Category Archives: Instruccions

Convocatòria 2018

CONVOCATÒRIA DE LA DOTZENA MOSTRA DE FOTOFILOSOFIA

Per tal de celebrar la Jornada Mundial de la Filosofia de 2018 (UNESCO, novembre) es convoca la Mostra de fotofilosofia. L’objectiu és enriquir el pensament filosòfic a secundària tot aprofitant la creativitat de l’alumnat i preservant formes de col·laboració entre els departaments de Filosofia dels centres. La Mostra pretén aplegar “espurnes de pensament” fetes per alumnes de secundària expressades en una fotografia digital acompanyada d’un títol en forma de pregunta vinculada a la filosofia.

BASES:

 1. El termini d’aquesta convocatòria és del 12 de setembre al 30 d’octubre de 2018. Durant aquest periode l’alumnat postejarà les seves fotofilosofies.S’admeten també posts fets el curs anterior que no s’haguessin pogut incloure en la Mostra anterior.
 2. Es participa per centres a través de blogs.Cada professor o professora crea un blog exclusiu per a Fotofilosofia dels de la XTECo de Blogger (aquests són més senzills). El blogs’anomena filo+nomdelinstitut. S’hi afegeixen enllaços amb els altres centres participants (es poden copiar de la llista del blog de la Mostra). És aconsellable aprofitar els blogs de convocatòries anteriors, sense esborrar els posts antics. Convé crear un blog específic per a l’alumnat de l’optativa de 4rt. En aquest cas es dirà filoeso+nomdelinstitut.
 3. S’inscriu el centre al formulari del CREAIF corresponent (menú esquerre “Inscripció fotofilosofia”). S’ingressen 10€ per a les despeses al compte de la SCF Caixabanc ES87 2100 0963 6202 0007 5604, indicant “Fotofilosofia” i el nom i cognoms del professor o professora.
 4. Cada post correspon a un alumne/a. Poden introduir-los ells mateixos, o fer-ho alguna persona encarregada o, encara més fàcil, a través de l’adreça de correu del blog.

Si s’accedeix en el blog:

 1. En el títol s’escriu el número del post (si es coneix) i la pregunta;
 2. Dins el post es puja la fotografia en mida gran i centrada;
 3. Al peu d’aquesta, al marge dret s’hi escriu “Feta per+alias/nom”.
 4. Convé afegir-hi etiquetes o categories:: natura-cultura, Nietzsche, antropologia, metafísica …).

Si s’envia per mail:

Tenint la fotografia en la pantalla del dispositiu, se selecciona “enviar per correu”.I s’hi posa l’adreça mail del blog. Caldrà que el professorat hagi habilitat i creat una adreça per a la recepció de posts per correu en la configuraciódel blog.

En l’assumpte o tema del mail, s’escriu la pregunta. A l’interior, al peu de la foto “Feta per+alias/nom”. S’envia.

 1. Els posts han de ser originals. Cal que cada participant disposi del dret d’ús de la fotografia (de preferència n’ha de ser l’autor, o disposar del permís explícit de la persona autora). El format de les fotografies ha de ser JPEG. El pes del fitxer no pot ser superior a 600 kb (Blogger les redueix automàticament).
 2. Les fotofilosofies podran ser publicades en altres llocs. Se sotmeten a llicència Creative Commons de reconeixement, ús no comercial i sense modificació. Podeu veure fotofilosofies de mostres anteriors en els enllaços del blog de la Mostra.
 3. Si és l’alumnat que posteja la seva fotofilosofia, un cop fet ho comunicarà al seu  professor o professora.
 4. Cada centre seleccionarà un 10% de les millors fotofilosofies i les enviarà per presentar-les a l’acte públic de tots els centres participants, que es farà el dia 14 de novembre de 2018 a les 17 hores a l’Aula Magna de la Facultat de Filosofia de la UB, on assistiran els autors o autores i en rebran el reconeixement.  Alguns criteris de valoració: pregunta punyent, valor artístic de la fotografia, potència de la interrelació (es precisen en el blogde la Mostra).
 5. De totes les presentades, se seleccionaran tres fotofilosofies que seran defensades breument per les seves autores o autors en l’acte final de la Mostra.

Calendari 2018

12 set.

fins 30 octubre

Cada centre obre el blog i s’inscriu a la Mostra emplenant el formulari d’inscripció al CREAIF.

L’alumnat crea i posteja les seves fotofilosofies al blog del centre.

Fins el

2 novembre

Cada centre tria les millors (aproximadament un 10% de les presentades) amb el sistema i criteris que decideixi: Selecció d’un jurat, votació entre l’alumnat, etc. Poden donar-se premis internament.
Fins el

5 de novembre

Cada centre:

– Accedeix al formulari de seleccionats  al CREAIF i hi escriu els noms i dos cognoms de cada alumna/e guanyador i

– [NOU!!] Adjunta en el mateix formulari una presentació .pptx que haurà elaborat amb les fotofilosofies guanyadores, seguint el format usual. Aquestes s’aplegaran en un PWP que es projectarà en l’acte final.

14 de novembre dimecres,

17 hores

Aula Magna

Facultat de

Filosofia UB

Acte solemne final de la Mostra de Fotofilosofia i celebració del Dia Mundial de la Filosofia, que figura en la llistadels celebrats mundialment reconeguts per la UNESCO. Hi són convidats els i les alumnes premiats de cada centre i les famílies i amics i se’ls lliuren els guardons. Tres alumnes defensaran  la seva fotofilosofia i un especialista comentarà una selecció de les premiades.

Un grup d’alumnes realitzarà una performance reivindicativa.

La resta del curs es pot aprofitar la xarxa de blogs per treballar i il·lustrar els temes, obrir noves convocatòries del centre enfocades a una temàtica, etc.

Organitza: Adhoc-Filosofia a Secundària-Grup de Didàctica de la Filosofia (SCF). Col·labora: CREAIF, Facultat de filosofia UB, Societat Catalana de Filosofia, Barcelona Pensa.

CONVOCADA LA MOSTRA curs 2015-2016

PeIMG_2531r tal de celebrar la Jornada Mundial de la Filosofia de 2015 (UNESCO, novembre) es convoca la Mostra de fotofilosofia. Volem enriquir el pensament filosòfic a secundària tot aprofitant la creativitat de l’alumnat i cercant noves formes de col·laboració entre els departaments de Filosofia dels instituts. L’objectiu de la Mostra és aplegar “espurnes de pensament” fetes per alumnes de secundària expressades en una fotografia digital acompanyada d’un títol en forma de pregunta vinculada a la filosofia.

BASES:
1. El termini d’aquesta convocatòria és del 14 de setembre al 2 de novembre de 2015. S’admeten també posts fets el curs anterior que no s’haguessin pogut incloure en la Mostra de 2014.
2. Es participa per centres a través de blogs. Cada professor o professora crea un blog exclusiu per a Fotofilosofia dels de la XTEC o de Blogger (aquests són més senzills, encara que cal gestionar-los amb un navegador diferent del que feu servir amb l’adreça @xtec). El blog s’anomena filo+nomdelinstitut. S’hi afegeixen enllaços amb els altres centres participants. És aconsellable aprofitar els blogs de convocatòries anteriors, sense esborrar els posts antics.
3. S’inscriu el centre al formulari del CREAIF (menú esquerre “Inscripció fotofilosofia”).
4. Cada post correspon a un alumne/a. Poden introduir-los ells mateixos, o fer-ho alguna persona encarregada o, encara més fàcil, a través de l’adreça de correu del blog.
Si s’accedeix en el blog:
1. En el títol s’hi escriu el número del post (si es coneix) i la pregunta;
2. Dins el post es puja la fotografia en mida gran i centrada;
3. Al peu d’aquesta, al marge dret s’hi escriu “Feta per+alias/nom”.
4. Convé afegir-hi etiquetes o categories:: natura-cultura, Nietzsche, antropologia, metafísica …).
Si s’envia per mail:
1. Tenint la fotografia en la pantalla del dispositiu, se selecciona “enviar per correu”. I s’hi posa l’adreça mail del blog. Caldrà que el professor hagi habilitat i creat una adreça per la recepció de posts per correu en la configuració del blog.
2. En l’assumpte o tema del mail, s’escriu la pregunta. A l’interior, al peu de la foto “Feta per+alias/nom”. S’envia.
5. Els posts han de ser originals. Cal que cada participant disposi del dret d’ús de la fotografia (de preferència n’ha de ser l’autor, o disposar del permís explícit de la persona autora). El format de les fotografies ha de ser JPEG. El pes del fitxer no pot ser superior a 600 kb (Blogger les redueix automàticament).
6. Les fotofilosofies podran ser publicades en altres llocs. Se sotmeten a llicència Creative Commons de reconeixement, ús no comercial i sense modificació.
7. Si és l’alumnat que posteja la seva fotofilosofia, un cop fet ho comunicarà al seu professor o professora.
8. Cada centre seleccionarà un 10% de les millors fotofilosofies i les enviarà per presentar-les a l’acte públic de tots els centres participants, que es farà el dia 18 de novembre de 2015 a les 17 hores a l’Aula Magna de la Facultat de Filosofia de la UB, on assistiran els autors o autores i en rebran el reconeixement. Alguns criteris de valoració: pregunta punyent, valor artístic de la fotografia, potència de la interrelació (es precisen en el blog de la Mostra).
9. De totes les presentades, se seleccionaran tres fotofilosofies que seran defensades breument per les seves autores o autors en l’acte final de la Mostra.

IMG_8763petit

Alguns criteris d’avaluació

Arriba el moment de seleccionar les fotofilosofies … Trobareu en aquest mateix blog uns criteris bàsics. De vegades, per augmentar el caràcter participatiu de l’activitat, es pot fer que la meitat de les que corresponen al centre les seleccioni l’alumnat i la resta el professorat (de vegades reservar-se el vot per a una part serveix per compensar algunes votacions esbiaixades) .

foto-7

Fa un parell d’anys, dins del marc de les  olimpiades de Filosofia que se celebren en algunes comunitats de l’actual Estat, es va introduir la fotofilosofia, amb unes certes diferències (tema obligat, inclusió de la pregunta dins la mateixa fotografia, competició, restringit a quart d’ESO). A través de l’equip de l’Olimpiada a Catalunya hem estat en contacte per tal de compartir idees. Enguany han elaborat un prolix document que adjunto per si pot servir d’inspiració a l’hora de fixar criteris per a la selecció.

Captura de pantalla 2014-10-31 a las 16.38.07

CONVOCADA LA MOSTRA 2014!

CONVOCATÒRIA DE LA VUITENA MOSTRA DE FOTOFILOSOFIA

Per tal de celebrar la Jornada Mundial de la Filosofia de 2014 (UNESCO, novembre) es convoca la Mostra de fotofilosofia. Volem enriquir el pensament filosòfic a secundària tot aprofitant la creativitat de l’alumnat i cercant noves formes de col·laboració entre els departaments de Filosofia dels instituts. L’objectiu de la Mostra és aplegar “espurnes de pensament” fetes per alumnes de secundària expressades en una fotografia digital acompanyada d’un títol en forma de pregunta vinculada a la filosofia.rd-planet-of-the-apes-771x1024

BASES:

 1. El termini d’aquesta convocatòria és del 22 de setembre al 3 de novembre de 2014. S’admeten també posts fets el curs anterior que no s’haguessin pogut incloure en la Mostra de 2013.
 2. Es participa per centres a través de blogs. Cada professor o professora crea un blog exclusiu per a Fotofilosofia dels de la XTEC o de Blogger (aquests són més senzills). El blog s’anomena filo+nomdelinstitut. S’hi afegeixen enllaços amb els altres centres participants. Es poden aprofitar els blogs d’anys anteriors, sense esborrar els posts antics.
 3. S’inscriu el centre al formulari del CREAIF (menú esquerre “Inscripció fotofilosofia”).
 4. Cada post correspon a un alumne/a. Poden introduir-los ells mateixos, o fer-ho alguna persona encarregada, o a través de l’adreça de correu del blog (vegeu les instruccions que s’envien una vegada feta la inscripció).
  1. En el títol s’hi escriu el número del post (si es coneix) i la pregunta;
  2. Dins el post es puja la fotografia en mida gran i centrada;
  3. Al peu d’aquesta, al marge dret s’hi escriu “Feta per+alias/nom de l’alumne/a”;
  4. Convé afegir-hi etiquetes o categories: natura-cultura, Nietzsche, antropologia, metafísica …).
 5. Els posts han de ser originals. Cal que cada participant disposi del dret d’ús de la fotografia (de preferència n’ha de ser l’autor, o disposar del permís explícit de la persona autora). El format de les fotografies ha de ser JPEG. El pes del fitxer no pot ser superior a 600 kb (Blogger les redueix automàticament).
 6. Les fotofilosofies podran ser publicades en altres llocs. Es sotmeten a llicència Creative Commons de reconeixement, ús no comercial i sense modificació.
 7. Si és l’alumnat que posteja la seva fotofilosofia, un cop fet ho comunicarà al seu professor o professora.
 8. Cada centre seleccionarà un 10% de les millors fotofilosofies i les enviarà per presentar-les a l’acte públic de tots els centres participants, que es farà el dia 19 de novembre de 2014 a les 17 hores a l’Aula Magna de la Facultat de Filosofia de la UB, on assistiran els autors o autores i en rebran el reconeixement. Alguns criteris de valoració: pregunta punyent, valor artístic de la fotografia, potència de la interrelació (es precisaran en el blog de la Mostra)

Untitled1

Alguns criteris per jutjar les fotofilosofies

Una mica de sensibilitat filosòfica i estètica permet, per comparació, jutjar la qualitat relativa d’una fotofilosofia. Tanmateix podem fer servir aquests criteris per tal d’objectivar una mica la tria:
1. Construcció de la pregunta filosòfica: Ben construïda gramaticalment, referida a conceptes o fins, original, punyent, que formula preguntes típiques d’una altra manera.
2. Qualitat artística de la fotografia: sense defectes tècnics, que aporti valor estètic (simple, suggerent, original).
3. Relació entre la fotografia i la pregunta: pertinència, originalitat, joc dinamitzador entre ambdues que amplifica la força de la pregunta, la subratlla, la fa més suggerent, més incitant. És el criteri més important.

Per si serveix, si es tracta de posar notes a cada fotofilosofia (en alguns centres és una activitat avaluada) es poden suggerir els criteris següents:

– S’ha penjat: Suficient.

– Voluntariosa, però amb defectes gramaticals o sintàctics: Bé.

– Adequada; compleix amb els tres requisits anteriors: Notable.

– Brillant: un bonus per la creativitat, destaca en el criteri tres: Excel·lent.

Convocatòria Mostra 2013

P1080460-1024x768
Maquina fotofilosofia

Per tal de celebrar la Jornada Mundial de la Filosofia de 2013 (UNESCO, novembre) es convoca la Mostra de fotofilosofia. Volem enriquir el pensament filosòfic a secundària tot aprofitant la creativitat de l’alumnat i cercant noves formes de col·laboració entre els departaments de Filosofia dels instituts. L’objectiu de la Mostra és aplegar “espurnes de pensament” fetes per alumnes de secundària expressades en una fotografia digital acompanyada d’un títol en forma de pregunta vinculada a la filosofia.

BASES:
1. El termini d’aquesta convocatòria és del 12 de setembre al 3 de novembre de 2013. S’admeten també posts fets el curs anterior que no s’haguessin pogut incloure en la Mostra de 2012.
2. Es participa per centres a través de blogs. Cada professor o professora crea un blog exclusiu per a Fotofilosofia dels de la XTEC o de Blogger (aquests són més senzills). El blog s’anomena filo+nomdelinstitut. S’hi afegeixen enllaços amb els altres centres participants. Es poden aprofitar els blogs d’anys anteriors, sense esborrar els posts antics.
3. S’inscriu el centre al formulari del CREAIF (menú esquerre “Inscripció fotofilosofia”).
4. Cada post correspon a un alumne/a. Poden introduir-los ells mateixos, o fer-ho alguna persona encarregada, o a través de l’adreça de correu del blog (vegeu les instruccions que s’envien una vegada feta la inscripció).
1. En el títol s’hi escriu el número del post (si es coneix) i la pregunta;
2. Dins el post es puja la fotografia en mida gran i centrada;
3. Al peu d’aquesta, al marge dret s’hi escriu “Feta per+alias/nom”.
4. Convé afegir-hi etiquetes o categories:: natura-cultura, Nietzsche, antropologia, metafísica …).
5. Els posts han de ser originals. Cal que cada participant disposi del dret d’ús de la fotografia (de preferència n’ha de ser l’autor, o disposar del permís explícit de la persona autora). El format de les fotografies ha de ser JPEG. El pes del fitxer no pot ser superior a 600 kb (Blogger les redueix automàticament).
6. Les fotofilosofies podran ser publicades en altres llocs. Es sotmeten a llicència Creative Commons de reconeixement, ús no comercial i sense modificació.
7. Si és l’alumnat que posteja la seva fotofilosofia, un cop fet ho comunicarà al seu professor o professora.
8. Cada centre seleccionarà un 10% de les millors fotofilosofies i les enviarà per presentar-les a l’acte públic de tots els centres participants, que es farà el dia 20 de novembre de 2013 a les 17 hores a l’Aula Magna de la Facultat de Filosofia de la UB, on assistiran els autors o autores i en rebran el reconeixement. Alguns criteris de valoració: pregunta punyent, valor artístic de la fotografia, potencia de la interrelació (vegeu el blog de la Mostra).

Nadine Van Loock

Terminis (actualització)

Respecte les fotofilosofies que cada centre ha seleccionat, recordeu que cal fer-ne dues coses:

 • posar-les en un pwp i enviar-les a la organització
 • enviar els noms i cognoms de l’alumnat autor al CRP Sant Cugat a través del formulari google

Cada responsable rebrà un email amb les instruccions concretes. Escurcem una mica el termini màxim de lliurar-les al dimecres 9 de novembre. Sóm 44 47! centres i hem de deixar temps per elaborar tot el material conjunt!

Recordatori tècnic

1. Com fer que l’alumnat postegi ell mateix les fotografies

Hi ha qui pren sobre les seves esquenes el postejar les fotografies, però pot ser feixuc, i a més és més àgil, motivador i ric que ho facin els/les propis alumnes. Per això pot arribar-se a permetre’ls escriure posts  (mai deixar administrar el blog!). Aquests són els passos a seguir:

A Blogger:

  1. Crear un compte de correu per a alumnes: “filo+nom de l’IES@gmail.com” (Blogger no accepta en aquest cas altres que gmail) Contrasenya senzilla “nomdel’institut”. Apunteu-vos-ho
  2. Entreu al blog com a administrador. A la pestanya configuració/permisos/afegir autor hi poseu el nom de correu i la contrassenya del compte de correu.
  3. Aneu a la direcció de correu d’alumnes i accepteu la invitació que haureu rebut (ja no necessitareu més aquesta adreça)
  4. Doneu aquest nom i contrassenya per què l’alumnatpugui entrar al blog i postejar.

Segona opció a Blogger:

  1. Aneu a Configuració del blog, clicar la pestanya Correu electrònic i mòbil.
  2. On diu Publicació per correu electrònic, escriure el nom del centre sense espais o qualsevol nom que preferiu i triar una de les dues opcions es recomanable triar la de desar correus electrònics com a esborranys de missatges, així els podeu mirar abans que siguin publicats.
  3. Dir als alumnes que enviín a través del seu propi correu la seva fotografia com arxiu adjunt i la pregunta en l’assumpte del missatge.
  4. Després l’haureu d’aprovar a través clicant a “enviament de missatges”: edita missatge .

2. A WordPress o a xtec.blocs:

  1. Aneu a la pestanya usuaris/afegeix un usuari/afegeix col·laborador i introduïu un nom i una contrasenya (xtec.blocs no cal escriure cap correu -novetat-). Els missatges que s’envien queden guardats com a esborranys. Més informació a: http://blocs.xtec.cat/?id=475

 

 • Arribar al blog on hagin de postejar la foto (l’adreça d’internet del blog)
 • Entrar-hi amb el nom del correu i la contrassenya
 • Recordar de posar al peu de la foto “Feta per …”

 

Mostra 2010!!!

CONVOCATÒRIA DE LA QUARTA MOSTRA DE FOTOFILOSOFIA

Per tal de celebrar la Jornada Mundial de la Filosofia de 2010 (UNESCO, novembre) es convoca per quarta  vegada la Mostra de fotofilosofia. Volem enriquir el pensament filosòfic a secundària tot aprofitant la creativitat de l’alumnat i cercant noves formes de col·laboració entre els departaments Filosofia dels IES. L’objectiu de la Mostra és aplegar “espurnes de pensament” fetes per alumnes de secundària expressades en una fotografia digital acompanyada d’un títol en forma de pregunta vinculada a la filosofia.

BASES

 1. El termini d’aquesta convocatòria és del 8 de setembre al 2 de novembre de 2010. S’admeten també posts fets el curs anterior que no es van poder incloure en la mostra 2009.
 2. Es participa per centres a través de blogs. Cada professor o professora crea un blog exclusiu per a Fotofilosofia dels de la XTEC o de Blogger (aquests són més senzills). El bloc s’anomena filo+nomdelinstitut. S’hi afegeixen enllaços amb els altres centres participants. Es poden aprofitar els blogs d’anys anteriors, tot respectant els posts antics.
 3. S’inscriu el centre al formulari del CREAIF (menú esquerre “Inscripció fotofilosofia”).
 4. Cada post correspon a un alumne/a. Poden introduir-los ells mateixos o alguna persona encarregada (vegeu instruccions més avall).
  1. En el títol s’hi escriu el número del post (si es coneix) i la pregunta;
  2. Dins el post es puja la fotografia en mida gran i centrada;
  3. Al peu d’aquesta al marge dret s’escriu “Feta per+alias/nom”.
  4. Convé afegir-hi etiquetes o categories:: natura-cultura, Nietzsche, antropologia, metafísica …).
 5. Els posts han de ser originals. Cal que cada participant disposi del dret d’ús de la fotografia. El format de les fotografies ha de ser JPEG. El pes del fitxer no pot ser superior a 600 kb (Blogger les redueix automàticament).
 6. Les fotofilosofies podran ser publicades en altres llocs. Es sotmeten a llicència Creative Commons de reconeixement, ús no comercial i sense modificació.
 7. Si és l’alumnat que posteja la seva fotofilosofia, un cop fet ho comunicarà al seu  professor o professora.
 8. Cada centre seleccionarà un 10% de les millors fotografies per presentar-les a l’acte públic de tots els centres participants, que es farà el dia 17 de novembre, on assistiran els autors o autores i en rebran el reconeixement.

Instruccions

1. Com fer que l’alumnat postegi ell mateix les fotografies

Hi ha qui pren sobre les seves esquenes el postejar les fotografies, però pot ser feixuc, i a més és més àgil, motivador i ric que ho facin els/les propis alumnes. Per això cal permetre’ls escriure posts  (mai deixar administrar el blog!). Aquests són els passos a seguir:

 1. A Blogger:
  1. Crear un compte de correu per a alumnes: “filo+nom de l’IES@gmail.com” (Blogger no accepta en aquest cas altres que gmail) Contrasenya senzilla “nomdel’institut”. Apunteu-vos-ho
  2. Entreu al blog. A la pestanya configuració/permisos/afegir autor hi poseu el nom de correu i la contrassenya
  3. Aneu a la direcció de correu i accepteu la invitació que haureu rebut (ja no necessitareu més aquesta adreça)

Segona opció:

1. Des de configuració del blog clicar la pestanya correu electrònic i mòbil.

2. On diu “Opcions d’enviament de missatges” escriure el nom del centre sense espais o qualsevol nom que preferiu i triar una de les tres opcions: es recomanable triar la de desar correus electrònics com a esborranys de missatges.

3. Dir als alumnes que enviín a través del seu propi correu la seva fotografia com arxiu adjunt i la pregunta en l’assumpte del missatge.

4. Després l’haureu d’aprovar a través clicant a “enviament de missatges”: edita missatge .

 1. A WordPress:
  1. Aneu a la pestanya usuaris/afegeix un usuari/afegeix col·laborador i introduïu un nom i una contrasenya (xtec.blocs no cal escriure cap correu -novetat-). Els missatges que s’envien queden guardats com a esborranys. Més informació a: http://blocs.xtec.cat/?id=475
  2. Instruir els alumnes:
   1. Arribar al blog on hagin de postejar la foto (l’adreça d’internet del blog)
   2. Entrar-hi amb el nom del correu i la contrassenya
   3. Recordar de posar al peu de la foto “Feta per …”

2. Consells pràctics

Si numereu els posts seràn més fàcil les referències i les votacions

Aprofiteu els blogs d’altres anys. Són un pòsit de  pensament!

Vegeu qüestions tècniques a http://blocs.xtec.cat/filoconvocatoria/, categoria “instruccions” especialment aquesta.

Encoratgeu l’alumnat a fer comentaris a les fotofilosofies d’altres centres: fem xarxa.

Tota l’activitat és una bona introducció a Què és la filosofia? i Com es fan preguntes?; trobareu alguna reflexió sobre com fer preguntes aqui.

3. Calendari

14 de setembre-30 d’octubre: L’alumnat crea i posteja les seves fotofilosofies.

2-6 de novembre: Cada centre tria aproximadament un 10% de les presentades, amb el sistema i criteris que decideixi: Selecció d’un jurat, votació entre l’alumnat, etc. Poden donar-se premis internament.

6-14 de novembre: Cada centre comunica la llista dels noms de l’alumnat guanyador, curs i centre a través del formulari virtual de la pàgina del CREAIF i aquest ho farà al CRP que elaborarà els diplomes. També haurà d’enviar un pwp amb les fotofilosofies guanyadores segons instruccions que es rebran.

17 de novembre, dimecres: Es fa un acte solemne en defensa de la filosofia, que figura en la llista dels celebrats mundialment reconeguts per la UNESCO. L’acte serà a la Facultat de filosofia de la UB a la tarda (es confirmarà lloc i hora). Assisteixen els i les alumnes premiats de cada centre i les famílies i se’ls lliuren els guardons. Un especialista comentarà una selecció de les premiades. La resta del curs es pot aprofitar la xarxa de blogs per treballar i il·lustrar els temes, obrir noves convocatòries del centre enfocades a una temàtica, etc.

boiximansencercle

Sobre la fugacitat i el present

Hi ha alguns que tituleu els vostres blogs amb l’afegitó “2008” Aquesta activitat volem que transcendeixi. Si és una bona idea, pot ser quelcom no circumscrit a aquest any, sinó que pot perdurar. IES que no s’hi han pogut afegir  per al dia de la filosofia, però poden afegir-se al blogroll convocant una mostra només del seu centre, més tard però vinculada al moviment … Jo trauria els “2008” del títol. A més, cada entrada o post està datat.