FORMACIÓ DUAL

Vídeo FP Dual

Vídeo FP Dual

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.
Actualment un nombre significatiu d’empreses participen en el nou model de formació professional dual, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.
Per assegurar la competitivitat de les empreses, cal disposar d’un capital humà amb les competències i habilitats personals i professionals necessàries per incorporar-se al món laboral.
Aconseguir la implantació d’aquesta modalitat de formació revertirà, sens dubte, en la millora de la productivitat i l’ocupació al nostre país.

Beneficis de la FP DUAL per l’empresa.

La FP Dual contribueix a la millora de la competitivitat de les empreses al millorar la seva gestió dels recursos humans: permet disposar d’un capital humà amb les competències i habilitats personals i professionals necessàries per incorporar-se a l’empresa.
La FP Dual posa l’èmfasi en la formació pràctica i en la participació activa de l’empresa en el disseny dels continguts de la formació professional i, per tant, ofereix la possibilitat de formar a una persona d’acord a les necessitats de les empreses, als seus processos i cultura empresarial
Amb la FP Dual es recupera el model d’aprenent garantint una formació professional que millora la qualificació i el desenvolupament personal dels joves
La FP Dual augmenta les competències i el rendiment laboral del treballador contractat.
L’empresa participa de la responsabilitat social de fomentar la formació i la empleabilitat de les persones.

La formació d’avui és l’empresa de demà

Modalitats d’estada de l’alumne a l’empresa en la FP DUAL

Existeixen dos modalitats d’estada de l’alumne a l’empresa: contracte laboral i beca

CONTRACTE LABORAL

Qualsevol tipus de contracte, a determinar per l’empresa. El més adient és el contracte de formació i l’aprenentatge

Edat mínima: 30 anys
Durada: mínim 1 any màxim 3 anys
Jornada: 40 hores setmana (que inclou la formació realitzada al centre educatiu amb un mínim del 25% de la jornada el primer any)
Bonificacions a la SS: 100% de les quotes per empreses de menys de 250 treballadors; 75% per empreses més grans. En cas de posterior contractació indefinida, reduccions de fins a 1800 €/any durant 3 anys.
Retribució: segons normativa, a acordar. Referència mínima: salari mínim interprofessional

BECA

L’empresa gestiona l’alta a la SS com a becari i realitza la compensació econòmica a l’alumnat. Cal signar un acord amb les activitats formatives a realitzar segons el model establert

Durada: mínim 2 mesos i màxim de 10 mesos dins d’un curs amb possibilitat d’una pròrroga
Retribució: a acordar entre l’empresa i el titular del centre.

El paper de les cambres

El gener de 2014 farà 20 anys de la signatura del primer conveni de col•laboració entre el Consell General de Cambres i el Departament d’Ensenyament per desenvolupar accions entorn de les pràctiques dels estudiants de Formació Professional. Mercès a aquest conveni i els que varen seguir s’ha assolit que 40.000 empreses s’hagin homologat per acollir alumnes en pràctiques i que el darrer curs 2012-2013 es fessin 14 milions d’hores de pràctiques. A més es disposa d’un dispositiu telemàtic de gestió (programa qBid) que permet administrar tots els expedients vinculats a aquesta activitat sense un sol full de paper. Aquesta realitat és aplicable a la gestió de la Formació Professional Dual.

Es clar doncs, que les Cambres catalanes estan compromeses amb el repte de país que significa avançar en la formació professional, construint sobre la inversió que hem anat fent en els darrers deu anys de convenis amb el Departament d’Ensenyament, el nostre marc legal i el suport que ens presten les Cambres alemanyes.

Per tal de impulsar la generalització de la Formació Professional Dual, facilitant la participació de petites i mitjanes empreses, les Cambres ofereixen els serveis de:

 • reclutament d’empreses i alumnes disposats a participar en la FP dual.
 • homologació d’empreses i formació de tutors que participin al sistema.
 • suport a les empreses i als centres de formació participants.
 • sistema TIC de gestió, informació i seguiment del sistema en la seva integritat que, entre altres, permet:
  • Gestionar tots els convenis que donen cobertura legal a les pràctiques en empreses.
  • Donar accés a la gestió a tots els centres i establiments, públics i privats, presencials o a distància, de Catalunya que imparteixen aquests ensenyaments.
  • Donar accés a tots els alumnes que fan pràctiques per tal que informin sobre la seva activitat a l’empresa i així permetre el seguiment per part del centre de formació i la seva avaluació.
  • Gestió del cens d’empreses homologades per acollir alumnes en pràctiques.
  • Accés a les empreses al sistema, de manera que puguin definir el pla d’activitats de l’alumne o aprenent, fer el seguiment i valoració de l’activitat dels alumnes i opinar sobre les pràctiques i la FP en general.
  • Mòdul per incorporar al sistema la formació professional gestionada pel SOC (Certificats de professionalitat i ocupacional)
  • Gestió de la FP no presencial
  • Gestió de la mobilitat internacional dels alumnes de FP.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *