matematiques_4t_respostes.pdf http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/prova_avaluacio_eso_2012/matematiques_14-2-2012.pdf Solucions: http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/prova_avaluacio_eso_2012/proves/Matematiques_4t_respostes.pdf

 5-Exercicis PISA

corral

En un corral hi ha gallines i conills.Si hi ha 23 caps i 62 potes.Quantes gallines i conills hi ha?

 

 

 

 

 

 

 

5.1.-Aritmètica

http://recursostic.educacion.es/inee/pisa/matematicas/aritmetica.htm

5.2.Geometria

http://recursostic.educacion.es/inee/pisa/matematicas/goemetria.htm

5.3.Funcions i gràfiques

http://recursostic.educacion.es/inee/pisa/matematicas/funciones.htm

5.4.Estadística

http://recursostic.educacion.es/inee/pisa/matematicas/estadistica.htm

5.5-Combinacions i atzar http://recursostic.educacion.es/inee/pisa/matematicas/combinatoria.htm

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *