Projectes

Pla d’autonomia de centre

Actualment el nostre centre participa en el pla estratègic de millora de la qualitat (2005-2009) del Departament d’Educació. Dintre d’aquest projecte tracte de millorar els resultats acadèmics, tant per reduir el fracàs escolar com per permetre als alumnes més brillants desenvolupar tot el seu potencial. Un altre aspecte important del projecte és la progressiva integració dels moderns sistemes de la informació i la comunicació (ordinadors, sistemes multimèdia, … ) en el dia a dia de les classes.

Mediació escolar

El projecte de convivència i mediació escolar del centre ja acumula sis anys d’experiència. Un equip de mediació escolar format per professors i alumnes vetlla per la bona convivència al centre. Ajudant a resoldre els conflictes amb la participació dels implicats.

Revista

Aluzina és la revista de l’Alzina ja té una llarga tradició dintre del nostre centre, estem pel número 19. Aquesta revista elaborada pels alumnes amb la col·laboració de professors és un mitja d’expressió de les seves inquietuds i interessos.

Associació esportiva

A banda de les activitats extraescolars organitzades per l’associació de mares i pares d’alumnes, el centre disposa d’una associació esportiva amb entitat pròpia: l’Associació Esportiva de l’Alzina. Aquesta associació promou la participació dels nostres alumnes en diferents competicions esportives. Actualment tenim 9 equips de diferents categories participant en bàsquet, futbol, hoquei patins i ping-pong.

Puntedu

La biblioteca de l’institut està rebent un nou impuls amb la participació del centre en el programa d’innovació educativa puntedu. Dintre d’aquest projecte, que vol potenciar la biblioteca com a espai de coneixement i recursos, s’està renovant la biblioteca dotant-la de millors instal·lacions i de nous recursos. Els llibres s’acompanyen d’ordinadors amb accés a Internet per a combinar la lectura clàssica i els nous coneixements que aporta la gran xarxa global.