Tag Archives: Professors

Presentació pissarra digital interactiva

Darrerament hem incorporat a les aules de Batxillerat noves pissarres digitals interactives (PDI). Aquestes pissarres entren dintre de la dotació de material del projecte del pla d’autonomia de centres en el que participen. Hem començat a instal·lar-les en batxillerat amb la intenció d’anar-les fent extensives a totes les aules del centre. Com qualsevol nova tecnologia requereix un cert temps d’aprenentatge per treure’n el màxim de rendiment. Aquesta entrada en el bloc és només una petita mostra de les utilitats que podem trobar a les noves pissarres.

Connexions

En primer lloc cal tenir clar que les pissarres digitals funcionen amb un ordinador i que hem de connectar aquest ordinador a la pissarra. I hem de connectar tres (3) cables entre l’ordinador i la pissarra:

Cable VGA Mini Jack Cable USB
  • * Vídeo, a través d’un cable VGA.
  • * Só a través d’un cable amb connector minijack.
  • * Informació de la pissarra cap a l’ordinador, a través d’un cable usb

Les connexions es fan a una capsa que trobarem en la paret i que centralitza el funcionament de la pissarra. Encesa i apagada, volum, ….)

Per fer funcionar la pissarra cal que l’ordinador que la controla tingui instal·lats uns programes especials (drivers i Notebook software). Un cop instal·lats aquestes programes la pissarra només cal tocar la pissarra i funciona com un ratolí. Més fàcil i tot, ja que “toques” el que vols modificar o moure.

I utilitzar-la per mostrar pàgines web ( Moodle Alzina) o vídeos :

Imatges i textos

Una de les primeres opcions com a pisssarra interactiva és fer anotacions a sobre de les imatges, com les següents:

Las meninas Anticlinal i sinclinal

O bé directament sobre qualsevol text, generalment un text preparat amb anterioritat.

Animacions Flash

Naturalement també pot utilitzar-se per a manipular pagines que incorporin animacions, com per exemple aquesta sobre la Pedrera o les animacions de FisLab.net.

Per a les matemàtiques… Exemple de representació de funcions amb la calculadora wiris. O amb geobegra: Geometria plana amb geogebra (pàgina web de Pep Bujosa).

En resum tot el que podeu fer davant de l’ordinador però en gran i manipulant directament amb les mans.

Notebook software

A més de tot això les eines especials dels programes de la pissarra permeten fer coses especials. Per veure com funciona farem servir el Manual Notebook Smart Board de Judith Gómez Giménez.

Per saber-ne més

* Edu365: Batxillerat
* La calculadora wiris com a recurs didàctic

Rebre el correu de l’XTEC amb Gmail

Darrerament el correu de l’XTEC no funciona de la forma que hauria de funcionar. El problema sembla estar en el programa que s’ha instal·lat per rebre i enviar missatges.

Un alternativa a aquest programa són els programes que es poden instal·lar en l’ordinador de cadascú. Com per exemple Thunderbird. Però només són útils si treballes en un únic ordinador.

L’alternativa que avui un presento és fer servir Gmail de Google com a programa per rebre el correu de l’XTEC. Els avantatges són molts: rapidesa, filtres de correu,  flexibilitat, fiabilitat, … Per fer-lo servir cal tenir un compte a Google.


Xtec a Gmail

Bé, doncs, si no us agrada el format en text, també hi ha un excel·lent video de Jordi Perales que us explica com fer-ho:

Benvinguts al nou curs

Benvolgudes famílies,

Hem començat aquest nou curs 2009-10, amb ganes i il·lusió.

La nostra tasca, però, no es pot veure reeixida sense la vostra col·laboració, ja que només sumant esforços aconseguirem una educació de qualitat .
Per una altra banda, l’alumnat ha de ser conscient que és el principal protagonista del seu aprenentatge i que ha d’aprofitar els recursos i l’ajut que el centre li proporciona per assolir amb èxit els estudis.
Amb la implicació de tota la comunitat educativa podrem assolir els objectius que consten en el nostre PAC ,especialment els que fan referència a una bona convivència i una millora dels resultats acadèmics.

En aquests fulls trobareu informació sobre l’organització general del centre, també podeu consultar la nostra web. De totes maneres, estem a la vostra disposició per a tot allò en què us puguem ajudar.

L’ equip directiu

Full informatiu 2009-2010

Comunicacions tutoria-pares per email

Resulta evident que la comunicació oral és més àgil i col·loquial, però per tal que es pugui donar, fins a finals del segle XIX era necessari que les persones estiguessin a una distància propera per tal que el so arribès d’una a l’altra. El telèfon va ser un gran invent per apropar a persones llunyanes en la distància, però per parlar-ne telefònicament és necessari que ambdues persones estiguin alhora darrera de l’aparell telefònic; això avui dia, quan pares i professors treballem no sempre és possible i la llei de Murphi ens ho ve a complicar: quan el professorat pot trucar, al pare o la mare són difícils de localitzar i a l’inrevés quan la família truca el/la tutor/a està a classe, en una reunió, …

Moltes vegades una comunicació curta, ràpida i freqüent ens ajuda a fer un seguiment, un acompanyament i a prevenir. Com fer-ho? Quan? Les noves tecnologies són un mitjà que ens permet aquesta comunicació que desitgem, concretament amb l’email o correu electrònic.

Permeteu-me començar parlant-ne dels inconvenients: necessitem ordinador i una connexió a internet, necessitem tenir l’hàbit de mirar-ne el correu electrònic jo diria que com a mínim, un cop al dia o cada dos dies i sempre el llenguatge escrit ha de ser més formal –no podem desvirtuar el llenguatge, si més no quan el diàleg es desenvolupa en un entorn educatiu-.

Però els avantatges d’utilitzar el correu electrònic en la comunicació famílies tutor/a en són molts i alguns ja els he apuntat: podem parlar-ne tot sovint sense coincidir a la mateixa hora darrera de l’aparell; permet comentar petites incidències del dia a dia que ens ajuden a mantenir una coherència educativa famílies-centre, que ajuda a fer el seguiment, l’acompanyament o la prevenció abans citats dels nois i noies. Tot i que he citat més inconvenients que avantatges, aquestes guanyen en escreix als inconvenients això us ho puc dir des de l’experiència. Permeteu-me que ho concreti amb paraules d’una família, quan els demanat una valoració d’aquesta comunicació:

“Siendo como es importante la comunicación entre tutores y padres, para comentar temas sobre la formación de los niños, tanto en el aspecto personal como académico, y puesto que, por coincidir normalmente el horario académico con el de trabajo de los padres, no se pueden establecer siempre reuniones periódicas entre padres y profesores, por el mismo motivo tampoco es fácil establecer una conversación por teléfono, por lo que opinamos que el email es el sustituto idóneo a una comunicación directa, a diferencia de la comunicación por escrito sobre papel, en el que el niño hace de “cartero”, pudiendo no llegar a tiempo (o nunca) la comunicación.”

A més, en el cas d’alumnat que demana un seguiment més estricte també ens pot ajudar a que els nois i noies es sentin més controlats:

“Por otro lado, al tratarse de un sistema de comunicación padres-tutores con la privacidad que permite el correo electrónico (siempre que los alumnos no sepan contraseñas de los padres o de los tutores), los niños conocen la existencia de la misma pero no siempre de su contenido, por lo que su comportamiento es más responsable (son conocedores de que cualquier retraso, falta injusticada, deberes no realizados, comportamiento inapropiado…. será comunicado a los padres)”

Si centre i famílies utilitzem en correu electrònic com a mitjà de comunicació també, a més d’estalviar paper pot ser útil per tal que les famílies rebeu puntulament totes les comunicacions del centre, que no sempre podem garantir quan el carter/a o missatger/a és el vostre fill/a.

“También es útil este medio para notificar a los padres de asuntos que por otro medio no llegarían a su conocimiento con tiempo suficiente (cambios en horarios escolares, convocatorias de reuniones, listas de material o libros que debe aportar el alumno, anulación de una salida… ).

Esperamos que nuestra valoración sirva ayuda para que se utilice el e-mail como un sistema más habitual de comunicación entre el centro y los padres.”

Des d’aquest escrit us animo mares i pares, professores i professors, AMPA i direcció a utilitzar aquest mitjà de comunicació no sincrònic però realment efectiu.

Pilar López
IES l’Alzina