Exàmens finals de 2n de Batxillerat

CALENDARI SEGON BATXILLERAT

EXÀMENS TERCERA AVALUACIÓ/FINALS

MAIG 2010

HORA DIMECRES
12 / 19
DIJOUS 13
/ 20
DIVENDRES
14 / 21
8:30-10 CATALÀ HART
TIND
QUI
FILO
10-11:30 FIS
CTMA
LITCAT
EOE
ANG CAST
11:30-12 DESCANS DESCANS DESCANS
12-13:30 DTEC
BIO
GEO
HIST MAT
MATCCSS
LLATI

Actualitzat el 30 d’abril de 2010