Exercicis competencials

1.PROVES DIAGNÒSTIQUES

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/diagnostica_2014-2015/eso/ADmatesESO-2014.pdf

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/diagnostica_2013-2014/ESO-mates-2013.pdf

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/diagnostica_2012-2013/mates_eso2012-13.pdf

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/diagnostica_2011-2012/models_2011/SEC_MATEMATIQUES.pdf

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/diagnostica_2011-2012/models_anys_anteriors/ESO_mates_2010_11.pdf

2-EXERCICIS DE GRÀFIQUES

grafica

IMAGEN 2

GRAFICA 3

GRAFICA 4

funcio 6

Al cap de quantes hores la Clara ha atrapat la Paula?

Quants quilòmetres ha recorregut la Paula abans de ser atrapada per la Clara?

Quina ha estat la velocitat mitjana de la Clara?

11

3-EXERCICIS AMB FUNCIONS

a)

funcio 7

Si han venut 42 samarretes, quin és el benefici que han obtingut?

I si la botiga ha obtingut un benefici de 680 €, quantes samarretes s’han venut?

b)

funcio 8

Si s’han fet 220 descàrregues, quants euros ha tingut de benefici?

Si el propietari del web ha obtingut un benefici de 1.000 €, quantes descàrregues s’han fet?

4-COSSOS GEOMÈTRICS

a)

GEO 1

 

b)12

c)Durant una tempesta es van registrar unes precipitacions de 80 litres per metre quadrat. Quina alçada assoliria l’aigua en un recipient cúbic de 10 cm d’aresta?.Recorda 1 litre= 1 decímetre cúbic.

d)Una piscina té unes dimensions de 7x4x2 m. Quan de temps trigaran en omplir-la dues aixetes el cabal de les quals és de 70 litres per minut per cadascuna d’elles?

e)Quants gots de 250 cm3 es poden omplir amb 0,04 m3 d’aigua?

f). Un pantà té una capacitat de 450 hm3 . Si actualment està a un 76% de la seva capacitat, quants metres cúbics d’aigua conté?

.g) Quantes vegades cal buidar un cub cilíndric de 40 cm d’altura i 20 cm de radi per omplir un dipòsit cilíndric de 2,5 m d’altura i 3 m de radi?

h)Construccións amb daus:

http://recursostic.educacion.es/inee/pisa/matematicas/matepisa/geometria/geometria_e/218pisam_una%20construccion_con%20dados_e.pdf

i)

 

15

16

17

18

19

 

5-EXERCICIS DE MITJANES

13

14

La nota mitjana obtinguda en cinc exàmens ha estat 6,8. Si quatre de les notes han estat 4,7; 9,5; 8,3 i 9,2, quina és la cinquena?

La nota mitjana de quatre notes és 4,2. Si he tret ara un 8,0, quina nota mitjana tinc ara?

En una prova de gimnàstica la puntuació de cada atleta es calcula eliminant la pitjor i la millor nota dels jutges. Si les puntuacions obtingudes han estat: 8,1; 9,0; 9,3; 9,6; 8,2; 8,7 i 9,5, quina nota correspon?

6-ESTADÍSTICA

20