Convocada la Mostra de Fotofilosofia 2023

Amb motiu de la celebració de Dia Mundial de la Filosofia es convoca la Mostra de Fotofilosofia 2023 amb el propòsit d’enriquir el pensament crític potenciant la creativitat de l’alumnat. La Mostra pretén aplegar «espurnes de pensament» d’alumnes de Batxillerat expressades en una fotografia digital acompanyada d’un títol en forma de pregunta relacionada amb la filosofia. Les fotofilosofies participants han de complir les següents condicions:

  1. La fotografia ha de ser necessàriament d’autoria pròpia. Se’n valorarà la qualitat estètica, l’originalitat de la pregunta que l’acompanya i la força del vincle existent entre ambdues.
  2. Les fotofilosofies se sotmeten a llicència Creative Commons de reconeixement, ús no comercial i sense modificació.
  3. El format de les fotografies ha de ser JPEG. Si no és el cas, convertiu-la.
  4. Observeu a les propietats que la imatge no tingui un pes superior a 2MB, car el blog no en suporta de més grans. Si convé, escaleu-la (amb el GIMP, per exemple).
  5. Envieu la fotofilosofia com a fitxer adjunt a l’adreça-e: arodr259@xtec.cat, especificant-hi la pregunta, el vostre nom i cognom i el curs.
  6. Es poden enviar un màxim de 3 fotofilosofies per persona fins el dimecres 1 de novembre (inclòs).

Panta rei