PILE

MODALITATS DEL PLA INTEGRAT DE LLENGÜES ESTRANGERES

Un Pla Integrat de Llengües Estrangeres (PILE) pot esdevenir un impuls decidit per a dinamitzar la coordinació d’accions educatives, desenvolupar projectes coherents i gestionar la diversitat d’accions transversals d’aprenentatge de llengües i continguts, en totes les etapes educatives.

BLOC DEL SEMINARI DE COORDINACIÓ PILE

Modalitats de la convocatòria per totes les etapes educatives

Subvencions Pla Integrat de llengües estrangeres (PILE). El Departament d’Ensenyament publica aquesta convocatòria per participar en el Pla Integrat de Llengües Estrangeres (PILE), en el marc d’un projecte lingüístic plurilingüe.

Resolució de 27 de setembre de 2012 de la convocatòria de concurs públic per a la selecció de projectes de centres educatius per participar en el Pla Integrat de Llengües Estrangeres.

Ordre ENS/102/2012, de 5 d’abril, per la qual s’aproven les bases generals per a la selecció de projectes de centres educatius públics i privats concertats de Catalunya per participar en el Pla Integrat de Llengües Estrangeres (PILE), en el marc d’un projecte lingüístic plurilingüe, i s’obre la convocatòria pública per a l’any 2012

El Pla Integrat de Llengües Estrangeres (PILE) està associat a la millora del plurilingüisme efectiu de l’alumnat. Requereix de bons models lingüístics i d’un treball de qualitat a l’aula que esdevingui model de referència.

Formació a l’abast del professorat: cercador d’activitats del Departament d’Ensenyament

Suport al desenvolupament dels projectes PILE:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *