Els espais del centre

A més de les aules de cada grup el centre disposa d’espais específics per a diverses assignatures:

  • Laboratori de Física.
  • Laboratori de Química.
  • Laboratori de ciències naturals.
  • Gimnàs
  • Pista poliesportiva
  • Aula de música
  • Taller de tecnologia
  • Aula d’idiomes
  • 2 aules d’informàtica
  • Biblioteca

A més d’aquests espais propis, els alumnes d’ESO fan l’esbarjo en el pati que compartim amb el col·legi Dr. Ferran i Clua.