Vaga general del 29 de setembre

Als pares/mares del nostre alumnat:

Com vostès ja saben, per al proper dia 29 de setembre hi ha convocada una vaga general. Davant d’aquesta convocatòria el centre intentarà mantenir el servei tan normalitzat com sigui possible.

Tal com preveuen les Lleis, l’adhesió dels/les treballadors/es a una vaga legal és un dret a nivell individual. Segons el nombre de treballadors que s’hi adhereixin (professorat i personal d’administració i serveis), o que es vegin afectats per problemes de transport, ens veurem en la impossibilitat de poder atendre l’alumnat amb garanties. També els informem que el servei de menjador d’aquell dia es suspèn.

A efectes de control d’assistència els demanem d’omplir la butlleta que tenen al peu d’aquest escrit, en el cas que decideixin que el seu fill/a no assisteixi a l’institut el proper dimecres, dia 29.

Desitgem entenguin la situació i esperem la seva comprensió per les molèsties que els puguem causar tot recordant que aquesta vaga no és una circumstància de l’escola, ni exclusiva del sector educatiu.

Atentament,

L’equip directiu.

Barcelona a 27 de setembre de 2010.

Alumnes ESO

Alumnes Batxillerat