Sol·licitud d’ajudes als alumnes amb Necessitats Específiques (NESE)

Us comuniquem que al BOE de data 8/08/2020 es va publicar l’anunci de l’extracte de la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Secretaria d’Estat de Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen les ajudes per alumnes amb necessitat específica de recolzament educatiu per al curs acadèmic 2020-2021.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu

El termini de presentació de sol·licituds per ajuts de NESE finalitza el 30/09/2020.

En data 8/08/2020 es va publicar al BOE l’anunci de l’extracte de la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Secretaria d’Estat de Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2020-2021, per estudiants que cursin postobligatoris.

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

El termini de presentació de sol·licituds de beques de caràcter GENERAL finalitza l’1/10/2020.