Pagament material escolar

Estimades famílies,

Ens dirigim a vosaltres com a famílies d’alumnes de 1r del Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) de Jardineria i floristeria preinscrits i/o assignats a l’Institut La Talaia el curs 2020-2021, amb la finalitat d’informar-vos del procés de matrícula.

El període de matrícula que s’inicia el dia 1.09.2020 i finalitza el dia 7.09.2020 es farà de forma telemàtica, enviant els documents per correu electrònic.

Per tal de formalitzar la matrícula al centre, us trametem els següents enllaços als cinc documents següents per tal que els empleneu, signeu digitalment i retorneu a aquesta mateixa adreça de correu electrònic. En el cas de no poder realitzar-lo de la forma anterior cal fer una còpia escanejada o fotografiada dels documents emplenats i signats i enviar-los a aquesta mateixa adreça de correu electrònic.

  1. Dades de Matrícula_CFGM_Curs 2020-2021.pdf
  2. Carta de compromís educatiu.Formulari.pdf
  3. Autorització ús imatges.Majors 14 anys_Formulari.pdf
  4. A252.Comunicació relativa als alumnes majors de 14 anys però menors d’edat. Ús de serveis i recursos digitals a Internet.pdf
  5. Pagament_ME-CFGM_20-21.pdf

Amb el codi de barres s’ha d’anar a fer el pagament al Caixer i enviar el justificant del pagament amb el NOM i CURS de l’alumne/a al correu del Centre:  secretaria@institutlatalaia.cat

Sol·licitud d’ajudes als alumnes amb Necessitats Específiques (NESE)

Us comuniquem que al BOE de data 8/08/2020 es va publicar l’anunci de l’extracte de la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Secretaria d’Estat de Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen les ajudes per alumnes amb necessitat específica de recolzament educatiu per al curs acadèmic 2020-2021.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu

El termini de presentació de sol·licituds per ajuts de NESE finalitza el 30/09/2020.

En data 8/08/2020 es va publicar al BOE l’anunci de l’extracte de la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Secretaria d’Estat de Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2020-2021, per estudiants que cursin postobligatoris.

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

El termini de presentació de sol·licituds de beques de caràcter GENERAL finalitza l’1/10/2020.