Comunicat a les familíes sobre les abscències de professorat

Benvolgudes famílies,

L’equip directiu i el professorat de l’IES L’Alzina lamentem la situació d’anormalitat acadèmica que s’ha donat aquest mes de gener a causa de les absències de professorat.

Els motius d’aquestes faltes d’assistència han estat diversos: d’una banda s’han produït baixes per malaltia i d’una altra dos membres del professorat han estat requerits per l’administració per a formar part dels tribunals del concurs de trasllats.

Quant a les baixes per malaltia, fins ara havien estat cobertes per substituts amb una certa agilitat, ja que tan bon punt com el Departament d’Educació rebia la comunicació per part del centre, nomenava a un professor substitut. Però aquest mes de gener no ha estat així: algunes baixes no s’han arribat a cobrir i d’altres ho han fet tard. Pensem que una de les possibles causes del mal funcionament de les substitucions pot venir motivada pel trasllat físic dels Serveis Territorials al Consorci d’Educació de Barcelona.

Respecte als tribunals del concurs de trasllats, el Departament no tenia previst substituir el professorat afectat. Després d’insistir amb reclamacions, ens van cobrir les dues substitucions, però excessivament tard.

Amb aquest escrit volem manifestar que l’IES l’Alzina no es fa responsable ni d’aquestes absències ni de la manca del professorat substitut. Com a centre hem treballat de valent per cobrir la manca de professorat sempre que ens ha estat possible amb els recursos de què disposem. Malauradament no sempre ha estat possible i ens vist obligats a reduir l’horari acadèmic de l’alumnat a fi de poder garantir el funcionament i l’ordre adient dins el centre.

Us agraïm la vostra consideració i esperem que aquesta situació anòmala no es torni a repetir tot i que, malgrat que encara no del tot, estem recuperant la normalitat.

Equip directiu