Author Archives: xhernan1

CONFERÈNCIA SOBRE INTERNET I ELS ADOLESCENTS

Benvolgudes famílies,
Dins del marc general de l’activitat de l’Escola de Pares de l’IES L’Alzina, ens plau convidar-vos a la conferència

INTERNET I ADOLESCENTS. IDEES PER A UN ÚS RACIONAL DE LA XARXA

a càrrec del professor d’Informàtica i Tecnologia de l’IES L’Alzina

Lluis Rey Cabrerizo

L’acte es durà a terme el dilluns, dia 25 de gener, a les 19 h. a l’Aula Magna del centre. La seva durada prevista serà al voltant de tres quarts d’hora, amb possibilitat de preguntes finals.
Més enllà de l’explicació teòrica se us donaran per escrit adreces i referències per ajudar-vos a mantenir un major control de l’ús de l’ordinador a casa.
Donada la importància del tema, amb tantes repercussions en el rendiment escolar i en la seguretat dels adolescents, esperem la vostra assistència. Animeu-vos. Com sempre, l’educació, cura i vigilància dels vostres fills ho mereix.

Javier Hernández. Coordinador de l’Escola de Pares.
Barcelona, gener de 2010

PROJECTE DE PREMIS AL RENDIMENT I A LES ACTITUDS CONSTRUCTIVES

Benvolguts memebres de la comunitat educativa,

Aquest curs l’IES L’Alzina vol encetar una nova iniciativa que s’inscriu en el marc del Pla d’Autonomia de Centre (PAC) i que té com a principal objectiu incentivar el treball, l’esforç i la bona convivència entre els alumnes del centre. Us donem a continuació les dades d’aquest projecte per tal de motivar-vos a la seva realització exitosa:

 

Àmbit d’aplicació: tots els nivells de l’ESO.

Assignació econòmica general: 1500€

Assignació econòmica a cada premi: 125€

Modalitats de premis i distribució: 3 premis a cada curs de l’ESO. Seran premi al rendiment,  a la  superació i a la convivència.

Objectius:            a. Valorar i premiar l’excel·lència de forma explicita

b. Impulsar i premiar l’activitat motivadora i vigilant de les famílies

c. Oferir un reforç positiu a les bones pràctiques escolars

d. Fomentar la cultura de l’esforç i la superació en els alumnes

Definició:

El premi consistirà en el lliurament d’un xec per valor de 125€  en concepte de material escolar, llibres o pagaments d’activitats acadèmiques als estudiants de l’ESO que acompleixin les condicions delimitades en les bases d’aplicació del premi. En cada nivell hi haurà, com a màxim, 3 estudiants premiats, un per cada modalitat establerta.

  • El premi al rendiment escolar es lliurarà a aquells estudiants que hagin mostrat durant el curs un major aprofitament de la instrucció, disposin de les millors qualificacions, mostrin una major cultura general i una major competència en tots els àmbits educatius.
  • El premi a la superació es lliurarà a aquells estudiants que partint d’un determinat nivell inicial de cultura, habilitats i competències, fins i tot limitacions de causa diversa, aconsegueixin mantenir una actitud constant que els porti a superar-se i assolir nivells més alts de maduresa i competència. Es premiarà, doncs, la voluntat i l’esforç acreditats.
  • El premi a la convivència es lliurarà a aquells estudiants que al llarg del curs hagin contribuit de manera rellevant al bon clima de convivència de la comunitat educativa. Així, es tindran en compte aspectes com el bon comportament, la disposició adient a cada context educatiu, el nivell de respecte, consideració i cortesia amb els altres membres de la comunitat educativa, capacitat de mediació, assistència, ajut o resolució amigable dels conflictes. Alhora es valoraran la participació en les activitats i institucions del centre, la possible activació de la classe i la contribució a la bona imatge del centre de cara a l’exterior.

 Per a més informació, consulteu la web del centre, o mireu les bases de la convocatòria.