PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2020/21

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2020/21

Cicles de grau mitjà d’FP: entre el 2 i el 8 de juny.

L’usuari pot triar la manera de presentar la sol•licitud, entre els dos formats següents:  disponibles al Web del Departament d’Educació

 1. Presentar sol·licitud al registre electrònic

Requereix:

  1. Identificació amb DNI electrònic o amb IdCat Mòbil (del tutor legal si alumne menor d’edat)
  2. Número d’identificació de l’alumne (número d’identificació de  l’alumne)

El tràmit acaba amb l’enviament del formulari i NO s’ha de presentar cap còpia al centre ni documentació identificativa. Només en els cas que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al•legats, cal presentar documentació acreditativa en el centre dema- nat en primera opció. (caldrà verificar-lo en el llistat provisional de 5 de juny)

 1. Presentar sol·licitud en suport informàtic (si no es pot fer per registre electrònic)

Un cop emplenada i enviada la sol·licitud cal:

  1. Imprimir-la
  2. Signar-la (el tutor legal si alumne menor d’edat)
  3. Presentar-la amb tota la documentació que s’especifica a continuació (originals i còpies) únicament en el centre demanat en primera opció

El centre facilitarà mitjans informàtics i assessorament a persones que no puguin fer-ho amb mitjans propis..

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN CAS DE SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC
DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

Major d’edat:

 • Original i fotocòpia DNI / NIE / Tarja de residència
 • Original i fotocòpia TSI (Tarja Sanitària Individual)

Menor d’edat:

 • Original i fotocòpia DNI alumne i del Pare/Mare o Tutor
 • Original i fotocòpia TSI (Tarja Sanitària Individual)
 • Original i fotocòpia del llibre de família
DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE BAREMACIÓ
 • Certificat acadèmic nota mitja numèrica ESO
 • Si encara l’està cursant; certificat nota mitja de 1, 2, 3 ESO
 • Certificat prova d’accés (no cal certificat si superada a partir del 2011, sinó termini fins el 12 de juny)
 • Per 2n. curs: Últim butlletí de notes de 1r curs

No cal presentar certificació acadèmica si s’ha finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-18 o si es cursa actualment el 4t d’ESO (s’obtindrà de les bases de dades d’Educació). Si no s’ha pogut obtenir, caldrà presentar-la abans de finalitzar el període de reclamació

Terminis:  Pendent de determinar
(termini per presentar la documentació fins el dia Pendent de determinar)

 • Publicació de l’oferta de places: Pendent de determinar
 • LListes amb puntuació provisional: Pendent de determinar

Informa si cal presentar documentació per no haver-se pogut creuar dades (període de reclamació)

 • Reclamació puntuacions: Pendent de determinar
 • LListes un cop resoltes reclamacions: Pendent de determinar
 • Llistes amb puntuació ordenada definitiva: Pendent de determinar
 • Llistes d’alumnat admès i llista d’espera: Pendent de determinar
 • Matrícula ordinària: Pendent de determinar

ASSIGNACIÓ DE PLACES

Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o de la prova que permeten l’accés al cicle:

 • VIA 1: 60% de les places: via ESO o estudis equivalents
 • VIA 2: 20% de les places: via PQPI i Formació professional bàsica
 • VIA 3: 20% de les places: via Prova d’accés, Curs d’Accés a Grau mitjà o altres titulacions (PFI)

Opció disponible quan comenci el termini

 • Un cop s’hi accedeix, anar a “Pas 1”, “Per internet”, triar “Sol·licitud electrònica” o “En suport informàtic”,”Vés-hi”
 • ATENCIÓ: l’opció “Presencialment” només és per a optar a uns estudis i centres específics d’altres comarques.
 • El codi del nostre centre és 43010372

SEGONA FASE D’ADMISSIÓ A LA PREINSCRIPCIÓ – SETEMBRE:

Cicles formatius: entre l’1 i el 7 de setembre.

Només poden participar els sol·licitants que van participar en el primer període i que no van obtenir plaça.

 • Publicació de centres i cicles amb places vacants pel Departament d’Ensenyament: 1 de setembre
 • Termini per ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció: del 2 al 4 de setembre
 • Publicació llista d’admesos: 8 de setembre
 • Matrícula: 9 i 10 de setembre

Més informació: Web del Departament d’Educació