Monthly Archives: February 2010

GENMAGIC.

http://www.genmagic.net/educa/ Portal de creació d’activitats educatives multimèdia. Permet accedir i generar  moltes activitats multimèdia de tots els nivells  (Infantil, Primària i ESO) i àrees del currículum. La majoria de les activitats generades es poden imprimir per tal d’utilitzar-les com a … Continue reading

Posted in AULA D'ACOLLIDA, AULA ORDINÀRIA, RECURSOS | Leave a comment

21 DE FEBRER. DIA INTERNACIONAL DE LA LLENGUA MATERNA

El dia Internacional de la Llengua Materna, proclamat per la Conferència General de la UNESCO el novembre de 1999, s’ha anat celebrant cada 21 de febrer des de l’any 2000 amb l’objectiu de promoure la diversitat lingüística i cultural així … Continue reading

Posted in AULA D'ACOLLIDA, INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL, LLENGUA CATALANA | Leave a comment

DICTATS EN LÍNIA I JOC INTERACTIU “POMPEU FABRA”

Dictats en línia  Al portal de Llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística hi ha una col·lecció de dictats en línia, que corresponen als nivells intermedi, de suficiència i superior. Cada dictat es compon d’una audició o enregistrament sonor … Continue reading

Posted in AULA ORDINÀRIA, LLENGUA CATALANA | Leave a comment

MATERIALS PER A L’EDUCACIÓ EN VALORS

Els projecte DiversiTAC ofereix materials educatius oberts a tothom, especialment a alumnat d’Educació Secundària, que pretenen treballar de forma col·laborativa tres eixos principals: * Educació en valors per a la ciutadania crítica i intercultural. * Educació en comunicació. * Educació … Continue reading

Posted in AULA ORDINÀRIA, INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL, RECURSOS | Leave a comment

ACTIVITATS ESPURN@ PER AL SEGON TRIMESTRE

El projecte Espurn@ ha programat diverses activitats per al segon trimestre, adreçades a aules de diversificació curricular i aules d’acollida. Activitats dels portals d’acollida Kalidoscopi i Kitxalla: – 07 al 22 de gener: L’hivern (ja està activa). – 25 gener … Continue reading

Posted in AULA D'ACOLLIDA | Leave a comment

Aula Intercultural

  Pàgina web amb recursos didàctics, materials…per treballar temes d’interculturalitat als centres. http://www.aulaintercultural.org/

Posted in INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL | Leave a comment

Coneixement del medi natural i social 3r i 4t de Primària. Temes adaptats per a l’alumnat nouvingut.

LLicència d’estudis . Adaptació de totes les unitats del currículum, amb activitats i proves d’avaluació. Està en format PDF. http://www.xtec.cat/~nminguez/

Posted in AULA D'ACOLLIDA, AULA ORDINÀRIA | Leave a comment

CIENCIES SOCIALS. Adaptació de la matèria per a alumnat nouvingut. Primer d’ESO

El QUADERN. APRENEM CIÈNCIES SOCIALS (1 ESO) són 29 unitats didàctiques pensades per a que l’alumnat nouvingut de llengua no romànica pugui treballar la matèria a l’aula ORDINÀRIA. Estan agrupades en 5 blocs. El MOODLE. APRENEM CIÈNCIES SOCIALS (1 ESO)s’estructura … Continue reading

Posted in AULA ORDINÀRIA | Leave a comment

Migracat és una iniciativa impulsada per la Fundació Jaume Bofill que té com a finalitat desenvolupar un entorn virtual d’accés lliure capaç de respondre a les necessitats d’informació, actualització i coneixement crític de les persones que treballen en l’àmbit de … Continue reading

Posted in BUTLLETINS ON LINE, INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL | Leave a comment

Una mà de contes

“Una mà de contes”, és un programa del K3. En cada capítol s’explica un conte mentre a la pantalla es veu com unes mans van donant forma a la història. Aquest programa té una pàgina web, www.unamadecontes.cat on s’hi poden … Continue reading

Posted in AULA D'ACOLLIDA, AULA ORDINÀRIA, LLENGUA CATALANA | Leave a comment