IMPULS A LA LECTURA

El dia 1 de desembre s’ha presentat l’Impuls de la lectura: una estratègia per a l’èxit escolar. Aquest projecte ha de servir per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves. En l’Acord marc per lluitar contra el fracàs escolar, aprovat pel Govern en data 8 de febrer de 2011, es posen les bases per combatre el fracàs escolar, un dels problemes més importants en l’educació i que esdevé un objectiu prioritari de les polítiques educatives del Govern. El Pla de Govern 2011-2014, de 3 de maig, identifica com a repte de país la millora de l’educació i la formació al llarg de la vida, i en l’eix 2, relatiu a l’ensenyament, estableix com a objectiu reduir el fracàs escolar potenciant la lectura sistemàtica al llarg de tota l’educació bàsica (educació primària i educació secundària obligatòria) mitjançant un pla nacional de lectura.

És en aquest context que el Govern de Catalunya impulsa un Pla Nacional de Lectura, que vertebrant els esforços de diferents sectors i àmbits de la societat catalana, té com a finalitat augmentar els hàbits lectors dels ciutadans i la seva competència lectora, ja que és la garantia d’una plena participació en la societat actual.

El Departament d’Ensenyament participa en aquest Pla Nacional de Lectura establint com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tots els alumnes. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’educació bàsica per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta. Per poder donar compliment a aquest pla s’han previst un conjunt d’actuacions, entre les quals cal destacar:

Pel que fa al sistema educatiu, el Departament d’Ensenyament impulsa la competència lectora com un element fonamental en:

  • la pràctica diària dels docents i dels equips directius
  • la formació inicial dels docents (graus de mestre i màster de secundària)
  • els plans i projectes de centre i d’entorn
  • el sistema d’accés a la funció docent
  • la formació i el sistema d’accés a la direcció

Pel que fa als centres educatius, cada curs es seleccionaran 8 centres per àrea geogràfica d’Inspecció (4 de primària i 4 de secundària), que disposaran d’una formació específica combinant les modalitats de seminari i assessorament. Seran centres amb pràctiques reeixides, que compartiran amb altres centres, i centres que aplicaran estratègies per a la millora de la competència lectora i la incentivació de la lectura.

Amb caràcter general, es portaran a terme conferències, tallers de llengua i literatura catalanes a l’educació secundària, 6è congrés d’Educació i Entorn: “Lectura, família i entorn”, itineraris literaris, jornades d’intercanvis d’experiències.

També cal destacar els programes de suport a l’impuls de la lectura, com són El Gust per la Lectura, el Pla d’Actualització del Programa d’Immersió Lingüística i el Programa de Biblioteques Escolars Puntedu.

Per assolir aquest objectiu estratègic el Departament d’Ensenyament posa a disposició dels centres orientacions, pautes, assessorament i formació als professors, als equips directius i a les famílies perquè incorporin i sistematitzin estratègies lectores com a eix vertebrador dels aprenentatges, cadascun des del seu àmbit de responsabilitat.

En aquest espai el professorat trobarà informacions relacionades amb l’Impuls de la Lectura: adreces d’interès, orientacions, recursos, materials didàctics i bones pràctiques, perquè incorpori i sistematitzi estratègies lectores com a eix vertebrador dels aprenentatges.

Molts centres educatius i molts mestres i professorat teniu un lloc a la XTECBlocs des d’on compartiu amb la comunitat educativa pensaments, opinions, recursos i eines que afavoreixen i motiven la competència lectora. Aquesta és una mostra de blocs.

Germanes Bertomeu. La Biblioteca
Un espai per llegir, imaginar i somiar
Justí Tant-se-val
Lectures segures
L’espurna
El rebost del lector
La biblioteca
Cau de lectures
Biblioteca escolar Sant Jordi
Si en teniu o en coneixeu més, dins de la XTECBlocs, podeu fer-ho saber a blocs@xtec.cat.

“scoop” on es van recollint temes de comprensió lectora:http://www.scoop.it/t/comprensio-lectora

 

CONFERÈNCIA INAUGURAL ROSER SALAVERT ALS XV TALLERS DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES. FEBRER 2012
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *