Monthly Archives: octubre 2020

El vídeo per al vídeo

Volem crear un vídeo de reivindicació de la filosofia per projectar-lo en streaming en l’acte final de la Mostra el 18 de novembre de 2020 en commemoració del Dia Internacional de la Filosofia. Per això us demanem la col·laboració enviant videos breus fets per vosaltres amb aquestes condicions:

  1. Video 10-15 segons màxim en horitzontal. (No cal que hagin participat amb fotofilosofies.)
  2. Dient una frase de 6 paraules reivindicant la filosofia (és per al Dia Mundial de la Filosofia!). Exemples: Si vols enraonar bé, aprèn filosofia; Visca la fi, filo, filosofi, a!!; La metafísica mola tant com l’ètica; Keep calm and philosophize... Dita, cridada, insinuada, rapejada… També es pot fer servir algun fragment del manifest Unesco.
  3. Que sigui al més contextualitzat possible (paisatge/habitació/edifici del centre/nom del centre al fons/grup a la classe…) Disfressats-des/ emmascarats-des/ reflectits-des en un vidre/ amb mascota/ abraçats-des/ amb distància social/ ajupits-des/ saltant…
  4. Enviar-lo a filoinfanta@gmail.com. L’Àngels els unirà tots i el resultat es projectarà en la videoconferència i en streaming. Data màxim: 9 de novembre, però podeu enviar-lo ja.
  5. S’entén que en enviar-lo se cedeixen els drets d’imatge per a la construcció i divulgació del video que els inclogui en streaming, a UBtv i al blog de la Mostra.

Ânims!

Un exemple…