Calendari de matriculació Batxillerat 2010-2011

5 de juliol alumnes per a 1r de BATX de C. Naturals i Tecnologia.
6 de juliol alumnes per a 1r de BATX d’Humanitats i C. Socials.
7 de juliol alumnes per a 2n de BATX de C. Naturals i Tecnologia.
8 de juliol alumnes per a 2n de BATX d’Humanitats i C. Socials.

(Recollir a Consergeria els impresos)

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR
• L’imprès de matrícula degudament complimentat.
• Fotocòpia de la Targeta Sanitària on surti l’interessat com a beneficiari.
• Fotocòpia del DNI de l’alumne/a i del tutor/s.
• Resguards de pagament de La Caixa:
– Quota de material i desperfectes i AEO (51,12€ per alumne/a) en el número de compte
2100-3201-31-2200389979.
– Quota de l’AMPA (37€ per família) en el número de compte 2100-3049-15-2200195954.
• 2 fotografies tipus carnet, retallades i amb el nom i el curs que fareu posat al darrera.
• Altres documents: autorització d’imatge, menjador,…

Els alumnes nous haureu de passar per Secretaria on emplenareu l’opció de matèries.

Hora de matriculació: 9.00 hores