Tècnic/a en jardineria i floristeria

El teu perfil

Si ets una persona que t’agrada la natura, treballar a l’aire lliure. observadora, pacient, detallista, amb capacitat per treballar en equip i que tinguis interès per la biologia i l’àmbit científic en general: aquest és el teu cicle.

Durada dels estudis:

2.000 hores (2 cursos acadèmics)
Formació estàndard
• 1.617 hores en el centre educatiu
• 383 hores en el centre de treball (pràctiques)
Formació alternança Simple i Dual
• 1.340 hores en el centre educatiu
• 660 hores en el centre de treball (pràctiques)

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball

Què estudiaràs?

• Fonaments agronòmics
• Taller i equips de tracció
• Infraestructures i instal•lacions agrícoles
• Principis de sanitat vegetal
• Control fitosanitari
• Implantació de jardins i zones verdes
• Manteniment i millora de jardins i zones verdes
• Producció de plantes i pans d’herba en viver
• Composicions florals i amb plantes
• Establiments de floristeria
• Tècniques de venda en jardineria i floristeria
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Anglès tècnic
• Síntesi
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Treballador/a d’hortes, vivers i jardins
• Jardiner/a, en general
• Jardiner/a i cuidador/a de camps d’esport
• Treballador/a de parcs urbans i de jardins històrics i/o botànics
• Treballador/a qualificat/ada en la instal•lació de jardins i zones verdes
• Treballador/a qualificat/ada en manteniment i millora de jardins i zones verdes
• Treballador/a qualificat/ada d’una empresa de jardineria per compte propi
• Planterista
• Treballador/a en vivers, en general
• Treballador/a qualificat/ada en propagació de plantes en vivers
• Treballador/a qualificat/ada en cultiu de plantes en vivers
• Treballador/a especialista en recollida de llavors i fruits en alçada
• Treballador/a qualificat/ada en producció de llavors
• Empeltador/a
• Treballador/a qualificat/ada en vivers
• Florista per compte propi o aliè
• Oficial/a de floristeria
• Venedor/a de floristeria
On treballaràs?

En empreses públiques i privades, dedicades a la instal•lació, manteniment i millora de jardins d’interior, exterior i zones verdes; a la producció de plantes i pans d’herba en vivers, i a la creació i elaboració de composicions i ornamentacions amb flors i plantes. També en activitats de comercialització i distribució d’aquest tipus d’empreses, tant per compte propi com aliè.
També s’estarà capacitat per fer tractaments plaguicides, segons la normativa mediambiental i la legislació sobre prevenció de riscos laborals.